Konkurs „Europejskie partnerstwo na rzecz niedrogich mieszkań”

Konkurs „Europejskie partnerstwo na rzecz niedrogich mieszkań”

Komisja Europejska zamierza powołać międzysektorowe partnerstwo na rzecz niedrogich mieszkań. W ramach inicjatywy zaprasza do składania wniosków w konkursie pt. „Zwiększanie zdolności MŚP i zainteresowanych stron do udziału w projektach renowacyjnych poprzez europejskie partnerstwo Inicjatywa na rzecz Niedrogich Mieszkań (Affordable Housing Initiative European Partnership)”.

Budżet konkursu wynosi 1 milion euro (finansowanie na poziomie 90%) i ma służyć utworzeniu europejskiego partnerstwa w celu wspierania działań w zakresie renowacji i budowy niedrogich mieszkań socjalnych.

Partnerstwo AHI będzie działać jako baza wiedzy specjalistycznej na poziomie UE, zapewniając dobre praktyki i możliwości transferu wiedzy każdej zainteresowanej organizacji zajmującej się konceptualizacją, planowaniem, finansowaniem lub realizacją projektu budowy lub renowacji obiektu z niedrogimi mieszkaniami socjalnymi.

Partnerstwo AHI będzie również miało na celu podnoszenie kwalifikacji i przekwalifikowanie siły roboczej odpowiednich stron zaangażowanych w takie projekty.

Termin składania wniosków upływa 9 kwietnia 2024 roku.

Opis oryginalny:

On the one hand, the AHI partnership will act as a pool of expertise at EU level, providing expertise, good practices and knowledge transfer opportunities to any interested organisation active in the conceptualisation, planning, financing or implementation of a construction or renovation project of social and affordable housing. On the other hand, the AHI partnership will provide tailored support and customised capacity building activities to members of (minimum) 35 selected ‘Local Industrial Partnerships’ (LIPs), joint-cooperation projects using an integrated approach and working towards the implementation of a lighthouse district, hence contributing to the overall ambition of the Affordable Housing Initiative of supporting 100 lighthouse districts in their development, as set up in the Renovation Wave. The AHI partnership will aim to boost replication potential of identified and developed successful practices against a one size-fits-all approach, taking the features of the project in consideration. 

Szczegóły na stronie konkursu.


Zaloguj się jako Użytkownik aby móc dodawać komentarze.
«
»
«
»