Konkurs NA OPRACOWANIE KONCEPCJI URBANISTYCZNO – ARCHITEKTONICZNEJ BUDYNKU w GDAŃSKU

Konkurs NA OPRACOWANIE KONCEPCJI URBANISTYCZNO – ARCHITEKTONICZNEJ BUDYNKU w GDAŃSKU
Przedmiotem konkursu jest opracowanie dwuwariantowej, realizacyjnej koncepcji urbanistyczno - architektonicznej budynku wielofunkcyjnego (hotelowo – biurowego wraz z pasażem handlowo – usługowym) oraz koncepcji zagospodarowania terenu – w granicach określonych na załącznikach mapowych, zgodnie z ustaleniami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz wytycznymi przestrzenno - architektonicznymi Organizatora.

Konkurs otwarty, dwuetapowy, studialno – realizacyjny, w którym Uczestnicy składają wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie, a Organizator dopuszcza do udziału w konkursie i zaprasza do składania prac konkursowych Uczestników spełniających wymagania określone w Regulaminie konkursu; Przygotowanie i przeprowadzenie konkursu Organizator powierzył Zarządowi Oddziału „Wybrzeże” Stowarzyszenia Architektów Polskich, z siedzibą w Gdańsku, przy Targu Węglowym 27

Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno - architektonicznej budynku wielofunkcyjnego przy ul. Wały Jagiellońskie 2/4 w Gdańsku.

Terminy
03.04.2017r. - ogłoszenie konkursu
do dnia 28.04.2017 r. do godz. 15:00 - termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie
12.05.2017 r. - ogłoszenia wyników kwalifikacji
do dnia 03.07.2017 r. do godz. 15:00 - termin składania prac I etapu konkursu
14.07.2017 r. - ogłoszenie wyników I etapu konkursu
do dniu 29.09.2017 r. o godz. 15:00 - termin składania prac II etapu konkursu
13.10.2017r. - ogłoszenie wyników konkursu

Nagrody
I etap konkursu - zakończy się zakwalifikowaniem 6 zespołów do II etapu konkursu
II etap konkursu
I NAGRODA: 50.000,-  + zaproszenie do negocjacji na wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę wraz z kompletem uzgodnień i opinii oraz pełnienie nadzoru autorskiego
II NAGRODA: 30.000,-  
III NAGRODA: 20.000,-  
WYRÓŻNIENIA: 25.000,-  

Organizator
ELFEKO S.A.
z siedzibą w Gdyni
ul. Hutniczej 20A

Biuro konkursu

Siedziba Oddziału „Wybrzeże” Stowarzyszenia Architektów Polskich
Targ Węglowy 27
80-386 Gdańsk
tel. +48 58 301-41-52
fax 48 58 301-04-53

Osoby upoważnione do kontaktów z Uczestnikami konkursu:

Sekretarz konkursu: arch. Joanna Wciorka-Konat
Zastępca Sekretarza konkursu: arch. Barbara Wilemborek
gdansk.konkurs.elfeko@sarp.org.pl


Więcej:gdansk.sarp.org.pl/pokaz.php?id=730
Zaloguj się jako Użytkownik aby móc dodawać komentarze.
«
»
«
»