Konkursy
   
Artykuł NIEWIDOCZNY dla użytkowników
Data: 20.07.2015 08:59


KONKURS NA OPRACOWANIE KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNEJ CENTRUM ADMINISTRACYJNO - USŁUGOWEGO

Przeglądaj zdjęcia ->
KONKURS NA OPRACOWANIE KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNEJ CENTRUM ADMINISTRACYJNO - USŁUGOWEGO
CEL KONKURSU
Wyłonienie najlepszych projektów koncepcyjnych dla zadania pn: „Koncepcja architektoniczna Centrum administracyjno - usługowego w Juszkowie przy ul. Raduńskiej w Gminie Pruszcz Gdański”.

OPIS PRZEDMIOTU KONKURSU
Przedmiotem Konkursu jest opracowanie koncepcji architektonicznej Centrum administracyjno - usługowego w Juszkowie przy ul. Raduńskiej na działce nr 164/22 w Gminie Pruszcz Gdański obejmującej trzy części:
1) Koncepcję urbanistyczno - architektoniczną zagospodarowania terenu działki nr 164/22 w Juszkowie,
2) Koncepcję architektoniczno - funkcjonalną obiektu Urzędu Gminy Pruszcz Gdański z siedzibą w miejscowości Juszkowo,
3) Koncepcję architektoniczno - funkcjonalną obiektu gminnego przedszkola ze żłobkiem z siedzibą w miejscowości Juszkowo

Przedmiot zamówienia:

1) Budynek Urzędu Gminy Pruszcz Gdański z siedzibą w miejscowości Juszkowo dz. nr 164/22 wraz  z zagospodarowaniem i urządzeniem terenu przynależnego do tego obiektu (w tym z przystankiem autobusowym, parkingami i układem komunikacyjnym kołowym, rowerowym i pieszym obsługującym obiekt oraz z podłączeniem do istniejącej drogi publicznej).
2) Budynek gminnego przedszkola ze żłobkiem z siedzibą w Juszkowie dz. nr 164/22 wraz z zagospodarowaniem i urządzeniem terenu przynależnego do tego obiektu (w tym z placami zabaw, z parkingami i układem komunikacyjnym kołowym, rowerowym i pieszym, obsługującym obiekt oraz z podłączeniem / kontynuacją drogi wewnętrznej na przedmiotowej działce).

Założenia przestrzenno – architektoniczne:
• projektowany obiekt powinien być budynkiem parterowym, niepodpiwniczonym, w rzucie dostosowanym do  możliwości lokalizacyjnych działki, w tym korzystnego usytuowania względem stron świata, ukształtowania terenu oraz powiązania z projektowaną infrastrukturą;
• rzut budynku, ze względów funkcjonalno - użytkowych oraz ekonomicznych, należy założyć na możliwie zwartej i prostej bryle;
• należy zachować jak największą powierzchnię biologicznie czynną z wykorzystaniem jej na teren z zielenią urządzoną, place zabaw, plac gospodarczy, strefę wejściową i miejsca postojowe;
• Zamawiający oczekuje, iż Uczestnik Konkursu, dodatkowo, tj. poza opracowaniem projektowym, wykaże potencjalne możliwości pozyskania zewnętrznych środków finansowych na budowę obiektu, a także, w konsekwencji, przystosuje do wymaganych kryteriów opracowanie projektowe - znajomość tych możliwości należy zaprezentować w części opisowej do koncepcji;
• dane ogólne wynikające ze szczegółowego programu funkcjonalno - użytkowego: powierzchnia zabudowy: ok. 1300m2;
• wysokość kondygnacji parteru: min. 3,00m netto;

Sąd Konkursowy dokonuje oceny prac Konkursowych w oparciu o następujące kryteria:
Kryterium 1 - Atrakcyjność proponowanych rozwiązań architektonicznych realizujących proponowane założenia programowe - 50% (ocenie podlegać będą: rozwiązania architektoniczne: bryła, elewacje, wnętrza, elementy zagospodarowania terenu oraz dostosowanie do krajobrazu i otaczającej zabudowy),
Kryterium 2 - Zaproponowane rozwiązania funkcjonalno - przestrzenne i rozwiązania komunikacyjne, układu i powiązań pomieszczeń - 40%
Kryterium 3 - Ekonomika rozwiązań technicznych, materiałowych oraz związane z tym koszty realizacji inwestycji oraz koszty eksploatacyjne - 10%

Pula nagród pieniężnych to 23 000 zł brutto
Sąd Konkursowy określi wysokość nagród w następującym podziale:
• Nagroda I - 10 000 zł brutto;
• Nagroda II - 8 000 zł brutto;
• Nagroda III - 5 000 zł brutto.

Ponadto, autorzy dwóch lub trzech wybranych prac w terminie do 7 dni od dnia ustalenia wyników Konkursu, zostaną zaproszeni do negocjacji w trybie negocjacji bez ogłoszenia, w celu ustalenia warunków przyszłej Umowy na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pod nazwą „Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy Centrum administracyjno - usługowego w Juszkowie przy ul. Raduńskiej w Gminie Pruszcz Gdański” opisanego w Rozdziale VI Regulaminu.

Wniosek o dopuszczenie do udziału w Konkursie oraz wymagane oświadczenia i dokumenty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego:
Urząd Gminy Pruszcz Gdański,
ul. Wojska Polskiego 30,
83-000 Pruszcz Gdański – biuro podawcze

do dnia 22.07.2015 r. do godz. 15:00

NAZWA ORAZ ADRES ORGANIZATORA KONKURSU/ZAMAWIAJĄCEGO
Gmina Pruszcz Gdański
ul. Wojska Polskiego 30,
83 - 000 Pruszcz Gdański

Strona konkursu: pruszczgdanski.pl

Zaloguj się jako Użytkownik aby móc dodawać komentarze.

Artykuły z tagiem:konkurs

Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej Amfiteatru

Celem konkursu jest wyłonienie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej amfiteatru i terenów zieleni przyległych do niego, odpowiadającej potrzebom mieszkańców naszego Miasta. Zależy nam na uzyskaniu spójnej i przemyślanej koncepcji zagospodarowania przestrzeni publicznej.

więcej

Konkurs na opracowanie koncepcji artystycznej wystawy „Odra most. Odra granica”

Koncepcję należy opracować biorąc pod uwagę założenia merytoryczne wystawy. Ekspozycja podzielona ma być na dwie strefy o charakterze problemowym: rzeka Odra jako most oraz Odra jako granica. W każdej ze stref zostaną zaprezentowane oryginale obiekty w postaci map i traktatów

więcej

Konkurs na koncepcję podwodnej galerii

Jak może wyglądać podwodna turystyka w przyszłości? Na to pytanie odpowiedzą uczestnicy konkursu pt. Underwater Web. Zadanie polega na opracowaniu podwodnej galerii dla nurków, z której można oglądać morski świat.

więcej

Międzynarodowy konkurs FurniTeacher

Opracuj koncepcję wygodnych mebli, z których dzieci będą mogły korzystać podczas zajęć szkolnych. Zaproponowane rozwiązanie projektowe może być pojedynczą, zmienną formą lub składać się z wielu mniejszych form. Zastosowane materiały powinny być ekonomiczne i trwałe.

więcej

Konkurs Las Vegas Affordable Housing Challenge

Ogłoszono czternastą edycję konkursu Affordable Housing Challenge. Zadanie polega na zaproponowaniu cenowo przystępnych rozwiązań mieszkaniowych. Tym razem wskazana lokalizacja to Las Vegas. Pula nagród w konkursie wynosi 7.000 euro.

więcej

12. edycja międzynarodowego konkursu Global Architecture GADA 2022

Niebawem kończy się termin przyjmowania zgłoszeń do 12. edycji międzynarodowego konkursu Global Architecture & Design Awards 2022. Wyróżnienia zostaną przyznane w ponad 60 różnych kategoriach. Konkurs kierowany jest do architektów oraz projektantów wnętrz, którzy wyznaczają trendy, stawiają na innowacje i tworzą inspirujące projekty.

więcej

Konkurs na wizualizację utopijnej przyszłości

W ramach konkursu architektonicznego należy przedstawić projekt wizualizacji utopijnego społeczeństwa przyszłości, które jest świadome ekologicznie. Celem projektu powinno być zakwestionowanie granic percepcji i wyobraźni w kierunku zielonej przyszłości. Użyj dowolnego medium - wideo, obrazów, rysunków, szkiców, modeli, obrazów.

więcej

Walne zgromadzenie Oddziału Warszawskiego SARP - Przyznano odznaki SARP

Do najważniejszych zadań OW SARP należą dbałość o jakość architektury i środowiska, tworzenie warunków do rozwoju twórczości architektonicznej i jej ochrona, a także rozwój warsztatu i zawodu architekta. 14 maja 2022 r., w siedzibie SARP w Warszawie, odbyło się Walne Zebranie członków Warszawskiego Oddziału Stowarzyszenia.

więcej

Kamienica w Bytomiu - udany powrót do przeszłości

Choć w otaczającej nas architekturze coraz mocniej do głosu dochodzi nurt nowoczesności, w krajobrazie polskich miejscowości wciąż można spotkać stare kamienice, które zabierają nas w niezwykłą podróż do przeszłości, przypominając o tym, co było.

więcej

. Wróć do listy tematów
dowload...
dowload...
Co czytają inni: Zobacz więcej
dowload...

R E K L A M A

Ta witryna używa plików cookies, aby zapewnić użytkownikom maksymalny komfort przeglądania. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Przez dalsze aktywne korzystanie z naszego Serwisu (scrollowanie, zamknięcie komunikatu, kliknięcie na elementy na stronie poza komunikatem) bez zmian ustawień w zakresie prywatności, wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Gamma Media bedącego wydawcą portalu infoArchitekta.pl. Dane przechowywane w celach marketingowych i statystycznych. Dane użytkowników gromadzone są anonimowo. Akceptuj;