Konkurs na projekt nowej siedziby Wydziału Informatyki i Telekomunikacji Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki

Konkurs na projekt nowej siedziby Wydziału Informatyki i Telekomunikacji Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki oraz SARP Oddział Kraków ogłosili konkurs na nową siedzibę Wydziału Informatyki i Telekomunikacji. Przedmiotem konkursu jest wykonanie koncepcji budynku dydaktyczno-laboratoryjnego Wydziału Informatyki i Telekomunikacji Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki w Krakowie.

Konkurs jest dwuetapowy i realizacyjny, prowadzony jest w procedurze organicznej.

Celem konkursu jest uzyskanie najlepszej pod względem architektonicznym, przestrzennym i funkcjonalno-użytkowym koncepcji architektonicznej.

Teren objęty opracowaniem zlokalizowany jest na terenie kampusu Politechniki Krakowskiej, w rejonie pomiędzy Al. Jana Pawła II, ul. Prof. Michała Życzkowskiego i ul. Izydora Stella-Sawickiego. Od strony południowej i zachodniej teren otoczony jest średniowysoką zabudową, mieszczącą funkcje dydaktyczno-naukowe i rekreacyjno-sportowe, należącą do Politechniki Krakowskiej. Natomiast od strony północnej i wschodniej otoczony jest zielenią nieurządzoną wysoką i niską, z utwardzonymi ciągami pieszymi i jezdnymi. Lokalizacja jest bardzo dobrze skomunikowana, zarówno w odniesieniu do transportu publicznego jak też indywidualnego. Dostęp do terenu inwestycji zapewniony jest poprzez zjazdy publiczne z alei Jana Pawła II oraz dalej poprzez układ dróg wewnętrznych. W narożniku północno-zachodnim terenu znajduje się zakończony placem parkingowym ciąg drogowy z kostki brukowej. W południowej części terenu przebiega główny asfaltowy ciąg drogowy z przygotowanym rozjazdem w kierunku północnym.


Nagrody:
  • I Nagroda - 65 000 PLN oraz zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie usługi na podstawie wybranej pracy konkursowej.
  • II Nagroda - 30 000 PLN.
  • III Nagroda - 20 000 PLN.
  • Nagrody pieniężne w wysokości 25 000 PLN dla uczestników konkursu, którzy zostaną zaproszeni do Etapu II i złożą w nim kompletną pracę konkursową.

Terminy:

Termin składania pytań o wyjaśnienie treści Regulaminu Konkursu dotyczących warunków dopuszczenia do udziału w Konkursie – 23.04.2024

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie – 30.04.2024 do godz. 12:00

Wysłanie zawiadomień do uczestników o dopuszczeniu do udziału w Konkursie i zaproszeń do złożenia opracowań studialnych w Etapie 1 Konkursu – 08.05.2024

Termin składania pytań o wyjaśnienie treści Regulaminu Konkursu dotyczących opracowania i składania opracowań studialnych przez uczestników dopuszczonych do udziału w Konkursie i zaproszonych do złożenia opracowań studialnych w Etapie 1 Konkursu – 24.05.2024

Termin publikacji odpowiedzi na pytania do Regulaminu Konkursu dotyczących opracowania i składania opracowań studialnych złożonych przez uczestników dopuszczonych do udziału w Konkursie i zaproszonych do złożenia opracowań studialnych w Etapie 1 Konkursu – Organizator udzieli wyjaśnień poprzez EPK niezwłocznie.

Termin złożenia opracowań studialnych w Etapie 1 Konkursu – 14.06.2024 do godziny 12:00

Rozstrzygnięcie Etapu 1 Konkursu oraz przesłanie zaproszeń do składania prac konkursowych w Etapie 2 Konkursu – 03.07.2024

Termin składania zapytań o wyjaśnienie zapisów Regulaminu Konkursu dotyczących opracowania i składania prac konkursowych przez uczestników zaproszonych do złożenia prac w 2 Etapie Konkursu -19.07.2024

Udzielenie odpowiedzi na pytania dotyczące zapisów Regulaminu Konkursu w zakresie opracowania i składania prac konkursowych złożonych przez uczestników zaproszonych do składania prac w 2 Etapie Konkursu – Organizator udzieli wyjaśnień poprzez EPK niezwłocznie.

Termin złożenia prac konkursowych w Etapie 2 Konkursu – 19.08.2024 do godz. 15:00

Ogłoszenie wyników Konkursu na Stronie internetowej Konkursu oraz zawiadomienie poprzez Elektroniczną Platformę Konkursową Uczestników konkursu o wynikach rozstrzygnięcia Konkursu – 06.09.2024

O dacie wystawy oraz dyskusji pokonkursowej Uczestnicy zostaną poinformowani odrębnie.

Szczegóły na stronie konkursu.


Zaloguj się jako Użytkownik aby móc dodawać komentarze.
«
»
«
»