Konkurs na projekt koncepcyjny obiektu wykonanego z łopaty turbiny wiatrowej

Konkurs na projekt koncepcyjny obiektu wykonanego z łopaty turbiny wiatrowej

Celem konkursu jest wyłonienie najlepszych projektów koncepcyjnych umożliwiających budowę tymczasowego obiektu budowlanego w postaci wiaty rowerowej oraz dowolnego innego obiektu budowlanego wykorzystując wycofaną z eksploatacji łopatę turbiny wiatrowej, poddaną recyklingowi.

Uczestnikiem konkursu może być osoba pełnoletnia - nie ma wymogu posiadania statusu studenta.

Konkurs jest realizowany w ramach projektu badawczego Gospodarka o obiegu zamkniętym dla łopat turbin wiatrowych: opracowanie systemu zarządzania materiałów wielokompozytowych do ponownego ich wykorzystania strukturalnego i architektonicznego (Circular economy for wind turbine blades: developing a management system for the structural and architectural reuse of multicomposite material), przyznanego przez Politechnikę Gdańską w konkursie VENTUS-HYDROGENII-REDIVIVUS.

Organizatorem Konkursu jest Politechnika Gdańska: Wydział Architektury oraz Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska.


Kategorie konkursowe:
  • Projekt koncepcyjny wiaty rowerowej.
  • Projekt koncepcyjny dowolnego obiektu budowlanego.

Nagrody:
  • I miejsce – 2 000 zł
  • II miejsce – 1 500 zł
  • III miejsce – 1 000 zł

Laureaci konkursu otrzymają również statuetki i dyplomy.

Terminy:
  • Etap I – termin składania prac konkursowych do 14 kwietnia 2023 r.
  • Etap II – wystawa zgłoszonych prac konkursowych (hol przed Biblioteką Główną w Gmachy Głównym Politechniki Gdańskiej) 25 - 28 kwietnia 2023 r.
  • Etap II – ogłoszenie listy laureatów 28 kwietnia 2023 r. (Dziedziniec Fahrenheita – Gmach Główny Politechniki Gdańskiej)
  • Etap III – przekazanie dyplomów 28 kwietnia 2023 r. (Dziedziniec Fahrenheita – Gmach Główny Politechniki Gdańskiej)

Szczegóły na stronie konkursu.


Zaloguj się jako Użytkownik aby móc dodawać komentarze.
«
»
«
»