WSC Witold Szymanik
WSC Witold Szymanik i S-ka
==
 


fot: 8/9  

Sky Tower -Wrocław

Sky Tower -Wrocław
Sky Tower -Wrocław. WALAS-Wrocław, arch. Z. Walas. Koncep. i projektant, arch. Ł. Magdziarz