Konkurs na projekt placówki wsparcia dziennego wraz z pracownią Fab-Lab

Konkurs na projekt placówki wsparcia dziennego wraz z pracownią Fab-Lab

Ogłoszono konkurs na opracowanie koncepcji architektonicznej placówki wsparcia dziennego wraz z pracownią Fab-Lab w dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy. W konkursie zostaną przyznane trzy nagrody pieniężne oraz nagroda w postaci zaproszenia do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie usługi na podstawie wybranej pracy konkursowej dla uczestnika, którego praca konkursowa otrzyma największą liczbę punktów.

Celem konkursu jest wyłonienie koncepcji architektonicznej najlepszej pod względem funkcjonalnym, wizualnym i ekonomicznym przy zachowaniu jak największej ilości drzew. Szczegółowe założenia, wytyczne i zalecenia projektowe niezbędne do prawidłowego do opracowania koncepcji konkursowych zostały określone w regulaminie i jego załącznikach. Materiały dostępne są na stornie konkursu - link poniżej.

Projekt musi obejmować sale warsztatowe, zaplecze w postaci magazynu, szatnie z sanitariatami, zaplecze techniczne, biuro ze stanowiskiem komputerowym oraz zaplecze socjalne dla kadry prowadzącej zajęcia.

Przy ocenie prac będą brane pod uwagę takie kryteria jak atrakcyjność i funkcjonalność proponowanych rozwiązań oraz jak największe zachowanie istniejącego drzewostanu, w tym najcenniejszych drzew.

Pula nagród pieniężnych wynosi 60 000 zł.

Termin składania prac konkursowych upływa 21 maja 2024 roku.

Nagrody:
  • I Nagroda - 25 000 zł brutto oraz zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie usługi na podstawie wybranej pracy konkursowej.
  • II Nagroda - 20 000  zł brutto.
  • III nagroda -  15 000 zł brutto.

Szczegóły na stronie konkursu.


Zaloguj się jako Użytkownik aby móc dodawać komentarze.
«
»
«
»