Konkurs realizacyjny na projekt budynku Akademii Muzycznej im. I.J. Paderewskiego w Poznaniu

Konkurs realizacyjny na projekt budynku Akademii Muzycznej im. I.J. Paderewskiego w Poznaniu

Ogłoszono konkurs realizacyjny na opracowanie koncepcji architektonicznej budynku kulturalno-dydaktyczno-naukowego Akademii Muzycznej im. I.J. Paderewskiego w Poznaniu. Pula nagród wynosi 280 000 zł brutto. 

Przedmiotem konkursu jest koncepcja architektoniczna nowego budynku Akademii Muzycznej wraz z projektem zagospodarowania terenu, układem komunikacyjnym, małą architekturą i układem zieleni.

Prace konkursowe oceniane będą według następujących kryteriów: – atrakcyjność oraz oryginalność proponowanych rozwiązań urbanistyczno-architektonicznych; – trafność wpisania projektowanego obiektu w istniejący kontekst urbanistyczny oraz powiązania kompozycyjne, funkcjonalne, widokowe i komunikacyjne z otoczeniem; – jakość proponowanych rozwiązań przestrzenno-funkcjonalnych i materiałowych projektowanego budynku; – jakość zastosowanych rozwiązań akustycznych; – optymalizacja ekonomiczna przyjętych rozwiązań, w odniesieniu do kosztów realizacji Inwestycji; – zastosowane rozwiązania proekologiczne i energooszczędne.

Szczegółowe wytyczne dotyczące projektu podano w regulaminie.

Konkurs jest dwuetapowy i prowadzonym jest w procedurze ograniczonej.

Nagrody:
  • I Nagroda - kwota w wysokości 100 000 zł brutto oraz raz zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie dokumentacji projektowej i pełnienia nadzoru autorskiego na podstawie pracy konkursowej.
  • II Nagroda - kwota w wysokości 70 000 zł brutto.
  • III Nagroda - kwota w wysokości 50 000 zł brutto.
  • Dwa wyróżnienia: w kwocie po 30 000 zł brutto.

Terminy:
  • Składanie wniosków o dopuszczenie - 22.12.2023 r.
  • Składanie Opracowań studialnych - 23.02.2024 r.
  • Składanie Prac konkursowych, II etap - 08.05.2024 r. - 13.05.2024 r.
  • Oficjalne ogłoszenie wyników konkursu - 31.05.2024 r.

Szczegóły na stronie konkursu.Zaloguj się jako Użytkownik aby móc dodawać komentarze.
«
»
«
»