Konkurs Dyplom Roku SARP im. Zbyszka Zawistowskiego 2023

Konkurs Dyplom Roku SARP im. Zbyszka Zawistowskiego 2023 logo konkursu


Zarząd Główny Stowarzyszenia Architektów Polskich zaprasza do wzięcia udziału w konkursie o DOROCZNĄ NAGRODĘ STOWARZYSZENIA ARCHITEKTÓW POLSKICH im. ZBYSZKA ZAWISTOWSKIEGO – DYPLOM ROKU 2023. Wybór prac do finału konkursu odbędzie się w trzech etapach. 

Doroczna Nagroda im. Zbyszka Zawistowskiego „DYPLOM ROKU” przyznawana jest przez Stowarzyszenie Architektów Polskich SARP, za najlepszy projekt dyplomowy absolwentowi, który uzyskał w danym roku na wyższej uczelni w Polsce tytuł magistra inżyniera architekta. 

Konkurs Dyplom Roku składa się z 3 etapów: 

Etap 1: Komisja Kwalifikacyjna, powołana w Oddziałach SARP właściwych terytorialnie dla uczelni, przyjmuje i rozpatruje zgłoszenia do Konkursu, zawierające skrótowe opracowanie (wersja elektroniczna) i skan podpisanej Karty Zgłoszenia Uczestnictwa z opinią Promotora lub Recenzenta oraz wersję elektroniczną oryginalnej pracy dyplomowej. Komisja, w przypadku większej liczby prac, może zorganizować prezentację autorską wstępnie wyselekcjonowanych prac. Komisje Kwalifikacyjne Oddziałów SARP sporządzają listy prac nominowanych do 2 Etapu i razem ze skrótowymi opracowaniami oraz skany Kart Zgłoszenia Uczestnictwa przesyłają na ręce Sekretarza Sądu Konkursowego. 

Etap 2: Sąd Konkursowy, powołany przez Zarząd Główny SARP, na podstawie przesłanych przez Komisje Kwalifikacyjne w Oddziałach materiałów i dokonuje wyboru 25 prac. W uzasadnionych przypadkach Sąd Konkursowy może poprosić o dodatkowe informacje dotyczące nominowanej pracy dyplomowej. 

Etap 3: Sąd Konkursowy, po prezentacjach zaproszonych autorów wybranych 25 prac, przyznaje Nagrody oraz Wyróżnienia. 

Do Konkursu mogą być zgłaszane prace dyplomowe magisterskie, wykonane na polskiej uczelni w ramach kształcenia skutkującego nadaniem dyplomu magistra inżyniera architekta, w roku kalendarzowym poprzedzającym rok przeprowadzenia Konkursu, które uzyskały pozytywną opinię Komisji Dyplomowej danego Wydziału Architektury. 

Tematem zgłoszonej pracy winno być zadanie projektowe opracowane przez jednego absolwenta. Zgłaszanie prac wykonanych przez zespół autorski absolwentów dopuszcza się warunkowo w uzasadnionych przypadkach. 


Informacje o terminach:

Każda z Komisji Kwalifikacyjnych Oddziałów SARP określa i ogłasza nieprzekraczalny termin składania prac konkursowych. I etap zakończy się 26 maja 2023 roku. Uroczystość wręczania nagród i wyróżnień Laureatom konkursu Dyplom Roku 2023 w Łodzi odbędzie się 6 października 2023 roku. 


Szczegóły na stronie konkursu.


Zaloguj się jako Użytkownik aby móc dodawać komentarze.
«
»
«
»