Konkurs na projekt pomnika Żołnierzy Wyklętych we Wrocławiu

Konkurs na projekt pomnika Żołnierzy Wyklętych we Wrocławiu

Ogłoszono konkurs na koncepcję pomnika Żołnierzy Wyklętych we Wrocławiu. Nagroda główna to 50 000 zł wraz z zaproszeniem do negocjacji umowy w trybie zamówienia z wolnej ręki.

Celem konkursu jest wyłonienie najlepszego projektu dzieła sztuki rzeźbiarskiej, pomnika Żołnierzy Wyklętych wraz z projektem zagospodarowania terenu, z przeznaczeniem do posadowienia na skwerze u zbiegu ulic Glinianej, Borowskiej i Dyrekcyjnej we Wrocławiu.

Konkurs jest dwuetapowy, realizacyjny, co oznacza, że w efekcie jego rozstrzygnięcia zostanie wykonana dokumentacja projektowa stanowiąca podstawę do realizacji Inwestycji.

Nagrody:
  • I miejsce – 50 000 zł brutto i zaproszenie do negocjacji umowy, w trybie zamówienia z wolnej ręki, na wykonanie szczegółowego opracowania pokonkursowego,
  • II miejsce – 35 000 zł brutto,
  • pozostali uczestnicy wybrani do złożenia pracy konkursowej otrzymują po 8 000 zł brutto (każdy).
Terminy:
  • Wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie składać należy w formie pisemnej do 3 grudnia 2019 r. do godz. 15.00.
  • Koncepcje prac konkursowych w I etapie uczestnicy mogą składać do 19 lutego 2020 r. do godz. 15.00.
  • Wybór najlepszych koncepcji prac konkursowych nastąpi do 27 lutego 2020 r.
  • Prace konkursowe w II etapie należy składać do 26 maja 2020 r. do godz. 15.00.
  • Oficjalne, publiczne ogłoszenie wyników konkursu nastąpi do 15 czerwca 2020 r. poprzez umieszczenie informacji w Biuletynie Informacji Publicznej UMW.
Szczegóły na stronie konkursu.


Zaloguj się jako Użytkownik aby móc dodawać komentarze.
«
»
«
»