Konkursy
   
Artykuł NIEWIDOCZNY dla użytkowników
Data: 2.12.2013 12:16


PREZYDENT MIASTA KRAKOWA OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO GŁÓWNEGO ARCHITEKTA MIASTA KRAKOWA

Przeglądaj zdjęcia ->
PREZYDENT MIASTA KRAKOWA OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO GŁÓWNEGO ARCHITEKTA MIASTA KRAKOWA
PREZYDENT MIASTA KRAKOWA OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO GŁÓWNEGO ARCHITEKTA MIASTA W URZĘDZIE MIASTA KRAKOWA


1. Wymagania niezbędne (formalne):
a) spełnienie wymagań z art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych określonych dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych,
b) wykształcenie wyższe:  mgr inż. architektury,
c) co najmniej 10-letni staż pracy,
d) przynależność do Izby Architektów,
e) biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie,
f) rekomendacje Izby Architektów RP lub Stowarzyszenia Architektów Polskich.

Uwaga: osoby, które nie spełnią wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

2. Wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny):
a) gruntowna znajomość zagadnień i przepisów z zakresu prawa budowlanego, planowania i zagospodarowania przestrzennego, ochrony zabytków i opieki nad zabytkami oraz gospodarki nieruchomościami wraz z przepisami wykonawczymi,
b) ogólna znajomość przepisów kodeksu postępowania administracyjnego i ustaw samorządowych,
c) umiejętność czytania dokumentacji architektoniczno-budowlanej, umiejętność analizy decyzji WZ oraz ustaleń planu miejscowego,
d) znajomość zagadnień związanych z historią architektury Krakowa i jego rozwoju urbanistycznego,
e) samodzielność w pracy oraz własna inicjatywa, umiejętność podejmowania decyzji, myślenia strategicznego, umiejętność wystąpień publicznych i umiejętności negocjacyjne,
f) dodatkowym atutem będzie znajomość drugiego języka obcego (języki: francuski, włoski, hiszpański, niemiecki, rosyjski).

Uwaga: Wynik postępowania to łączny wynik z testów, rozmów kwalifikacyjnych i ewentualnej analizy dokumentów sprawdzających stopień spełnienia powyższych wymagań.


3. Zadania i zakres odpowiedzialności:
a) opiniowanie przedsięwzięć zmierzających do zapewnienia całościowego, harmonijnego rozwoju przestrzeni miejskiej, realizowanych przez Gminę Miejską Kraków reprezentowaną przez właściwe komórki Urzędu Miasta Krakowa i miejskie jednostki organizacyjne,
b) podejmowanie działań mających na celu podniesienie jakości rozwiązań architektonicznych poprzez opiniowanie opracowanych przez Wydział Architektury i Urbanistyki analiz urbanistycznych oraz projektów decyzji ustalających warunki zabudowy istotnych dla miasta Krakowa zamierzeń inwestycyjnych,
c) inicjowanie i przeprowadzanie konkursów urbanistyczno-architektonicznych dla inwestycji miejskich w celu wyłonienia najlepszych rozwiązań,
d) współpraca z Biurem Planowania Przestrzennego i Wydziałem Architektury i Urbanistyki w zakresie opiniowania projektów planów zagospodarowania przestrzennego i decyzji lokalizacyjnych,
e) zwracanie się w imieniu Prezydenta Miasta Krakowa o opinie do Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej oraz koordynacja jej działalności.

Główny Architekt Miasta odpowiada za prawidłową realizację powierzonych zadań i właściwą współpracę z wydziałami Urzędu Miasta Krakowa i miejskimi jednostkami organizacyjnymi oraz podmiotami branżowymi.

4. Warunki pracy i płacy:
a) wymiar czasu pracy: 1 etat
b) godziny pracy: godziny urzędowania Urzędu Miasta Krakowa, jak również pełna dyspozycyjność w sytuacjach tego wymagających,
c) wynagrodzenie miesięczne z przedziału od 5.000 PLN do 8.000 PLN brutto miesięcznie,
d) miejsce pracy: Urząd Miasta Krakowa,
e) pierwsza umowa o pracę na czas określony na okres 6 miesięcy z obowiązkiem odbycia służby przygotowawczej lub 7 miesięcy, z możliwością zawarcia w przyszłości umowy na czas nieokreślony.

5. Wymagane dokumenty:
a) formularz zgłoszeniowy,
b) dokument potwierdzający tożsamość,
c) dokumenty poświadczające wykształcenie, dodatkowe uprawnienia, kwalifikacje,
d) dokumenty potwierdzające staż pracy,
e) informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (tylko osoby, którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia).
 

Oferty składa się poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej www.bip.krakow.pl w terminie do dnia 10 grudnia 2013 roku.

Testy kwalifikacyjne dla osób, które spełnią wymogi formalne odbędą się w dniu 12 grudnia 2013 roku o godzinie 8.00 w Sali Kupieckiej UMK przy Pl. Wszystkich Świętych - w Krakowie. O spełnieniu wymogów formalnych i zakwalifikowaniu się do testów oraz terminie przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na podany adres e-mailowy. Oryginały wymaganych dokumentów należy przedstawić w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej UMK przy Pl. Wszystkich Świętych - w Krakowie.

Strona naboru: bip.krakow.pl

Zaloguj się jako Użytkownik aby móc dodawać komentarze.

Artykuły z tagiem:konkurs

Konkurs Render of the Year 2020 na wizualizację roku

Dzięki wizualizacjom wiemy jak może wyglądać projekt zanim zostanie zrealizowany. Zgłaszane prace powinny dotyczyć architektury, wnętrz, miast lub całych światów. Skala projektu jest dowolna. Grafiki powinny przedstawiać projekty niezrealizowane i niezbudowane.

więcej

Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej siedziby prokuratur różnego szczebla w Katowicach

Ogłoszono konkurs na koncepcję siedziby prokuratur różnego szczebla w Katowicach. Celem konkursu jest wyłonienie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej najlepszej pod względem funkcjonalno-użytkowym i kompozycyjnym - z uwzględnieniem kontekstu istniejącego zagospodarowania obszaru i jego otoczenia.

więcej

36. edycja konkursu 24h Bridge

Konkurs porusza problemy dotykające współczesnych miast, a także kładzie nacisk działania zrównoważone i przyjazne dla środowiska. Zadanie będzie polegać na zaprojektowaniu mostu zgodnego z wytycznymi, które zostaną udostępnione w dniu rozpoczęcia konkursu. Uczennicy będą mieli 24 godziny na przygotowanie swojej propozycji.

więcej

Przewodnik po konkursie Golden Cubes Awards

Golden Cubes Awards to konkurs na najciekawsze projekty z zakresu edukacji architektonicznej. Organizowany jest przez Międzynarodową Unię Architektów od 2011 roku, a polska edycja realizowana jest przez Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki. Instytut właśnie opublikował przewodnik online po konkursie.

więcej

Green Concept Award 2021

Prestiżowe nagrody The Green Product Award oraz Green Concept Award przyznawane są za innowacyjne, zielone pomysły z całego świata. Partnerem konkursu jest Fundacja IKEA. Konkurs ma charakter międzynarodowy i otwarty. Brak opłat rejestracyjnych dla studentów.

więcej

Konkurs na koncepcję domu z gliny

Tradycyjne, pierwotne budowle powstawały z błota, gliny i innych naturalnych surowców i materiałów. Pytanie przyświecające konkursowi brzmi: jeśli ludzkość, mimo ograniczonej technologii i wiedzy w przeszłości, mogła tworzyć podstawowe budowle i konstrukcje, to czy dziś możemy zrobić to lepiej?

więcej

Konkurs na projekt kąpieliska termalnego

Koncepcyjna lokalizacja projektu to Hveragerði na Islandii. Prace będą oceniane według takich kryteriów jak oryginalność projektu, sposób prezentacji koncepcji, a także pod kątem zastosowanych rozwiązań. Należy również wziąć pod uwagę lokalny kontekst projektu.

więcej

Polska pracownia KODO najlepszą w Europie Centralnej!

Taką decyzję podjęło jury prestiżowego konkursu BUILD Architecture Awards 2020, doceniając KODO Projekty i Realizacje Wnętrz m.in. za kreatywność oraz najwyższą jakość obsługi klienta. Odznaczenie przyznane pracowni to dowód uznania dla pracy architektów oraz podkreślenie roli polskiego designu na arenie międzynarodowej.

więcej

II odsłona wystawy pokonkursowej "Gdyński Modernizm w Obiektywie 2020"

Miasto Gdynia, Gdyński Szlak Modernizmu oraz Zespół Szkól Plastycznych zapraszają na drugą odsłonę fotograficznej wystawy pokonkursowej "Gdyński Modernizm w Obiektywie 2020". Premiera wystawy oraz wernisaż połączony z ogłoszeniem wyników konkursu miały miejsce w czasie 10. Weekendu Architektury.

więcej

. Wróć do listy tematów
dowload...
dowload...
Co czytają inni: Zobacz więcej
dowload...

R E K L A M A

Ta witryna używa plików cookies, aby zapewnić użytkownikom maksymalny komfort przeglądania. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Przez dalsze aktywne korzystanie z naszego Serwisu (scrollowanie, zamknięcie komunikatu, kliknięcie na elementy na stronie poza komunikatem) bez zmian ustawień w zakresie prywatności, wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Gamma Media bedącego wydawcą portalu infoArchitekta.pl. Dane przechowywane w celach marketingowych i statystycznych. Dane użytkowników gromadzone są anonimowo. Akceptuj";