Renowacja Roku Zabytków Mazowsza 2023

Renowacja Roku Zabytków Mazowsza 2023 plakat konkursu

Samorząd Województwa Mazowieckiego ogłosił trzecią edycję konkursu „Renowacja Roku Zabytków Mazowsza”. 

Celem głównym konkursu jest promocja zrównoważonej opieki nad zabytkami, dobrych praktyk konserwatorskich, renowacyjnych i adaptacyjnych wśród właścicieli zabytków nieruchomych, jak również budowanie świadomości o wartościach lokalnego dziedzictwa.

Konkurs kierowany jest do właścicieli obiektów wpisanych do rejestru zabytków lub figurujących w gminnej ewidencji zabytków znajdujących się na terenie województwa mazowieckiego, przy których przeprowadzono prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane zakończone po 1 stycznia 2020 r. W tegorocznej edycji tytuł renowacji roku mogą otrzymać także obiekty figurujące w gminnej ewidencji zabytków.

Wyboru najlepszych renowacji dokona eksperckie jury.

Termin przesyłania zgłoszeń upływa 31 lipca 2023 roku.

Nagrody:

Zabytków wpisanych do rejestru zabytków:

  • I nagroda – 15 tys. zł;
  • II nagroda – 12 tys. zł;
  • III nagroda – 10 tys. zł;
  • ewentualne wyróżnienia – po 5 tys. zł.

Zabytków figurujących w gminnej ewidencji zabytków:

  • I nagroda – 15 tys. zł;
  • II nagroda – 12 tys. zł;
  • III nagroda – 10 tys. zł;
  • ewentualne wyróżnienia – po 5 tys. zł.

Szczegóły na stronie konkursu.


Zaloguj się jako Użytkownik aby móc dodawać komentarze.
«
»
«
»