Konkurs na najlepszy Dyplom Prośrodowiskowy

Konkurs na najlepszy Dyplom Prośrodowiskowy fot. plakat konkursu

Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej ogłosił ogólnopolski konkurs na najlepszy prośrodowiskowy projekt dyplomowy. Łączna pula nagród wynosi 20.000 zł.

Konkurs skierowany jest to absolwentek i absolwentów polskich uczelni wyższych na kierunkach przygotowujących do wykonywania zawodu architekta, którzy obronili swoje prace dyplomowe w 2022 roku.

Konkurs realizowany jest w dwóch kategoriach – prace inżynierskie i prace magisterskie.

Opis organizatora:

Zanieczyszczenie powietrza i wód, wzrost ilości odpadów, ograniczone zasoby i postępujące zmiany klimatu – świadomość tych zjawisk, które w znacznym stopniu są konsekwencją działań w jaki kształtujemy nasze środowisko zbudowane, powinny dziś determinować pracę architektów. Kształtowanie architektury zrównoważonej i odpowiedzialnej klimatycznie jest zagadnieniem relatywnie nowym, wprowadzonym stosunkowo niedawno do i tak już skomplikowanego procesu projektowania architektonicznego i urbanistycznego. Jednocześnie architektura odpowiedzialna środowiskowo i klimatycznie może być reprezentowana przez wiele różnych realizacji o bardzo odmiennym charakterze. Poszukiwanie najlepszych rozwiązań wciąż trwa i przybiera bardzo interesujące formy także w pracach dyplomowych studentów wydziałów architektury w całym kraju. Ten rodzaj działalności projektowej jest szczególnie ważny - dzisiejsi dyplomanci to wszak projektanci jutra. Mając powyższe na uwadze Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej ogłasza pierwszą edycję ogólnopolskiego konkursu na najlepszy prośrodowiskowy projekt dyplomowy.

Nagrody:
  • I miejsce - 5 000 zł
  • II miejsce - 3 000 zł
  • III miejsce - 2 000 zł

Terminy:
  • Składanie (wysyłanie) Dokumentów Zgłoszeniowych jest możliwe do dnia 14 kwietnia 2023 r. do godziny 16:00.
  • Ogłoszenie listy Laureatów i Laureatek Konkursu oraz wręczenie nagród przyznanych przez Jury nastąpi nie później niż 20 maja 2023 r.

Szczegóły na stronie konkursu.


Zaloguj się jako Użytkownik aby móc dodawać komentarze.
«
»
«
»