Międzynarodowe wyzwanie na projekt szkoły - Zielona przestrzeń do nauki

Międzynarodowe wyzwanie na projekt szkoły - Zielona przestrzeń do nauki

Ogłoszono międzynarodowy konkurs na projekt szkoły: Green Learning Spaces - Rural School Design 2024.

Zadanie polega na zaprojektowaniu zrównoważonej szkoły wiejskiej będącej innowacyjnym środowiskiem edukacyjnym zintegrowanym z naturalnym otoczeniem. Projekt powinien priorytetowo traktować funkcjonalność, zrównoważony rozwój i tworzyć odpowiednie warunki sprzyjające edukacji.

Celem konkursu jest zebranie najciekawszych pomysłów na projekty tego typu obiektów. Konkurs ma charakter koncepcyjny i nie jest realizacyjny. Uczestnicy mogą sami dowolnie wybrać lokalizację dla swojego projektu. Powinna być to rzeczywista lokalizacja z określonymi warunkami geograficznymi, topograficznymi i klimatycznymi, które zostaną uwzględnione w projekcie. Wybrana lokalizacja powinna obejmować tereny wiejskie.

W projekcie należy uwzględnić: sale lekcyjne dla różnych grup wiekowych, biura administracyjne i pomieszczenia dla personelu, wielofunkcyjne przestrzenie do zajęć pozalekcyjnych, miejsce do nauki na świeżym powietrzu. Należy pamiętać równie o zrównoważonej infrastrukturze, np. zbieranie wody deszczowej, odnawialne źródła energii, systemy gospodarki odpadami itp.

Konkurs ma charakter międzynarodowy i otwarty. Organizatorzy zapraszają do udziału architektów i projektantów z całego świata. W wyzwaniu można wziąć udział indywidualnie lub zespołowo. Obowiązują opłaty rejestracyjne (wysokość opłat uzależniona jest od terminu rejestracji).

Konkurs prowadzony jest w języku angielskim.


Nagrody:

Top 3: certyfikat + publikacja + wywiad z autorami pracy

Terminy:
  • Ostateczny termin rejestracji - do 1 marca 2025 roku.
  • Przesyłanie prac - do 20 marca 2025 roku.
  • Ogłoszenie wyników - 10 lipca 2025 roku.

Szczegóły na stronie konkursu.Zaloguj się jako Użytkownik aby móc dodawać komentarze.
«
»
«
»