Konkurs Urząd Miasta Bielsko-Biała – tereny zielone. Projekt „Rzeka odzyskana”

Konkurs Urząd Miasta Bielsko-Biała – tereny zielone. Projekt „Rzeka odzyskana”

Trwa 12. edycja Projektu Arting 2024 „miasto__szczęśliwe”, w ramach której organizatorzy zapraszają do udziału w wyzwaniach projektowych tematów zgłoszonych przez firmy lub instytucje regionu. Jednym z nich jest konkurs na projekt terenów zielonych Urzędu Miasta Bielsko-Biała.

Proponowane przestrzenie połączone są ściśle z kierunkiem rozwoju miasta zapisanym w poszczególnych strategiach oraz z ubieganiem się o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury 2029 – w ramach projektu „Rzeka odzyskana”.

Wyzwanie polega opracowaniu projektu dla trzech terenów:
  • Teren 1 – Obszar po wschodniej stronie rzeki Białej pomiędzy ul. Leszczyńską / Geoportal
  • Teren 2 – Teren Sempołowskiej / Hugona Kołłątaja / Geoportal
  • Teren 3 – Zejście do rzeki 11 Listopada / Geoportal

W odpowiedzi na potrzebę mieszkańców dotyczącą tworzenia miejsc spotkań i wytchnienia, a także czerpania energii z bliskości wody spleciemy na nowo rzekę Białą i jej dopływy z miastem. BB, historycznie odcięte od rzeki, poprzez nanizane na jej brzegi zakłady włókiennicze, które wykorzystywały wodę do produkcji, dziś chce ją odzyskać. Przestrzeń nadbrzeżna, będąca aortą życia, będzie konsekwentnie odzyskiwana poprzez realizację ciągów pieszo-rowerowych wzdłuż nabrzeży, skwerów otwartych na wodę, plaży miejskich i renaturyzację jej fragmentów. Postulowane przez mieszkańców przestrzenie wykorzystywane będą do realizacji cyklu rzecznych wydarzeń teatralno- multimedialnych. Zanurzając nogi w nurtach cieków wodnych, publiczność będzie odbywać zorganizowane spacery rzeczne z przewodnikiem – dla poznania wód i ich problemów (zaśmiecania, zarastania itp.) od źródeł do ujścia — czytamy w opisie przygotowanym przez Wydział Gospodarki Miejskiej Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej.

Projekty powinny być zgodne z zasadami zrównoważonego rozwoju oraz ideą Nowego Europejskiego Bauhausu.

Uczestnicy wyzwania powinni zapoznać się z Kartami Ochrony Drzew oraz wytycznymi zawartymi w Zarządzeniu Prezydenta Miasta i innymi dokumentami wskazanymi w materiałach konkursowych.

Termin przesyłania zgłoszeń upływa 12 lipca 2024 roku.

O tegorocznej edycji projektu Arting 2024 pisaliśmy tutaj.

Szczegóły na stronie konkursu.Zaloguj się jako Użytkownik aby móc dodawać komentarze.
«
»
«
»