Konkursy
   
Artykuł NIEWIDOCZNY dla użytkowników
Data: 15.05.2019 08:23


Konkurs: Wspólny dziedziniec przed Zamkiem

Konkurs: Wspólny dziedziniec przed Zamkiem

Dziedziniec od strony ulicy Św. Marcin to miejsce, które wpisuje Zamek w przestrzeń miasta. Chcąc wykorzystać jego ogromny potencjał, stoimy przed kompleksową zmianą. Utwardzony plac, wykorzystywany jako parking, planujemy przekształcić w zielony dziedziniec, miejsce spotkań i inspiracji oraz element realnej rewitalizacji śródmieścia Poznania. Aby zadbać o wysoką jakość rozwiązań rozpisujemy konkurs architektoniczny.


W czasach budowy Zamku dziedziniec służył jako dziedziniec honorowy, oddzielony od ulicy wysokim parkanem i zielenią, co podkreślało prywatny charakter rezydencji. W latach późniejszych udostępniono go publiczności, dzięki czemu stał się ulubioną scenerią pamiątkowych zdjęć. W efekcie przebudowy z lat 40. usunięto wysokie ogrodzenie, otwierając go na ulicę. Po wojnie dziedziniec zamieniono w parking i w takim kształcie funkcjonuje do dziś. Tylko w kilka dni w roku przeobraża się w przestrzeń festiwalową i miejsce dużych imprez plenerowych.

Dzisiaj wydarzenia masowe, wymagające pustej przestrzeni, planujemy przenieść na plac im. A. Mickiewicza lub na ulicę. Na dziedzińcu chcemy kameralnego, zielonego miejsca, dostosowanego do osób o różnych potrzebach. Chcemy, aby stał się przestrzenią oddechu i spotkania, przez cały tydzień, a nie tylko od święta. Poza funkcją codziennego odpoczynku, planujemy także realizować tu nasz program edukacyjny i animacyjny oraz niewielkie wydarzenia muzyczne i teatralne. Te potrzeby zapewni dobrze zaprojektowana przestrzeń, ukształtowana z szacunkiem dla historycznego kontekstu i zrozumieniem współczesnych potrzeb. Przestrzeń pozwalająca na elastyczne wykorzystanie, wyposażona w trwałą zieleń, mobilne meble miejskie, źródła wody i cienia. Mamy nadzieję, że wspólny dziedziniec stanie się ważnym dla poznaniaków miejscem na mapie miasta.




Organizator
Centrum Kultury ZAMEK
ul. Święty Marcin 80/82
61-809 Poznań

Terminy
 • do dnia 21 maja 2019 r. - Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie
 • do dnia 28 maja 2019 r. - Termin przekazania informacji o dopuszczeniu do udziału w konkursie (do I etapu)
I etap
 • do dnia 11 czerwca     2019 r. - Termin złożenia Opisu Wizji i Portfolio zagospodarowania dziedzińca
 • do dnia 19 czerwca     2019 r. - Opublikowanie wyników odrębnej oceny oraz przekazanie informacji o dopuszczeniu do udziału w II etapie   
II etap
 • do dnia 19 lipca 2019 r. - Termin składania zapytań do II etapu Konkursu
 • do dnia 25 lipca 2019 r. - Termin udzielenia odpowiedzi na zapytania do II Etapu Konkursu
 • do dnia 27 sierpnia    2019 r. - Termin składania prac konkursowych II Etapu Konkursu
 • do dnia 11 września 2019 r. - ogłoszenie wyników konkursu wraz z dyskusją pokonkursową

Skład Sądu Konkursowego
przewodniczący:
- mgr inż. arch. Piotr Kostka – członek IARP, prezes SARP Oddział Poznań, członek Kolegium Sędziów Konkursowych  SARP Oddział Poznań
sędzia referent:
- mgr inż. arch. Anna Rybarczyk-Robak – Towarzystwo Wiedzy Powszechnej, Koalicja Święty Marcin
członkowie:
- mgr Zofia Starikiewicz – z-ca dyrektora CK Zamek
- mgr inż. arch. Katarzyna Podlewska, z-ca dyrektora Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Poznania, członek IARP
- mgr Aleksandra Dolczewska – Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków,
- mgr inż. arch. Wojciech Krawczuk – członek IARP, członek Kolegium Sędziów Konkursowych SARP Oddział Poznań
- dr Paweł Grobelny – projektant, specjalista w zakresie projektowania przestrzeni publicznych.
sędzia rezerwowy:
- mgr inż. arch. Jarosław Wroński – członek IARP, członek Kolegium Sędziów Konkursowych SARP Oddział Poznań.
Konsultanci (bez prawa głosu):
- mgr Andżelika Jabłońska-Macowicz – Centrum Otwarte,
- mgr inż. arch. Jakub Głaz – Centrum Otwarte.
Sekretarz Konkursu (bez prawa głosu):
- mgr Magdalena Wypusz – pracownik SARP Oddział Poznań   

Nagrody
W I etapie Konkursu nie przewiduje się nagród, ani zwrotów kosztów.
W II etapie Konkursu przewiduje się przyznanie nagród w następujący sposób:
 • I nagroda – 25 000,00 zł
 • II nagroda – 15 000,00 zł
 • III nagroda – 10 000,00 zł

Więcej: www.ckzamek.pl/konkurs







INFORMACJE
 1. Powierzchnia dziedzińca. Planujemy przesunąć murek oddzielający dziedziniec od chodnika ulicy na granicę działki. Tym samym murek ulegnie przesunięciu o około 3,5 m w stronę południową, a powierzchnia opracowania projektu wyniesie 3148 m2. Choć schody zewnętrzne nie są elementem podstawowego opracowania, jesteśmy otwarci na propozycje nadbudowanych elementów na schodach, ułatwiających dostęp do Zamku dla osób z niepełnosprawnościami. Aby zwiększyć dostępność pieszą dziedzińca od strony ulicy Św. Marcin, planujemy przeprucie murka w przerwach między istniejącymi grupami drzew. Usytuowanie oraz forma murka wykonane zostaną zgodnie z projektem kompleksowej przebudowy centrum Poznania (Projekt Centrum), autorstwa pracowni Studio ADS.
 2. Posadzka i zazielenienie dziedzińca. Planujemy realizację kompleksowego projektu zazielenienia dziedzińca, uwzględniającego zieleń niską, średnią i ewentualnie wysoką, w układzie niezależnym od obecnie istniejącego. Do realizacji wybrany zostanie projekt, który: poprawnie wpisze zieleń w proporcje zabytkowego dziedzińca, wyznaczy ciekawe osie widokowe na elementy budowli i jej detale, nie będzie powodował negatywnych skutków dla stabilności murów elewacji i innych elementów architektonicznych. Powierzchnie utwardzone w realizowanym projekcie mogą być, ale nie muszą, wykonane z istniejących, niezniszczonych płyt nawierzchni dziedzińca z lat 40. Będziemy starali się zachować istniejące nasadzenia przy murku, o ile stan drzew na to pozwoli.
 3. Pawilon. Planujemy postawienie pawilonu całorocznego mieszczącego punkt gastronomiczny (bez rozległego zaplecza kuchennego) oraz sanitariaty. Pawilon powinien mieścić też przestrzeń spotkań dla grupy około 30 osób, możliwą do wykorzystania zarówno na potrzeby gastronomii, jak i jako miejsce warsztatów artystycznych.
 4. Meble miejskie. Postulujemy wprowadzenie współczesnych, mobilnych mebli, zaprojektowanych specjalnie dla tej przestrzeni. Przy ich projekcie należy wziąć pod uwagę architekturę Zamku oraz istniejące lampy z lat 40, obecne na murku i schodach wejścia B. Meble powinny spełniać następujące funkcje: ogólnodostępne miejsca odpoczynku, oraz siedziska i stoły dla klientów punktu gastronomicznego poza pawilonem. Ważne, aby przynajmniej część z nich była odpowiednia dla dzieci, osób starszych i osób z niepełnosprawnościami (zgodne ze „Standardami dostępności Miasta Poznania”)
 5. Przestrzeń koncertowa. Postulujemy takie ukształtowanie przestrzeni, aby możliwe było zrealizowanie koncertu/spektaklu dla grupy około 100 - 200 osób na miejscach siedzących, np. z użyciem mebli mobilnych.
 6. Zacienienie i źródła wody. Ze względu na duże nasłonecznienie dziedzińca, konieczne jest zaplanowanie elementów zacieniających. Rolę tę może pełnić zieleń lub element architektoniczny (np. żagiel). Konieczne jest uwzględnienie wpływu elementu zacieniającego na mikroklimat wnętrza dziedzińca i możliwość wzrostu roślin na jego powierzchni. Postulujemy też wprowadzenie elementu wodnego.
 7. Udogodnienia dla osób poruszających się na wózkach. Od wielu lat borykamy się z brakiem dogodnego dostępu do Zamku dla osób poruszających się na wózkach. Obecnie dostęp ten realizowany jest przez boczne wejście do Zamku, przy Muzeum Czerwca 1956 r. W projekcie możliwe jest pozostawienie obecnego dostępu, jednak optymalne byłoby opracowanie poprawnie zaprojektowanej pochylni do wejścia A lub B.  
 8. Stojaki rowerowe. W projekcie zagospodarowania dziedzińca należy uwzględnić stojaki rowerowe. Grupy stojaków powinny znaleźć się blisko wejść do CK ZAMEK (wejścia A i B). Optymalna liczba stojaków to 24 sztuki, podzielona na grupy (minimum 4 stojaki obok siebie). Kształt, odległość pomiędzy stojakami oraz odległość do innych elementów infrastruktury określają „Standardy techniczne i wykonawcze dla infrastruktury rowerowej Miasta Poznania” (rozdział 9. „Parkingi (stojaki) dla rowerów”).
 9. Oświetlenie. Wskazujemy na kameralne oświetlenie z uwzględnieniem istniejącej sieci i iluminacji, niekonkurujące z projektowanym w tej części oświetleniem ulicznym.
 10. Ochrona przed wiatrem i hałasem. Ważne jest takie zaprojektowanie dziedzińca, aby ograniczyć wiry powietrza oraz hałas z al. Niepodległości.
 11. Pomniki. Usytuowanie pomnika – cyfr 1956 powinno być zbliżone do obecnego i poprawnie oznaczać wejście do Muzeum Czerwca. Ustawienie pomnika Enigmy powinno uwzględniać przesunięcie murka w kierunku południowym.




Zaloguj się jako Użytkownik aby móc dodawać komentarze.

Inne konkursy dla architektów:

Najciekawsze konkursy dla profesjonalistów i studentów

Wraz z początkiem lata pojawiło się wiele ogłoszeń o nowych konkursach architektonicznych, urbanistycznych i projektowych. Daty kończących się wkrótce konkursów można sprawdzić w naszym lipcowym przeglądzie. Tymczasem prezentujemy kolejne zestawienie. Tym razem wybraliśmy najciekawsze konkursy - polskie i międzynarodowe.

więcej

Międzynarodowy konkurs LIVING upon the NATURE

Rozpoczęła się 46. edycja międzynarodowego, japońskiego konkursu projektowego Nisshin Kogyo. W konkursie należy przesyłać prace związane z hasłem przewodnim "LIVING upon the NATURE" (Żyjąc wśród natury).

więcej

Konkurs na koncepcję punktu widokowego

Celem konkursu jest realizacja tymczasowego punktu widokowego bezpośrednio przy placu budowy Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. Obiekt będzie też pełnił funkcję punktu informacyjnego. Ma przybliżać odbiorcom instytucję i proces powstawania nowej siedziby Muzeum. "Naszą intencją jest, aby stał się on znakiem trwającej inwestycji.

więcej

Konkurs architektoniczny budynku mieszkalnego w Warszawie

Konkurs polega na wykonaniu koncepcji architektonicznej budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami przy ul. Cyrulików w Warszawie, składającego się z mieszkań komunalnych, usług w części parteru budynku, miejsc garażowych, zagospodarowania terenu z miejscami parkingowymi. Konkurs jest konkursem jednoetapowym, w którym uczestnicy konkursu składają wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie.

więcej

Konkurs na koncepcję przebudowy trzech kamienic w Katowicach

Ogłoszono konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej przebudowy trzech kamienic na cele mieszkaniowe w Katowicach. I Nagroda to 20 000 zł brutto oraz zaproszenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zmówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki.

więcej

Konkurs na koncepcję architektoniczną Dworca w Częstochowie - Konkurs SARP nr 986

Polskie Koleje Państwowe S.A. we współpracy ze Stowarzyszeniem Architektów Polskich SARP Oddział w Częstochowie oraz Gminą Miasto Częstochowa i PKS Częstochowa S.A. ogłaszają konkurs otwarty, jednoetapowy, realizacyjno-studialny na koncepcję architektoniczną obejmującą Dworzec Częstochowa Główna oraz zabudowę i zagospodarowanie terenu w jego otoczeniu Komunikacyjne serce naszej Częstochowy.

więcej

Międzynarodowy konkurs Micro Housing 2019

Rozpoczął się konkurs Micro Housing 2019 organizowany przez Volume Zero.Zadaniem konkursowym jest opracowanie prototypu mikro-domu. Projekt powinien uwzględniać potrzeby mieszkańców, zapewniać miejsce do odpoczynku, pracy, przygotowywania potraw oraz miejsce przeznaczone do higieny osobiste Suma nagród to 4 000 dolarów.

więcej

. Wróć do listy tematów
dowload...
dowload...
dowload...

R E K L A M A

Ta witryna używa plików cookies, aby zapewnić użytkownikom maksymalny komfort przeglądania. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Przez dalsze aktywne korzystanie z naszego Serwisu (scrollowanie, zamknięcie komunikatu, kliknięcie na elementy na stronie poza komunikatem) bez zmian ustawień w zakresie prywatności, wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Gamma Media bedącego wydawcą portalu infoArchitekta.pl. Dane przechowywane w celach marketingowych i statystycznych. Dane użytkowników gromadzone są anonimowo. Akceptuj