Wilo Polska
Wilo Polska
==
 


Economy CO-1 Helix V.../CE+ | urządzenie do zaopatrzenia w wodę | Wilo

Budowa
Wysokosprawne, gotowe do podłączenia
urządzenie do zaopatrzenia w wodę. Z wysokociśnieniową
pionową pompą wirową ze
stali nierdzewnej, w wykonaniu dławnicowym,
z regulatorem Economy CE+.

Zastosowanie
- W pełni automatyczne zaopatrzenie w wodę
z publicznej sieci wodociągowej lub zbiornika
- Tłoczenie wody użytkowej, wody przemysłowej,
wody chłodzącej, wody gaśniczej (z
wyjątkiem instalacji przeciwpożarowych
według DIN14462) lub innych rodzajów wody
wykorzystywanej do konsumpcji, które
nie są agresywne chemicznie lub mechanicznie
dla zastosowanych materiałów i nie
zawierają składników powodujących abrazję
lub długowłóknistych

Dane techniczne
- Napięcie zasilania 3~230/400 V ? 10%,
50 Hz (inne wersje na zapytanie)
- Max. temperatura przetłaczanej cieczy 50°C
(opcjonalnie 70°C)
- Max. temperatura otoczenia 40°C
- Ciśnienie robocze 16 bar
- Ciśnienie na dopływie 10 bar
- Stopnie przełączania ciśnienia 6/10/16 bar
- Średnice nominalne przyłącza po stronie
tłocznej Rp 1 ?" - DN 80
- Średnice nominalne przyłącza po stronie
dopływu R 1 ?"- DN 80
- Znamionowa prędkość obrotowa 2850
1/min
- Stopień ochrony IP 54 (urządzenie regulacyjne
CE+)
- Prąd przełączania P2 max. przy max. 10 A =
4 kW (przy > 4 kW podłączony zasilacz elektromechaniczny)
- Bezpiecznik po stronie sieci AC 3 odpowiedni
do mocy silnika i zgodny z przepisami EVU
- Dopuszczalne przetłaczane media (inne
media na zapytanie):
- Czysta woda bez osadów
- Woda przemysłowa, woda zimna, woda
chłodząca, deszczówka
- Woda użytkowa
- Woda gaśnicza
- Wskazówka dot. przetłaczanych mediów:
Dopuszczalne media przetłaczane to rodzaje
wody, które nie są agresywne chemicznie
lub mechanicznie dla zastosowanych materiałów
i nie zawierają składników powodujących
abrazję lub długowłóknistych

Cechy szczególne/zalety produktu
- Trwałe urządzenie z wysokociśnieniowymi
pompami wirującymi ze stali nierdzewnej
typoszeregu Helix V
- Wysokosprawna hydraulika pompy w połączeniu
z silnikami klasy IE2
- Nieskomplikowana regulacja oraz niezawodność
działania dzięki zastosowaniu
urządzenia sterującego CE+

Produkt z kategorii: pompy / podkategorii: systemy wody deszczowej