PLGBC Green Building Awards 2023

PLGBC Green Building Awards 2023 strona https://awards.plgbc.org.pl/

Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego ogłosiło konkurs PLGBC GREEN BUILDING AWARDS 2023.

Celem konkursu jest wyróżnienie zaangażowania uczestników konkursu w rozwój zrównoważonego budownictwa w Polsce, a także podniesienie świadomości tego rozwoju wśród uczestników rynku budowlanego w Polsce i na świecie.

Konkurs jest otwarty, jednoetapowy, obejmuje inwestycje budowlane projektowane, realizowane i zrealizowane oraz wnętrza w budynkach zrealizowanych na terenie Polski, jak również produkty i usługi firm działających na terenie Polski. 

Udział w konkursie jest bezpłatny.

Jury ocenia zgłoszone projekty zarówno pod względem walorów związanych z budownictwem ekologicznym i rozwojem zrównoważonym, jak i architektonicznych i estetycznych. Pod uwagę brane są również aspekty społeczne i wszelkie ciekawe nowatorskie pomysły adresujące połączenie wymienionych walorów.

Zgłoszenia oceniane są przez interdyscyplinarne, zróżnicowane pod względem kompetencji i kierunku wykształcenia, jury konkursowe.

Zgłoszenia mogą przesyłać zarówno firmy architektoniczne jak i właściciele obiektów, a także firmy i organizacje, które dostarczają usługi i produkty dla sektora budowlanego i nieruchomości. W konkursie mogą wziąć udział również studenci. Zgłoszenia mogą obejmować zrealizowane lub trwające projekty, a także prace konceptualne bez przeznaczenia pod budowę.

Termin przesyłania zgłoszeń upływa 30 czerwca 2023 roku.

Przedmiotem konkursu jest zgłoszenie zrównoważonego budynku, wnętrza, projektu budynku, produktu lub inicjatywy w poniższych kategoriach:
  • Kategoria 1: Najlepszy budynek ekologiczny certyfikowany
  • Kategoria 2: Najlepszy budynek ekologiczny bez certyfikatu (lub precertyfikowany)
  • Kategoria 3: Najlepszy projekt ekologiczny (profesjonalny i studencki)
  • Kategoria 4: Najlepsza ekologiczna zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna
  • Kategoria 5: Najlepsza ekologiczna zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna
  • Kategoria 6: Najlepsza ekologiczna modernizacja
  • Kategoria 7: Najlepszy ekologiczny budynek sektora publicznego
  • Kategoria 8: Najlepsze zrównoważone wnętrze
  • Kategoria 9: Zrównoważony produkt/usługa roku
  • Kategoria 10: Najlepsza ekologiczna inicjatywa miejska/gminna

Szczegóły na stronie konkursu.


Zaloguj się jako Użytkownik aby móc dodawać komentarze.
«
»
«
»