Konkurs na opracowanie koncepcji Parku Naturalnego Golędzinów w Warszawie

Konkurs na opracowanie koncepcji Parku Naturalnego Golędzinów w Warszawie fot. plakat konkursu 

Miasto Stołeczne Warszawa w ramach którego działa Zarząd Zieleni m.st. Warszawy oraz Oddział Warszawski Stowarzyszenia Architektów Polskich zapraszają do udziału w konkursie na opracowanie koncepcji Parku Naturalnego Golędzinów w Warszawie. Pula nagród wynosi 70 000 zł.

Konkurs jest jednoetapowy i ma charakter realizacyjny.

Przedmiotem konkursu jest wykonanie koncepcji adaptacji i niezbędnej modernizacji terenów cennych przyrodniczo położonych na terenie Golędzinowa w Warszawie jako Park Naturalny Golędzinów uwzględniającej w pierwszym stopniu istniejące uwarunkowania przyrodnicze i krajobrazowe jak też wzbogacającej istniejący teren o nowe, nieinwazyjne i wkomponowane w obecny charakter terenu formy małej architektury, nawierzchnie, miejsca wypoczynku i edukacji przyrodniczej. Celem konkursu jest również uzyskanie rozwiązania projektowego dającego wytyczne do wyznaczenia terenów do objęcia ochroną (projektowanie poprzez odpowiednie rozmieszczenie programu i funkcji oraz związanych z nimi elementów zagospodarowania). Rozwiązania te mają umożliwić zatrzymanie antropopresji, ukierunkowanie ruchu a przede wszystkim ochronę obszarów objętych konkursem.


Terminy:

Termin przesyłania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie upływa 2 czerwca 2023 roku. Prace do konkursu będzie można składać do dnia 8 września 2023 roku, do godziny 15.00. Ogłoszenie wyników nastąpi 22 września 2023 roku.


Nagrody:

  • I Nagroda - 30 000 zł brutto oraz zaproszenie  do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie usługi na podstawie wybranej pracy konkursowej.
  • II Nagroda - 20 000zł brutto.
  • III Nagroda - 10 000 zł brutto.
  • 2 wyróżnienia - każde po po 5 000 zł brutto.

Szczegóły na stronie konkursu.


Zaloguj się jako Użytkownik aby móc dodawać komentarze.
«
»
«
»