VIII edycja konkursu Inwestycja Roku

VIII edycja konkursu Inwestycja Roku logo konkursu Inwestycja Roku

Krajowa Izba Gospodarki Nieruchomościami ogłosiła VIII edycję konkursu na najlepszą Inwestycję Roku.

Celem wydarzenia jest promocja postaw proinwestycyjnych, proekologicznych i proinnowacyjnych wśród inwestorów, wykonawców, projektantów, władz samorządowych i lokalnych społeczności.

Do konkursu można zgłaszać projekty zrealizowane w 2023 roku. Najlepsze z nich otrzymają miano Inwestycji Roku.

— Konkurs skierowany jest do szerokiego grona inwestorów (prywatnych, samorządowych, spółdzielczych, korporacyjnych), których inwestycje wyróżniają się na tle innych nowoczesnością zastosowanych rozwiązań. Pod uwagę brane są również założenia inwestycyjne kładące nacisk na przywrócenie walorów estetycznych danego obiektu, jak i mające na celu poprawę infrastruktury technicznej, funkcjonalności, energooszczędności, ekologii, udogodnień dla osób niepełnosprawnych. Analizowany jest też wpływ inwestycji na otaczające ją środowisko naturalne, ład urbanistyczny oraz oryginalność pomysłu i ekonomiczną zasadność inwestycji — tłumaczą organizatorzy.

Termin przesyłania zgłoszeń upływa 31 maja 2024 roku. Obowiązują opłaty rejestracyjne. Konkurs podzielono na dwa etapy. Udział w II etapie konkursu jest odpłatny (wysokość opłaty uzależniona jest od kategorii konkursowej). Wręczenie nagród odbędzie się 13 września 2024 roku.

Organizatorem konkursu jest Krajowa Izba Gospodarki Nieruchomościami.

Kategorie konkursowe:
 • obiekty mieszkalne, w tym: budowa lub modernizacja budynków mieszkalnych, etc.
 • obiekty biurowe i handlowe, w tym: budowa lub modernizacja obiektów biurowych, budowa lub modernizacja obiektów handlowych, etc.
 • obiekty przemysłowe, w tym: budowa lub modernizacja obiektów przemysłowych, etc.
 • obiekty sportu, rekreacji i wypoczynku oraz tereny zielone w tym: budowa lub modernizacja obiektów sportowych, budowa lub modernizacja obiektów wypoczynkowych, tworzenie i modernizowanie parków, zieleńców, promenad, bulwarów, ogrodów botanicznych, zoologicznych, jordanowskich etc.
 • obiekty kultury, edukacji, obiekty użyteczności publicznej oraz obiekty sakralne, w tym: budowa lub modernizacja obiektów kultury, budowa lub modernizacja obiektów edukacji, budowa lub modernizacja obiektów użyteczności publicznej, budowa lub modernizacja obiektów kultu religijnego, etc.
 • obiekty inżynieryjne, w tym: budowa lub modernizacja infrastruktury transportowej, budowa lub modernizacja infrastruktury technicznej, etc.
 • obiekty historyczne, w tym: modernizacja obiektów historycznych, modernizacja obiektów zabytkowych.
 • adaptacje, w tym: wszelkie inwestycje mające na celu zmianę dotychczasowego sposobu użytkowania i wdrożenie nowych funkcji użytkowych.
 • innowacyjne inwestycje proekologiczne, w tym wszelkie inwestycje mające na celu ochronę środowiska naturalnego.
 • mural roku, wielkoformatowy obraz ścienny malowany w celach dekoracyjnych, reklamowych lub informacyjnych.
 • inwestycje prospołeczne, lokalne inicjatywy inwestycyjne (np. działania finansowane z budżetów obywatelskich), likwidacja barier architektonicznych, adaptacje przestrzeni rekreacyjnych (parki kieszonkowe, ścieżki edukacyjne, mała architektura).

Szczegóły na stronie konkursu.


Zaloguj się jako Użytkownik aby móc dodawać komentarze.
«
»
«
»