Konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno-przestrzennej - Osiedle Centrum

Konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno-przestrzennej - Osiedle Centrum

Ogłoszono konkurs, którego przedmiotem jest opracowanie pracy w zakresie koncepcji architektoniczno - przestrzennej zadania pod nazwą: Budowa budynków  mieszkalnych wielorodzinnych z lokalami usługowymi i biurowymi („Osiedle Centrum”), z garażami podziemnymi, zagospodarowaniem terenu oraz infrastrukturą techniczną, zlokalizowanego na dz. nr 103/38 , obr. 120, przy ul. Myśliwskiej w Nowym Sączu. Opracowanie projektu banneru reklamowego budynku na tle otoczenia.

Organizatorem konkursu jest Sądeckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. Prowadzony jest w procedurze konkursu realizacyjnego, nieograniczonego i jednoetapowego.

Projektowany budynek musi mieć zapotrzebowanie na energię pierwotną niezbędną do funkcjonowania budynku na poziomie poniżej 52 kWh/mkw./rok. Należy tak zaplanować prace budowlane oraz tak dobrać materiały budowalne wraz z technologią ich wykonania, aby ograniczyć szkodliwy wpływ na środowisko zgodnie z zasadą DNSH - zasada nieczynienia znaczącej szkody środowisku (do no significant harm).

Przewiduje się realizację obiektu o funkcji mieszkalnej z funkcjami uzupełniającymi, w tym: wbudowanym podziemnym garażem wielostanowiskowym, pomieszczeniami technicznymi i gospodarczymi, pomieszczeniami magazynowymi, komórkami lokatorskimi. Maksymalny planowany koszt realizacji inwestycji - 80 000 000 zł brutto.

Nagrodą w konkursie jest zaproszenie do negocjacji z wolnej ręki na wykonanie dokumentacji projektowej i pełnienie nadzoru autorskiego.

Termin składania prac konkursowych upływa 4 czerwca 2024 roku, godz. 11:00.

Szczegóły na stronie konkursu.Zaloguj się jako Użytkownik aby móc dodawać komentarze.
«
»
«
»