Konkurs na projekt Centrum Twórczości Artystycznej w Mielcu

Konkurs na projekt Centrum Twórczości Artystycznej w Mielcu


Ogłoszono konkurs architektoniczny pn. Opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej Centrum Twórczości Artystycznej przy ul. Powstańców Warszawy w Mielcu.

Konkurs ma charakter realizacyjny, w którym nagrodą główną jest zaproszenie autora wybranej pracy konkursowej do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki, w celu wykonania usługi oraz nagroda pieniężna. W konkursie przyznana zostanie również II i III nagroda. Wysokość  nagród podajemy poniżej.

Celem konkursu jest uzyskanie najlepszej pod względem architektonicznym, przestrzennym i funkcjonalno - użytkowym, koncepcji Centrum Twórczości Artystycznej  w Mielcu.

Termin przesyłania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie upływa 29 kwietnia 2024 roku. Prace będzie można składać do 28 czerwca 2024 roku.

Nagrody:
  • I Nagroda - 50 000 zł
  • II Nagroda - 30 000 zł
  • III Nagroda - 20 000 zł

Opis organizatora:

Celem konkursu jest uzyskanie najlepszej pod względem architektonicznym, funkcjonalnym, eksploatacyjnym oraz akustycznym koncepcji wraz z zagospodarowaniem terenu. Przyszły budynek wraz z terenem otaczającym powinny tworzyć oryginalny i rozpoznawalny element krajobrazu oraz być wizytówką tej części miasta. Jednym z głównych celów konkursu jest stworzenie przestrzeni inkluzywnej – przeznaczonej dla wszystkich, czego warunkiem jest maksymalna dostępność przestrzeni.

Teren placu powinien być przyjazny dla osób o ograniczonej mobilności, w tym osób niepełnosprawnych i starszych, ale także rodzin z małymi dziećmi. Należy dążyć do maksymalnej eliminacji barier architektonicznych i przestrzennych w obszarze opracowania, a w przypadku, gdy jest to niemożliwe, należy stosować rozwiązania, które te bariery niwelują. Proponowane rozwiązania powinny uwzględniać potrzeby osób starszych, w zakresie wyposażenia w niezbędną infrastrukturę (wygodne ławki, toalety, zagospodarowanie ułatwiające orientację w terenie) oraz osób niewidomych i słabowidzących, w szczególności w zakresie odpowiedniego oznakowania stref ruchu oraz stref potencjalnie niebezpiecznych.

Szczegóły na stronie konkursu.


Zaloguj się jako Użytkownik aby móc dodawać komentarze.
«
»
«
»