Konkursy
   

KONKURS Muzeum Książąt Lubomirskich we Wrocławiu

KONKURS Muzeum Książąt Lubomirskich we Wrocławiu
Zakład Narodowy im. Ossolińskich we Wrocławiu, we współpracy ze Stowarzyszeniem Architektów Polskich Oddział Wrocław, ogłasza DWUETAPOWY KONKURS ARCHITEKTONICZNO-URBANISTYCZNY na opracowanie koncepcji SIEDZIBY MUZEUM KSIĄŻĄT LUBOMIRSKICH. Cel i zadanie konkursu: Celem Konkursu jest uzyskanie najlepszej pod względem przestrzennym, funkcjonalnym i architektonicznym koncepcji siedziby Muzeum Książąt Lubomirskich we Wrocławiu.

Zadaniem Konkursu jest wyłonienie, poprzez weryfikację i ocenę zgodnie z zasadami Regulaminu, spójnej koncepcji nowej siedziby Muzeum, która będzie podstawą do opracowania pełnej dokumentacji projektowej umożliwiającej realizację Inwestycji. Uczestnik Konkursu, którego pracę Sąd Konkursowy uzna za najlepszą, zostanie zaproszony do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki, którego przedmiotem będzie uszczegółowienie pracy konkursowej polegające na opracowaniu dokumentacji projektowej.

Kryteria oceny opracowań studialnych Etapu I Konkursu
 Kryteria o znaczeniu pierwszorzędowym:
 • akcyjność rozwiązań urbanistyczno-architektonicznych projektowanej siedziby Muzeum;
 • funkcjonalność przyjętych rozwiązań w kontekście wymogów programowo-funkcjonalnych i użytkowych projektowanej siedziby Muzeum;
 • realność przyjętych rozwiązań;
 Kryteria o znaczeniu drugorzędowym:
 • ekonomika rozwiązań;
 • energooszczędność obiektu (racjonalność proponowanych rozwiązań architektoniczno-budowlanych).

Kryteria oceny prac konkursowych Etapu II Konkursu
 Kryteria o znaczeniu pierwszorzędowym:
 • atrakcyjność rozwiązań urbanistyczno-architektonicznych projektowanej siedziby Muzeum;
 • funkcjonalność przyjętych rozwiązań wnętrz obiektu siedziby Muzeum w kontekście wymogów programowo-użytkowych nowej siedziby Muzeum;
 • walory eksploatacyjne przyjętych rozwiązań;
 • realność przyjętych rozwiązań;
 • uniwersalność przestrzeni wystawowych;
 Kryteria o znaczeniu drugorzędowym:
 • ekonomika przyjętych rozwiązań, w relacji kosztów realizacji i kosztów użytkowania;
 • energooszczędność i proekologiczny charakter rozwiązań.

Harmonogram Konkursu
do 12.12.2017 do godz. 15.00 - Pytania o wyjaśnienie treści Regulaminu dotyczące składania wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie
do 20.12.2017 do godz. 15.00 - Składanie wniosków o dopuszczenie do udziału
05.01.2018 - Wysłanie zaproszeń do udziału zakwalifikowanym kandydatom
do 15.01.2018 - Pytania o wyjaśnienie treści Regulaminu dotyczące opracowania i składania opracowań studialnych i prac konkursowych
do 28.02.2018 do godz. 15.00 - Termin składania opracowań studialnych Etapu I Konkursu
14.03.2018 - Wysłanie zaproszeń do składania prac konkursowych zakwalifikowanym kandydatom
do 20.03.2018 r. do godz. 15.00 -  Pytania o wyjaśnienie treści Regulaminu dotyczące opracowania i składania prac konkursowych
do 24.04.2018 do godz. 15.00 - Termin składania prac konkursowych Etapu II Konkursu –
30.04.2018 r.  - Ogłoszenie wyników konkursu

Sąd Konkursowy
 • Maciej Miłobędzki - Przewodniczący (architekt O/Wr SARP)
 • Maciej Hawrylak - Sędzia referent (architekt O/Wr SARP)
 • Andrzej Poniewierka    - Członek (architekt O/Wr SARP)
 • Sędzia SARP
 • Adolf Juzwenko - Dyrektor Zakładu Narodowego im. Ossolińskich
 • Rafał Dutkiewicz - Prezydent Wrocławia
 • Agnieszka Morawińska - Dyrektor Muzeum Narodowego w Warszawie
 • Janusz Czop     - Główny Konserwator Muzeum Narodowego w Krakowie

Nagrody:
Pula nagród wynosi nie mniej niż 150 000 zł.
I NAGRODA             
- kwota pieniężna w wysokości 45 000 zł,
- zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na opracowanie dokumentacji projektowej, będącej szczegółowym opracowaniem pracy konkursowej;
- zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na pełnienie nadzoru autorskiego zgodnie z zasadami wyceny prac projektowych SARP regulowanego odrębną umową;
- możliwość zaproszenia do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na opracowanie dodatkowego projektu dotyczącego aranżacji wnętrz Muzeum;
II NAGRODA
- kwota pieniężna w wysokości 35 000 zł
III NAGRODA
- kwota pieniężna w wysokości 25 000 zł
Organizator przewiduje przyznanie dodatkowych nagród pieniężnych w formie trzech wyróżnień. Łączna kwota przeznaczona przez Organizatora na te nagrody wynosi nie mniej niż 45 000 zł

Regulamin konkursu wraz z załącznikami dostępny jest na stronach:
www.ossolineum.pl
oraz
www.wroclaw.sarp.org.pl


Projekt jest dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.reklamaInne konkursy dla architektów:

Konkurs PORTA BY ME – 4 DOORS

Trwa kolejna edycja konkursu dla młodych architektów i designerów – PORTA BY ME. Tym razem zadanie konkursowe polega na zaprojektowaniu oryginalnych przedmiotów funkcjonujących wokół drzwi. W poprzednich edycjach konkursu zgłoszono w sumie ponad 200 prac i rozdano nagrody w wysokości 50 000 zł.

więcej

Konkurs na projekt zagospodarowania prawobrzeża Wisły w Toruniu

Gmina Miasta Toruń we współpracy z SARP Toruń ogłasiła jednoetapowy konkurs ideowo – koncepcyjny dla zadania pt. Zagospodarowanie prawobrzeża Wisły w Toruniu na terenach położonych od przystani AZS do Portu Drzewnego. Kwota przeznaczona przez Organizatora na nagrody i wyróżnienia wynosi 75 000zł brutto.

więcej

Konkurs na projekt zagospodarowania lewobrzeża Wisły w Toruniu

Przedmiotem konkursu jest opracowanie koncepcji zagospodarowania terenów nadrzecznych rozciągających się od Kępy Bazarowej do zachodniej granicy miasta, wraz z terenem Majdanów i Zamku Dybowskiego. W konkursie zostaną przyznane trzy nagrody oraz wyróżnienie. Kwota przeznaczona przez Organizatora na nagrody i wyróżnienie wynosi 56 000 zł brutto.

więcej

Konkurs na koncepcję Centrum Inicjatyw / Aktywności Obywatelskich w Połańcu

Rozpoczął się konkurs organizowany przez SARP Oddział Kielce na koncepcję budynku Centrum Inicjatyw wraz z zagospodarowaniem terenu. Celem konkursu jest wyłonienie koncepcji architektonicznej najlepszej pod względem funkcjonalno-użytkowym i kompozycyjnym – z uwzględnieniem kontekstu istniejącego zagospodarowania obszaru i jego otoczenia.

więcej

Konkurs na inspirujący produkt z drewna

Trwa druga edycja ogólnopolskiego konkursu dla projektantów organizowanego przez gdańską Galerię Wnętrz City Meble. Zadaniem konkursowym jest zaprojektowanie inspirującego mebla z drewna. Zwycięska praca wejdzie w 2018 roku do kolekcji marki TRE, stworzonej przez Tomka Rygalika, współorganizatora konkursu.

więcej

Konkurs Cities of Tomorrow

Celem Project Earth 2 jest zaproponowanie innego podejścia do obozów dla uchodźców. Zamiast wykorzystywać tymczasowe magazyny i obiekty zapewniające podstawowe potrzeby uchodźcom, Project Earth proponuje przekształcić i aktywować opuszczone tereny w Europie. Propozycje swoich rozwiązań można nadsyłać w konkursie "Cities of Tomorrow".

więcej

KONKURS DYPLOM ROKU 2018

Zarząd Główny Stowarzyszenia Architektów Polskich zaprasza do wzięcia udziału w konkursie o DOROCZNĄ NAGRODĘ STOWARZYSZENIA ARCHITEKTÓW POLSKICH im. ZBYSZKA ZAWISTOWSKIEGO – DYPLOM ROKU 2018. Jak co roku pragniemy aby idea rywalizacji o doroczną nagrodę Stowarzyszenia dotarła do jak najszerszego grona dyplomantów oraz promotorów.

więcej

Zaloguj się jako Użytkownik aby móc dodawać komentarze.
Wróć do listy tematów
dowload...
dowload...
dowload...

R E K L A M A

Ta witryna używa plików cookies, aby zapewnić użytkownikom maksymalny komfort przeglądania. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Akceptuj