Siedziba Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku


Siedziba Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku

Trwa konkurs na opracowanie koncepcji architektonicznej poprzedzającej wybór wykonawcy dokumentacji projektowo - kosztorysowej o wartości do 200.000 euro dla zadania p.n.: Budowa nowej siedziby Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.


Zamawiający:
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, ul. Straganiarska 24-27, 80-837 Gdańsk, woj. pomorskie, tel. 58 301-91-92, 305-56-31, faks 58 301-91-92, 305-56-31.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.wfosigw-gda.pl >>

Kryteria oceny prac konkursowych:
1. zgodność rozwiązań z wytycznymi funkcjonalno- użytkowymi-procentowo - 35
2. atrakcyjność proponowanych rozwiązań architektonicznych-procentowo - 35
3. ekonomiczność projektu oraz kosztów realizacji i eksploatacji oraz zastosowanie rozwiązań zapewniających ochronę środowiska-procentowo - 20
4. jakość i atrakcyjność zagospodarowania wokół budynku i jego spójność w stosunku do projektowanego rozwiązania architektonicznego oraz zgodność koncepcji - 10

Terminy:
2012-02-08 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie
2012-04-27 Termin składania prac konkursowych

Nagrody:
I nagroda w wysokości 20.000,00 zł
II nagroda w wysokości 15.000,00 zł
III nagroda w wysokości 10.000,00 zł
Wyróżnienia do kwoty 20.000,00 zł


Zaloguj się jako Użytkownik aby móc dodawać komentarze.
«
»
«
»