Konkurs dla młodych architektów Poznań Skyline Challenge

Konkurs dla młodych architektów Poznań Skyline Challenge

Rozpoczął się konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej dla obszaru objętego konkursem wraz ze wskazaniem najlepszych lokalizacji dla budynków wysokich i wysokościowych, w tym na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich w rejonach wejść Wschodniego i Północnego.

Koncepcja powinna uwzględniać uwarunkowania lokalizacyjne, w tym krajobrazowe i konserwatorskie. Celem konkursu jest uzyskanie materiału wyjściowego do dalszych prac planistycznych na terenie objętym konkursem. Budynki nie mogą kolidować ze strefą nalotów lotniska Ławica

Uczestnicy konkursu są zobowiązani do złożenia prac składających się z trzech części: graficznej, tekstowej i wizualizacji w modelu 3D.

Kryteria oceny prac konkursowych
 • atrakcyjność i poprawność rozwiązań przestrzennych całego obszaru,
 • wartości funkcjonalne, kompozycyjne i architektoniczne oraz dostosowanie projektowanych rozwiązań do otoczenia,
 • innowacyjność.
Nagrody:
 • I miejsce – 3000 zł
 • II miejsce – 2000 zł,
 • III miejsce – 1000 zł
 • oraz wyróżnienia w wysokości 500 zł.
Terminy:
 • Składanie prac konkursowych - 10 czerwca 2019 r. – 
 • Posiedzenie kapituły konkursu - 13-14 czerwca 2019 r. 
 • Ogłoszenie wyników konkursu i debata - 28 czerwca 2019 r. o
 • Wystawa pokonkursowa - 1-12 lipca 2019 r.
Szczegóły na stronie konkursu.Zaloguj się jako Użytkownik aby móc dodawać komentarze.
«
»
«
»