Konkurs na projekt Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nadolicach Wielkich w Gminie Czernica

Konkurs na projekt Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nadolicach Wielkich w Gminie Czernica

Gmina Czernica ogłosiła konkurs na opracowanie koncepcji architektonicznej Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Nadolicach Wielkich wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną.

Pula nagród w konkursie wynosi 120.000 zł.

Celem konkursu jest uzyskanie najlepszej architektonicznie, funkcjonalnie i eksploatacyjnie koncepcji ZS - P, która swoją formą i treścią będzie odpowiadała warunkom konkursu, będzie uwzględniała charakter i funkcje opisane w programie, a ponadto w sposób atrakcyjny urbanistycznie i architektonicznie wpisze się w otaczający krajobraz oraz spełni wymogi współczesnej wiedzy technicznej i standardów użytkowych, ze szczególnym uwzględnieniem energooszczędności budynku oraz aspektów ekonomicznych związanych z realizacją inwestycji i eksploatacją obiektu.

Szczegółowe parametry projektu podano w regulaminie konkursu oraz załącznikach. Koncepcja powinna obejmować m.in. projekt szkoły podstawowej (1000 uczniów) a w tym pomieszczenia dydaktyczne, pomieszczenia administracyjne oraz pomieszczenia ogólnego przeznaczenia, a także zespół sportowy i zespół żywienia z dwoma jadalniami.

Konkurs ma charakter ograniczony i jest jednoetapowy.

Nagrody:

  • I Nagroda - 60 000 zł oraz zaproszenie do negocjacji, w trybie zamówienia z wolnej ręki, w celu udzielenia temu Uczestnikowi konkursu zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej z uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz z pełnieniem nadzoru autorskiego nad realizacją robót, na podstawie opracowanej koncepcji architektonicznej z uwzględnieniem zaleceń Sądu Konkursowego.
  • II Nagroda - 40 000 zł.
  • III Nagroda - 20 000 zł.
Terminy:

  • Składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie - do 10.02.2023 r., do godz. 12.00.
  • Składanie prac konkursowych - do 10.05.2023 r. do godz. 14.00.
  • Rozstrzygnięcie konkursu - niezwłocznie po dokonaniu wyboru nagrodzonych prac.
Szczegóły na stronie konkursu.


Zaloguj się jako Użytkownik aby móc dodawać komentarze.
«
»
«
»