Konkurs architektoniczny na nową siedzibę Starostwa Powiatowego w Toruniu

Konkurs architektoniczny na nową siedzibę Starostwa Powiatowego w Toruniu

Powiat toruński we współpracy z SARP Toruń ogłosił jednoetapowy, realizacyjny konkurs architektoniczny na nową siedzibę Starostwa Powiatowego w Toruniu. Pula nagród to 180 000 zł brutto.

Celem konkursu jest uzyskanie najlepszej pod względem architektonicznym, przestrzennym i funkcjonalno - użytkowym, koncepcji budowa budynku użyteczności publicznej Starostwa Powiatowego w Toruniu wraz z zagospodarowaniem terenu, sieciami uzbrojenia terenu oraz niezbędną infrastrukturą techniczną i komunikacyjną w obszarze wskazanym w wytycznych dot. projektu.

Prace konkursowe oceniane będą według następujących równoważnych kryteriów:
  • atrakcyjność proponowanych rozwiązań architektonicznych i zagospodarowania;
  • sprawność funkcjonalno-użytkowa budynku;
  • sprawność funkcjonalno-użytkowa i dostępność zagospodarowania terenu;
  • zastosowanie w budynku i zagospodarowaniu terenu rozwiązań związanych z neutralnością klimatyczną i wpływem Inwestycji na środowisko;
  • realność i optymalizacja ekonomiczna przyjętych rozwiązań w odniesieniu do kosztów realizacji Inwestycji;
  • stopień uwzględnienia w zaproponowanych rozwiązaniach kosztów użytkowania i utrzymania Inwestycji.

Nagrody:
  • I Nagroda - 50 000 zł brutto oraz zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki, w celu wykonania usługi na podstawie pracy konkursowej.
  • II Nagroda - 40 000 zł brutto.
  • III Nagroda - 30 000 zł brutto.
  • Wyróżnienia - 3 x 20 000 zł brutto każde.

Termin rejestracji upływa 20 lutego 2024 roku. Prace będzie można składać do 16 kwietnia.

Szczegóły na stronie konkursu.


Zaloguj się jako Użytkownik aby móc dodawać komentarze.
«
»
«
»