Wilo Polska
Wilo Polska
==
 


Pompa Star-Z

Budowa
Bezdławnicowa pompa cyrkulacyjna z przyłączem
gwintowanym

Zastosowanie
Instalacje cyrkulacyjne wody użytkowej do
zastosowań przemysłowych i w technice
budynków.
Pompa cyrkulacyjna nadaje się wyłącznie dla
wody pitnej.

Dane techniczne
- Stała prędkość obrotowa jeden lub trzy
stopnie prędkości obrotowej do wyboru
- Temperatura przetłaczanego medium:
- Woda użytkowa do 3,21 mmol/l (18 °dH):
max. +65°C, w pracy krótkotrwałej (2 h) do
+70°C
- Napięcie zasilania 1~230 V, 50 Hz lub przy
Star-Z 25/2 DM 3~400 V, 50 Hz
- Stopień ochrony IP 44 (IP 42 w przypadku
Star-Z 15 TT)
- Średnica nominalna Rp ?, Rp 1
- Max. ciśnienie robocze 10 bar

Cechy szczególne/zalety produktu
- Pompy z silnikiem na prąd jednofazowy i
szybkozłączem elektrycznym
- Wszystkie części z tworzyw sztucznych mające
kontakt z medium odpowiadają zaleceniom
KTW
- Izolacja termiczna jako seryjne wyposażenie
pomp Star-Z 15 TT
- Pompy Star-Z 15 TT wyposażone są w zegar
sterujący i termostat, wyświetlacz ciekłokrystaliczny
komunikujący się za pomocą
symboli, ?technikę czerwonego pokrętła?
oraz układ automatycznego wykrywania
dezynfekcji termicznej zbiornika ciepłej wody
użytkowej, a także kulowy zawór odcinający
po stronie ssawnej i zawór zwrotny po
stronie tłocznej

Produkt z kategorii: pompy / podkategorii: pompy ciepłownicze