Akademia Morska w Gdyni

Share |

Opracowanie Koncepcji Architektonicznej Budynku "CENTRUM DYDAKTYCZNEGO
AKADEMII MORSKIEJ W GDYNI"

Akademia Morska w GdyniZamawiający:
Akademia Morska w Gdyni
Morskiej w Gdyni ul. Morska 81-87, 81-225 Gdynia, pok. F229 Tel./Fax 58 690 12 01, Kanclerz@am.gdynia.pl

Cel konkursu:
Celem Konkursu jest uzyskanie najlepszej pod względem architektonicznym, funkcjonalnym i eksploatacyjnym koncepcji Centrum dydaktycznego Akademii Morskiej na działce zlokalizowanej na terenie Akademii Morskiej, wraz z projektem zagospodarowania terenu działki - w zakresie koniecznym dla przedstawienia idei ogólnej projektu.Zadaniem Konkursu jest stworzenie szerokiej oferty idei i rozwiązań projektowych na temat przedmiotu Konkursu, przedstawionych w nadesłanych pracach konkursowych do oceny przez Sąd konkursowy.

Kryteria oceny prac konkursowych:
Prace konkursowe będą oceniane wg poniżej zestawionych kryteriów, uszeregowanych wg ich znaczenia:
walory tradycyjnych rozwiązań lokalnej architektury (30%)
(30%)
- walory architektoniczno-przestrzenne
- walory kompozycyjne i funkcjonalne
- atrakcyjność przestrzeni wewnętrznych
(30%)
- energooszczędność, zwłaszcza w oparciu o technologie opracowane; ekonomiczność realizacji i eksploatacji
- rozwiązania konstrukcyjne i materiałowe
cena inwestycji wraz z dokumentacją (10%)

Terminy:
Ogłoszenie konkursu: 3 luty
Termin zadawania pytań: 1 marca
Składanie prac konkursowych: 3 września
Ogłoszenie wyników: 24 września

Nagrody:
Na nagrody i wyróżnienia przeznacza się kwotę 22 000 zł, z następującym
podziałem:
1.2.1. I nagroda – 15 000 zł,
1.2.2. II nagroda – 5 000 zł,
1.2.4. wyróżnienia – w sumie 2 000 zł.

Więcej informacji: www.am.gdynia.pl

Zaloguj się jako Użytkownik aby móc dodawać komentarze.
«
»
«
»