Konkurs NAGRODA ROKU SARP, edycja 2023

Konkurs NAGRODA ROKU SARP, edycja 2023

Ogłoszono kolejną edycję konkursu na NAGRODĘ ROKU SARP, edycja 2023. Nagroda przyznawana jest za wybudowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i przekazany do użytku w minionym roku kalendarzowym 2022 obiekt lub zespół obiektów o znaczących wartościach architektonicznych.

O przyznanie Nagrody mogą występować architekci-autorzy, a także Oddziały SARP, biura i pracownie projektowe, inwestorzy, organy administracji publicznej i redakcje magazynów architektonicznych, po uzyskaniu zgody autorów.

Do każdego zgłoszenia musi być dołączone portfolio drukowane w formacie A4. Szczegółowe wytyczne podano na stronie konkursu - link poniżej.

Jury przyzna autorom (zespołom autorskim) nagrody w kategoriach:

 • Budynek mieszkalny jednorodzinny.
 • Budynek mieszkalny wielorodzinny.
 • Budynek biurowy, oświaty lub administracji.
 • Budynek kultury.
 • Inny budynek użyteczności publicznej.
 • Przestrzeń publiczna.
 • Architektura w przestrzeni dziedzictwa.
 • Architektura wnętrz.
 • Architektura krajobrazu.
 • Zróżnicowany rozwój i budynki certyfikowane.
 • oraz GŁÓWNĄ NAGRODĘ ROKU SARP dla jednego z obiektów.

Harmonogram konkursu:

• do 5 kwietnia 2023 r.– zgłaszanie obiektów do konkursu – liczy się data doręczenia do siedziby ZG SARP przy ul. Foksal 2 w Warszawie.

• 12 maja 2023 r. – termin ogłoszenia wyników konkursu; wernisaż wystawy, siedziba SARP, ul. Foksal 2 w Warszawie


Szczegóły na stronie konkursu.Zaloguj się jako Użytkownik aby móc dodawać komentarze.
«
»
«
»