Konkurs na projekt przebudowy i rozbudowy Teatru im. Juliusza Osterwy w Lublinie

Konkurs na projekt przebudowy i rozbudowy Teatru im. Juliusza Osterwy w Lublinie

Ogłoszono konkurs na opracowanie koncepcji architektonicznej remontu, przebudowy i rozbudowy Teatru im. Juliusza Osterwy w Lublinie. Pula nagród wynosi 110.000 zł.

Konkurs ma charakter ograniczony, jednoetapowy i jest realizacyjny. Nagrodą główną jest nagroda pieniężna oraz zaproszenie autora zwycięskiej pracy konkursowej do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki, w celu opracowania dokumentacji projektowej.

Zadanie konkursowe polega na sporządzeniu pracy konkursowej z uwzględnieniem wytycznych zamawiającego zawartych w regulaminie konkursu wraz z załącznikami – w szczególności w Programie Funkcjonalno-Użytkowym dla zadania pn. „Remont, przebudowa i rozbudowa budynku Teatru im. Juliusza Osterwy w Lublinie”.

Celem konkursu jest wybór najlepszych, według kryteriów określonych w niniejszym Regulaminie, koncepcji funkcjonalno-przestrzennych wraz z zagospodarowaniem terenu inwestycji.

Przedstawione w pracach konkursowych koncepcje powinny przewidywać rozwiązania przyszłościowe oraz realne do wykonania zarówno pod kątem efektywności ekonomicznej procesu budowlanego, niskich kosztów eksploatacyjnych w okresie użytkowania budynku, jak również pozytywnego oddziaływania na człowieka i środowisko naturalne oraz uwzględniać możliwość etapowania inwestycji.

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie upływa 18 września 2023 roku, godz. 12.00.

Kryteria oceny pracy konkursowej:
  • Walory funkcjonalne zaproponowanych rozwiązań architektonicznych. Układ komunikacyjny (ergonomia) pracy aktora , pracowników technicznych sceny i potrzeby komunikacyjne widza.
  • Rozwiązania architektoniczne i relacje przestrzenne z zabudową istniejącą oraz przestrzenią miasta.
  • Ekonomika przyjętych rozwiązań, szczególnie w kontekście kosztów użytkowania zaprojektowanych powierzchni.

Nagrody:
  • I Nagroda - 50.000 zł brutto oraz zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie usługi na podstawie wybranej pracy konkursowej.
  • II Nagroda - 30.000 zł brutto.
  • III Nagroda - 20.000 zł brutto .
  • Wyróżnienie dla dwóch prac konkursowych w wysokości 5.000 zł brutto każda.

Szczegóły na stronie konkursu.Zaloguj się jako Użytkownik aby móc dodawać komentarze.
«
»
«
»