Konkurs na opracowanie koncepcji przebudowy i rozbudowy hali lodowej w Oświęcimiu

Konkurs na opracowanie koncepcji przebudowy i rozbudowy hali lodowej w Oświęcimiu

Ogłoszono konkurs na opracowanie koncepcji przebudowy i rozbudowy hali lodowej przy ul. Chemików 4 w Oświęcimiu.

Przedmiotem konkursu jest opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej stadionu zimowego - Hali lodowej w Oświęcimiu przy ul. Chemików 4 (przebudowa i rozbudowa Hali lodowej) wraz zagospodarowaniem terenu, z uwzględnieniem istniejących uwarunkowań oraz możliwością wykorzystania obiektu na cele inne (wystawy, targi, koncerty, itp).

Przy opracowywaniu koncepcji należy przyjąć, że głównym obiektem rozgrywek sportowych, meczów hokejowych czy też organizacji koncertów będzie istniejąca hala z taflą lodową. Halę należy wyposażyć w odpowiedni system multimedialny, tj.:nagłośnienie, oświetlenie oraz wykorzystanie dodatkowych iluminacji świetlnych, a także przewidywać możliwość ewentualnego ustawienia sceny.

Konkurs ma charakter realizacyjny.

Nagrody:
  • I Nagroda -  50 000 zł brutto oraz zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie usługi na podstawie wybranej pracy konkursowej.
  • II Nagroda - 30 000 zł brutto.
  • 2 wyróżnienia - każde po 10 000 zł brutto.

Terminy:
  • Termin składania poprzez Platformę komunikacji elektronicznej wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie z niezbędnymi załącznikami. - do dnia 1.06.2023 (do godziny 15:00).
  • Składanie opracowań studialnych I etapu konkursu przez uczestników dopuszczonych do udziału w konkursie - do dnia 5.09.2023 (do godziny 15:00).
  • Ogłoszenie wyników konkursu na stronie internetowej prowadzonego konkursu oraz zawiadomienie poprzez Platformę komunikacji elektronicznej uczestników konkursu o wynikach rozstrzygnięcia konkursu - do 14 dni od upływu terminu składania prac konkursowych.

Szczegóły na stronie konkursu.


Zaloguj się jako Użytkownik aby móc dodawać komentarze.
«
»
«
»