Nagroda im. prof. Wiesława Gruszkowskiego za osiągnięcia w działalności urbanistycznej w Północnej Polsce

Nagroda im. prof. Wiesława Gruszkowskiego za osiągnięcia w działalności urbanistycznej w Północnej Polsce

Ogłoszono I edycję nagrody imienia Profesora Wiesława Gruszkowskiego za wybitne osiągnięcia w działalności urbanistycznej w Północnej Polsce. Nagroda ta została ustanowiona przez Gdański Oddział Towarzystwa Urbanistów Polskich w roku jubileuszu stulecia istnienia Towarzystwa i stanowi wspólną inicjatywę podjętą z Wydziałem Architektury Politechniki Gdańskiej.

Nagroda będzie miała charakter honorowy i będzie wręczana każdego roku wybranemu laureatowi. 

Celem nagrody jest podkreślenie rangi urbanistyki w kształtowaniu środowiska życia człowieka i społeczeństwa oraz roli urbanistów w tym zakresie. Patronem nagrody jest prof. Wiesław Gruszkowski (15.02.1920 – 7.09.2018), urbanista, architekt i naukowiec związany z Politechniką Gdańską.

Kandydatami do nagrody mogą być osoby fizyczne, a podstawę jej przyznania stanowią wybitne osiągnięcia na rzecz podnoszenia jakości polskiej przestrzeni i rozwój urbanistyki w dziedzinie nauki, twórczości, działalności organizacyjnej i popularyzatorskiej. 

Wniosek o przyznanie nagrody może złożyć Zarząd Oddziału w Gdańsku, Zarząd Główny Towarzystwa Urbanistów Polskich, zarządy pozostałych oddziałów terenowych, Rada Towarzystwa Urbanistów Polskich, Wydział Architektury Politechniki Gdańskiej, a także samodzielnie każdy członek Towarzystwa Urbanistów Polskich.

Termin przesyłania zgłoszeń upływa 31 marca 2024 roku.

Szczegóły na stronie konkursu.


Zaloguj się jako Użytkownik aby móc dodawać komentarze.
«
»
«
»