Konkurs na projekt budynków na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno oraz Centrum Kultury z salą widowiskową

Konkurs na projekt budynków na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno oraz Centrum Kultury z salą widowiskową

Urząd Miasta i Gminy Piaseczno oraz Oddział Warszawski Stowarzyszenia Architektów Polskich zapraszają do udziału w konkursie dwuetapowym, realizacyjnym na opracowanie koncepcji architektonicznej budynków na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno oraz Centrum Kultury z salą widowiskową.

Pula nagród wynosi 190.000 zł! Konkurs ma charakter realizacyjny.

Przedmiotem konkursu jest koncepcja architektoniczno – przestrzenna zespołu budynków: budynku administracji publicznej na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno oraz budynku kultury z salą widowiskową na potrzeby Centrum Kultury w Piasecznie wraz z zagospodarowaniem terenu, w obszarze wskazanym w materiałach konkursowych jako zakres opracowania konkursowego.

Zamawiający będzie realizował Inwestycje w dwóch etapach tj:

ETAP I Inwestycji obejmujący budynek Centrum Kultury z częścią garażu podziemnego oraz zagospodarowaniem terenu.

ETAP II Inwestycji obejmujący budynek Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno z częścią garażu podziemnego połączona przestrzennie i funkcjonalnie z garażem podziemnym z Etapu I oraz z zagospodarowaniem terenu.

Nagrody:
  • I Nagroda - kwota pieniężna w wysokości 60 000 zł brutto oraz zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie usługi na podstawie wybranej pracy konkursowej.
  • II Nagroda - kwota pieniężna w wysokości 50 000 zł brutto.
  • III Nagroda - kwota pieniężna w wysokości 40 000 zł brutto.
  • Dwa wyróżnienia - każde po 20 000 zł brutto.

Terminy:
  • Składanie wniosków o dopuszczenie - 30.11.2023 r.
  • Składanie opracowań studialnych - 23.02.2024 r.
  • Składanie prac konkursowych - 13.05.2024 r.
  • Oficjalne ogłoszenie wyników konkursu - 21.05.2024 r.

Szczegóły na stronie konkursu.


Zaloguj się jako Użytkownik aby móc dodawać komentarze.
«
»
«
»