Konkurs na projekt Lubuskiego Uniwersyteckiego Centrum Onkologii w Szpitalu Uniwersyteckim im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze

Konkurs na projekt Lubuskiego Uniwersyteckiego Centrum Onkologii w Szpitalu Uniwersyteckim im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze

Ogłoszono jednoetapowy, realizacyjny konkurs architektoniczny na opracowanie koncepcji pn.: Budowa Lubuskiego Uniwersyteckiego Centrum Onkologii w Szpitalu Uniwersyteckim im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze wraz z doposażeniem Zakładu Patomorfologii i Zakładu Radioterapii. Pula nagród w konkursie wynosi 350 000 zł!

Przedmiotem konkursu jest koncepcja architektoniczno - przestrzenna nowego obiektu Centrum Onkologii wraz z nadziemnym łącznikiem integrującym go funkcjonalnie z istniejącym Centralnym Blokiem Operacyjnym zlokalizowanym w budynku C1 (rozbudowa CBO) wraz z zagospodarowaniem terenu, w obszarze wskazanym w załączniku nr 6a.1 do regulaminu jako zakres opracowania konkursowego. Wszystkie materiały, załączniki oraz regulamin dostępne są na stronie konkursu - link poniżej.

Organizatorem konkursu i zamawiającym jest Szpital Uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze sp. z o.o. przy udziale SARP Oddział w Zielonej Górze 

Nagrody:
 • I Nagroda – 120 000,00 zł brutto oraz zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie na podstawie pracy konkursowej kompleksowej dokumentacji.
 • II Nagroda – 80 000,00 zł brutto.
 • III Nagroda – 60 000,00 zł brutto.
 • 3 Nagrody pieniężne w formie wyróżnień – po 30 000,00 zł brutto dla każdej wyróżnionej pracy.

Sąd konkursowy:
 • arch. Mariusz Ścisło – Przewodniczący Sądu Konkursowego. Sędzia Konkursowy Stowarzyszenia Architektów Polskich Oddział Warszawski.
 • arch. Leon Szapowałow – Sędzia referent. Stowarzyszenia Architektów Polskich Oddział z Zielonej Górze.
 • arch. Krzysztof Gorgoń – Sędzia Konkursowy Stowarzyszenia Architektów Polskich Oddział z Katowicach – ekspert w dziedzinie obiektów służby zdrowia.
 • arch. Wiesława Klim – Stowarzyszenia Architektów Polskich Oddział z Zielonej Górze.
 • arch. Paweł Kochański – Stowarzyszenia Architektów Polskich Oddział z Zielonej Górze.
 • dr Marek Działoszyński – Członek Sądu Konkursowego ze strony Zamawiającego.
 • lek. Emil Korczak – Członek Sądu Konkursowego ze strony Zamawiającego.
 • dr inż. Paweł Urbański – Członek Sądu Konkursowego ze strony Zamawiającego.

Funkcję Sekretarza Konkursu pełni:
 • arch. Halina Łowejko, SARP Oddział Zielona Góra.

Terminy:
 • Ostateczny termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie - do dnia 26.07.2024 r.
 • Termin przesyłania prac konkursowych - do dnia 6.11.2024 r. do godziny 15:00.
 • Ogłoszenie wyników -  20.11.2024 r.

Szczegóły na stronie konkursu.Zaloguj się jako Użytkownik aby móc dodawać komentarze.
«
»
«
»