Znamy zwycięzców konkursu "Twój dom – dialog z tradycją"

Konkurs "Twój dom – dialog z tradycją" dla obszaru woj. podlaskiego rozstrzygnięty!

13 grudnia na Wydziale Architektury Politechniki Białostockiej odbyło się wręczenie nagród autorom najlepszych projektów domów jednorodzinnych łączących tradycję budownictwa Podlasia z wzorcami współczesnej jednorodzinnej zabudowy. Nagrodzone projekty zostaną przeznaczone do sprzedaży. Kontynuacja konkursu już w 2022 roku!

Nadszedł czas na podsumowanie dyskusji nad architekturą województwa podlaskiego. Sąd konkursu „Twój dom – dialog z tradycją” wyłonił autorów najlepszych projektów architektoniczno-budowlanych wolnostojących domów jednorodzinnych. Nagrodzone projekty wpisują się w tradycyjny, wiejski i podmiejski krajobraz kulturowy województwa podlaskiego. Jury doceniło m. in. wpisanie projektów w otoczenie, uniwersalne rozwiązania, dbałość o krajobraz kulturowy, tradycyjne detale, funkcjonalność projektów oraz rozwiązania ekologiczne.

Znamy zwycięzców konkursu Projekt: Katarzyna Billik, Katarzyna Górowska-Gnatowska, Anna Majewska-Karolak, Łukasz Szczepanowicz


Autorzy najlepszych projektów w kategorii profesjonalnej:

I miejsce: Katarzyna Billik (Warszawa), Katarzyna Górowska-Gnatowska (Warszawa), Anna Majewska-Karolak (Warszawa), Łukasz Szczepanowicz (Warszawa)

II miejsce: Marzena Radkiewicz-Metko (Lublin), Przemysław Metko (Lublin)

III miejsce: B.W. Architekci, Pracownia Projektowa s.c. Beata Szczepańska, Juliusz Polak (Warszawa), Katarzyna Gromek (Warszawa), Aleksandra Milanowska (Warszawa)

III miejsce: DUO Architekci  – Lech Borysewicz (Warszawa)Projekt: Marzena Radkiewicz-Metko, Przemysław Metko
Projekt:  B.W. Architekci, Pracownia Projektowa s.c. Beata Szczepańska, Juliusz Polak, Katarzyna Gromek, Aleksandra Milanowska
Projekt: DUO Architekci  – Lech Borysewicz


Wyróżnienie I stopnia: Jagoda Gosk (Warszawa), Karolina Banasiak (Pomiechówek)
Wyróżnienie I stopnia: Marcin Podlewski (Warszawa)
Wyróżnienie I stopnia: Ewa Bubik (Wysoka), Anna Capińska (Zabrze), Adam Stafiniak (Wrocław), Tomasz Węgrzyn (Wysoka)
Wyróżnienie: JBD – Justyna Boduch Atelier (Katowice)
Wyróżnienie: Olizarowicz Architekci Jacek Olizarowicz (Choroszcz)
Wyróżnienie: Michał Kołodziej (Warszawa), Katarzyna Przybyło (Kraków), Tomasz Obara (Kraków), Bartosz Dendura (Kraków)
Wyróżnienie: Magdalena Siemienowicz (Warszawa), Jolanta Szybiak (Warszawa)


Autorki najlepszych projektów w kategorii studenckiej:

I miejsce: Marianna Waśniewska (Marki)
II miejsce: Kornelia Traut (Olsztyn)
Projekt: Marianna WaśniewskaProjekt: Kornelia Traut
Z projektami oraz werdyktami sądu konkursowego można zapoznać się na stronie:
http://sarp-bialystok.org/konkurs-twojdom/pokaz/wyniki_konkursu,17/

Partnerami konkursu dla obszaru woj. podlaskiego są Fundacja Ochrony Zabytków „Na Rubieży” w Białymstoku oraz Podlaski Wojewódzki Konserwator Zabytków. Partnerem samorządowym konkursu jest Związek Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego.


W 2021 r. konkurs „Twój dom – dialog z tradycją” został przeprowadzony dla obszaru woj. śląskiego i podlaskiego. Nagrodzone i wyróżnione projekty będą przeznaczone do sprzedaży i ukażą się w specjalnej pokonkursowej publikacji oraz na pokonkursowej wystawie. W 2022 roku konkurs obejmie swoją tematyką kolejne województwa. Celem konkursu „Twój dom – dialog z tradycją” jest znalezienie nowych wzorców współczesnej jednorodzinnej zabudowy, które będą jednocześnie nawiązywać do najlepszych tradycji budownictwa wiejskiego i podmiejskiego.
***

Narodowy Instytut Dziedzictwa to państwowa instytucja kultury, będąca eksperckim i opiniodawczym wsparciem dla Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Misją NID jest tworzenie podstaw dla zrównoważonej ochrony dziedzictwa kulturowego w celu jego zachowania dla przyszłych pokoleń poprzez wyznaczanie i upowszechnianie standardów ochrony oraz konserwacji zabytków, kształtowanie świadomości społecznej w zakresie wartości i zachowania dziedzictwa kulturowego, a także gromadzenie i upowszechnianie wiedzy o dziedzictwie. Instytut realizując swoje zadania statutowe uznaje, że zarówno zabytki jak i niematerialny dorobek kulturowy poprzednich pokoleń są świadectwem naszej przeszłości i będąc ważną częścią naszego dziedzictwa mogą stanowić trwały fundament wspólnej przyszłości i zrównoważonego rozwoju naszej Ojczyzny.


Kontakt dla mediów:
Monica Ponce: mponce@nid.pl, tel.: 669 413 974
Zaloguj się jako Użytkownik aby móc dodawać komentarze.
«
»
«
»