Konkurs na opracowanie koncepcji zagospodarowania obrębu Starego Miasta w Raciborzu

Konkurs na opracowanie koncepcji zagospodarowania obrębu Starego Miasta w Raciborzu

SARP o. Katowice ogłosił konkurs realizacyjny na opracowanie koncepcji zagospodarowania obrębu Starego Miasta w Raciborzu. Pula nagród wynosi 100 000 zł. I nagroda to 50 000 zł oraz zaproszenie do wykonania projektu na podstawie zwycięskiej koncepcji.

Przedmiotem konkursu jest sporządzenie przez uczestników, zgodnie z warunkami regulaminu, spójnej i całościowej koncepcji architektoniczno-urbanistycznej dla zagospodarowania obrębu Starego Miasta w Raciborzu, jako twórczej pracy projektowej 

Zamawiający oczekuje od uczestników przedstawienia koncepcji urbanistyczno-architektonicznej najlepszej pod względem funkcjonalno-użytkowym i kompozycyjnym - z uwzględnieniem kontekstu istniejącego zagospodarowania obszaru i jego otoczenia - w znaczeniu materialnym, estetycznym, kulturowym oraz społecznym. 

Rozwiązania urbanistyczno-architektoniczne przedstawiające sposoby kształtowania terenu opracowania konkursowego powinny uwzględniać funkcję placu oraz kontekst przestrzenny otoczenia. Koncepcja powinna podkreślić potencjał, możliwości użytkowe i atrakcyjność tego miejsca, a także wpasować się pod względem architektonicznym i urbanistycznym w sąsiadujące otoczenie (teren należy do obszaru Starego Miasta).

Nagrodami w konkursie są nagrody pieniężne w łącznej kwocie 100 000 zł brutto.


Nagrody:

I Nagroda – 50 000 zł brutto oraz zaproszenie Uczestnika konkursu do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki, w celu wykonania usługi na podstawie pracy konkursowej.

II Nagroda – 30 000 zł brutto.

Wyróżnienia – 2 x 10 000 zł brutto każde.


Terminy:

Termin składania poprzez Elektroniczną Platformę Konkursową wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie - do dnia 06.03.2023 roku (do godziny
15:00).

Termin składania Prac konkursowych - Do dnia 15.05.2023 roku (do godziny
15:00).


Szczegóły na stronie konkursu.


Zaloguj się jako Użytkownik aby móc dodawać komentarze.
«
»
«
»