Konkurs na projekt Centrum Obsługi Zwiedzających Państwowego Muzeum na Majdanku wraz z zagospodarowaniem terenu

Konkurs na projekt Centrum Obsługi Zwiedzających Państwowego Muzeum na Majdanku wraz z zagospodarowaniem terenu

Ogłoszono konkurs na opracowanie koncepcji rozwiązań projektowych rozbudowy Centrum Obsługi Zwiedzających Państwowego Muzeum na Majdanku oraz przebudowy i aranżacji istniejącego budynku.

Celem konkursu uzyskanie najlepszej pod względem architektonicznym, przestrzennym i funkcjonalno–użytkowym koncepcji rozbudowy budynku. Konkurs organizowany jest w ramach realizacji zadania pn. „Rozbudowa Centrum Obsługi Zwiedzających – dokumentacja projektowa”, finansowanego w ramach programu rządowego Infrastruktura kultury, ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.

Zamawiający w opisie przedmiotu konkursu uwzględnił aspekty społeczne, w szczególności wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników.

Nagrody:

W konkursie zostanie przyznana jedna nagroda w postaci zaproszenia do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki, dla wykonawcy którego praca konkursowa otrzymała największą liczbę punktów w głosowaniu.

Terminy:
  • Termin składania poprzez Platformę komunikacji elektronicznej wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie - do 26.08.2022 r. do
  • godz. 12.00.
  • Termin składania Prac konkursowych - do 02.12.2022 r. do
  • godz. 12.00
  • Ogłoszenie wyników - do 09.12.2022 r.
Szczegóły na stronie konkursu.


Zaloguj się jako Użytkownik aby móc dodawać komentarze.
«
»
«
»