Konkurs na opracowanie koncepcji architektonicznej Centrum Wsparcia Mieszkanńców z Obszaru Rewitalizacji w Ustce

Konkurs na opracowanie koncepcji architektonicznej Centrum Wsparcia Mieszkanńców z Obszaru Rewitalizacji w Ustce

Celem konkursu jest przeprowadzenie twórczych konfrontacji prac projektowych oraz uzyskanie koncepcji zagospodarowania terenu objętego Konkursem, najlepszej pod względem funkcjonalno-architektonicznym. Przedstawiona koncepcja powinna uwzględniać rozwiązania realne do realizacji w przyszłości.

Terminy:

Składanie anonimowych pytań w sprawach merytorycznych oraz pytań dotyczących regulaminu konkursu  - do 6 lutego 2017 roku. Pytania mogą być składane wyłącznie drogą mailową
Termin składania prac konkursowych - do 06 marca 2017 roku w godzinach od 8.00 do 16.00.
Prace należy dostarczyć osobiście lub pocztą kurierską
Miejsce ogłoszenia wyników konkursu, wystawy prac konkursowych oraz dyskusji pokonkursowej zostanie podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej  dnia 17 marca 2017 roku.

Nagrody:

I nagroda – 3000 zł
II nagroda – 2000 zł
II nagroda – 1000 zł

Szczegóły oraz regulamin na stronie konkursu.

Zaloguj się jako Użytkownik aby móc dodawać komentarze.
«
»
«
»