Konkurs na projekt zespołu budownictwa mieszkaniowego przy ul. Żelaznej w Poznaniu

Konkurs na projekt zespołu budownictwa mieszkaniowego przy ul. Żelaznej w Poznaniu

Ogłoszono konkurs urbanistyczno-architektoniczny na wykonanie koncepcji zespołu budownictwa mieszkaniowego przy ul. Żelaznej w Poznaniu wraz z terenem sąsiadującym, na którym wymagane jest przeprojektowanie sieci, przyłączy i dróg.

Organizatorem Konkursu, jest Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.

Celem konkursu jest wybranie najlepszej koncepcji urbanistyczno-architektonicznej zespołu budownictwa mieszkaniowego wraz z zagospodarowaniem terenu, uzbrojeniem oraz niezbędną infrastrukturą umożliwiającą funkcjonowanie zgodnie z przeznaczeniem położonego w Poznaniu przy ulicy Żelaznej.

Uczestnik konkursu, którego pracę sąd konkursowy wybierze jako najlepszą zostanie zaproszony do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki w celu wykonania usługi na podstawie pracy konkursowej.

Zadaniem podstawowym w oczekiwaniach organizatora konkursu jest stworzenie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej dla terenu stanowiącego przedmiot Konkursu, stanowiącego spójną koncepcję z okoliczną zabudową, uwzględniającą potrzeby i integrację aktualnych oraz przyszłych mieszkańców.


Nagrody:
  • I Nagroda pieniężna w wysokości 30 000 zł oraz zaproszenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie zamówienia z wolnej ręki.
  • II Nagroda pieniężna w wysokości 20 000  zł.
  • III Nagroda pieniężna w wysokości 10 000 zł.

Terminy:
  • Składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie - do 21 sierpnia 2023 roku, do g.odz. 15.00.
  • Ogłoszenie wyników kwalifikacji do konkursu oraz wysłanie
  • zaproszeń do składania prac konkursowych - do 15 września 2023 roku.
  • Składanie prac konkursowych - do 16 października 2023 roku, do godz. 15:00.
  • Ogłoszenie wyników konkursu - 27 października 2023 roku.
  • Wystawa prac konkursowych - 7 listopada 2023 roku.

Wskazane powyżej terminy mogą ulec zmianie.

Szczegóły na stronie konkursu.


Zaloguj się jako Użytkownik aby móc dodawać komentarze.
«
»
«
»