Odżelaziacze wody - filtry ciśnieniowe

Odżelaziacze wody - filtry ciśnieniowe
W wielu gospodarstwach domowych niezbędne jest odmanganianie odżelazianie wody, czyli procesy, które umożliwiają usunięcie z cieczy żelaza i manganu. Związki te mają negatywny wpływ na zapach, smak i właściwości cieczy, przez co staje się ona uciążliwa przy codziennym użytkowaniu. W celu uzyskania odpowiedniej jej jakości konieczna jest inwestycja w odżelaziacze do wody, które przeprowadzą cały proces skutecznie i sprawnie.

Działanie tych specjalistycznych filtrów polega na napowietrzeniu cieczy, dzięki czemu związki żelaza zmieniają formę z rozpuszczalnej na nierozpuszczalną:

Fe(HCO3)2 + H20 -> Fe(OH)2 + 2CO2 + H2O2Fe(OH)2 + 1/2O2 + H2O

a następnie przepuszczaniu jej przez złoże filtracyjne, na którym zatrzymają się wytrącone związki.

Jeżeli sole żelaza występują w postaci siarczanów FeSO, w procesie hydrolizy uzyskuje się 4 wodorotlenek żelazowy i kwas siarkowy:

FeSO4 + 2H2O -> Fe(OH)2 + H2 SO4

Uzyskany w ten sposób kwas siarkowy może obniżyć odczyn pH, co zatrzymuje proces filtracji. Najczęściej jest wtedy wymagane alkalizowanie cieczy wodorotlenkiem wapnia, który zobojętni kwasy:

FeSO4 + Ca(OH)2 -> CaSO4 +Fe(OH)2 + 2Fe(OH)2 + 1/2 O2 + H2O


Odżelaziacz do wody FRM
Głównym elementem stacji odżelaziania wody w instalacji domowej jest odżelaziacz. Przeznaczone są do redukcji związków żelaza zawartych w wodzie w postaci rozpuszczonej, koloidalnej lub jako zawiesina. Wody zawierające żelazo są w momencie poboru bezbarwne, dopiero po zetknięciu się z powietrzem lub po zagotowaniu, brunatnieją i wytrącają się z nich rdzawe osady. W wielu przypadkach woda jest zanieczyszczona wtórnie z uwagi na starą instalacje wodną w wielu miastach. Skutkiem czego są zanieczyszczone związkami żelaza instalacje, urządzenia sanitarne oraz urządzenia gospodarstwa domowego (zmywarka, pralka itp.) co zapewne jest bardzo uciążliwe dla domowników. W takich sytuacjach zachodzi potrzeba instalacji systemu uzdatniania wody.


Zasada działania
Filtr jest zbiornikiem z tworzywa sztucznego wzmocnionego włóknem szklanym na którym zainstalowany jest centralny zawór sterujący firmy amerykańskiej General Electric. Odżelazienie wody przebiega w dwóch etapach:
• pierwszy etap polega na napowietrzeniu wody poprzez aspirator zainstalowany między zbiornikiem hydroforowym a pompą hydroforową.
• drugi etap polega na przepuszczeniu tej wody poprzez złoże filtracyjne, gdzie wytrącone związki żelaza zostają zatrzymane i w nakazanych odstępach czasu usunięte w procesie płukania złoża. Płukanie w wersji głowicy automatycznej polega na przestawieniu pracy głowicy w ten sposób by woda przepływała przez złoże w odwrotnym kierunku do kierunku jej filtracji. Zanieczyszczenia nagromadzone na złożu wraz z wodą odprowadzane są za pomocą węża do kanalizacji (szamba)

Standartowo filtry zasypywany jest złożem kwarcowo które redukuje z wody związki żelaza.

Dane techniczne:
• przyłącze hydrauliczne: 1’’
• ciśnienie robocze: od 2,5 do 8 bar
• max. temperatura wody: 38 oC
• zasilanie: 230V/50 Hz
• napięcie pracy: 12V/50 Hz
• pobór mocy: 3W

Myśl na zielono

Dla odzyskania pełnych właściwości filtracyjnych złoża konieczne jest jego płukanie. Podczas płukania wstecznego tradycyjne systemy filtracyjne zrzucają do kanalizacji duże ilości ścieków. Systemy filtracyjne Vortech™ redukują zużycie wody o nawet do 30%,

Dlaczego Vortech™?

Systemy dystrybucji wody Vortech™ wykorzystują niezwykle efektywny projekt dolnego dystrybutora w zbiorniku filtracyjnym, pozwalającego zmniejszyć przepływ wody w czasie płukania wstecznego (regeneracji) w porównaniu do tradycyjnych filtrów. System dystrybucyjny Vortech pozwala na większą wysokość unoszenia i działania na całej szerokości zbiornika przy płukaniu wstecznym, podczas gdy w systemach tradycyjnych następuje kanałowanie w medium, przez co tworzą się obszary o bardzo ograniczonym ruchu. Dodatkowo, dzięki eliminacji podsypki żwirowej, Vortech™ redukuje koszty transportu ze względu na mniejszą wagę.

Zaletą oferowanych przez nas filtrów jest zmniejszone zużycie wody do regeneracji blisko o 30%, dzięki zastosowanemu dystrybutora dolnego Vortech. Nowy inteligentny projekt zbiornika ze zintegrowanym systemem dystrybucyjnym eliminuje konieczność stosowania podsypki żwirowej, zapewniając większą efektywność cyklu płukania zwrotnego, przy jednoczesnej redukcji kosztów związanych z tym procesem (zmniejszone zużycie wody). Eliminuje powstawanie "kanałowania" medium filtracyjnego przez równomierne rozprowadzenie wody przez złoże w czasie płukania. Zwiększa to wydajność i żywotność złoża.


Odżelaziacz i odmanganiacz wody GRD

Głowica General Electricdystrybutor Vortech
Głównym elementem stacji odżelaziania wody w instalacji domowej jest filtr odżelaziająco -odmanganiający.
Przeznaczone są one do redukcji związków żelaza oraz manganu zawartych w wodzie. Wody zawierające żelazo są w momencie poboru bezbarwne, dopiero po zetknięciu się z powietrzem lub po zagotowaniu, brunatnieją i wytrącają się z nich rdzawe osady. W przypadku występowania manganu w wodzie na instalacji tworzy się osad koloru czarnego. Skutkiem czego są zanieczyszczone związkami żelaza instalacje, urządzenia sanitarne oraz urządzenia gospodarstwa domowego (zmywarka, pralka itp.) co zapewne jest bardzo uciążliwe dla domowników. W takich sytuacjach zachodzi potrzeba instalacji systemu uzdatniania wody.


Zasada działania
Filtr jest zbiornikiem z tworzywa sztucznego wzmocnionego włóknem szklanym na którym zainstalowany jest centralny zawór sterujący firmy amerykańskiej General Electric. Proces z użyciem odżelaziacza przebiega w dwóch etapach:
• pierwszy etap polega na przepuszczeniu tej wody poprzez złoże filtracyjne, gdzie wytrącane są związki żelaza i manganu. W odpowiednich odstępach czasu nagromadzone zanieczyszczenia w złożu filtracyjnym usuwane są w procesie płukania do kanalizacji (szamba).
• drugim etap polega na regeneracji złoża środkiem regenerującym jakim jest nadmanganian potasu.

Zalety:
Zaletą oferowanych przez nas filtrów jest zmniejszone zużycie wody do regeneracji blisko o 30%, dzięki zastosowanemu dystrybutora dolnego Vortech. Nowy inteligentny projekt zbiornika ze zintegrowanym systemem dystrybucyjnym eliminuje konieczność stosowania podsypki żwirowej , zapewniając większą efektywność cyklu płukania zwrotnego, przy jednoczesnej redukcji kosztów związanych z tym procesem (zmniejszone zużycie wody). Eliminuje powstawanie "kanałowania" medium filtracyjnego przez równomierne rozprowadzenie wody przez złoże w czasie płukania. Zwiększa to wydajność i żywotność złoża

Myśl na zielono

Dla odzyskania pełnych właściwości filtracyjnych złoża konieczne jest jego płukanie. Podczas płukania wstecznego tradycyjne systemy filtracyjne  zrzucają do kanalizacji duże ilości ścieków. Systemy filtracyjne Vortech™ redukują zużycie wody o nawet do 30%,

Dlaczego Vortech™?
Systemy dystrybucji wody Vortech™ wykorzystują niezwykle efektywny projekt dolnego dystrybutora w zbiorniku filtracyjnym , pozwalającego zmniejszyć przepływ wody w czasie płukania wstecznego (regeneracji) w porównaniu do tradycyjnych filtrów. System dystrybucyjny Vortech pozwala na większą wysokość unoszenia i działania na całej szerokości zbiornika przy płukaniu wstecznym, podczas gdy w systemach tradycyjnych następuje kanałowanie w medium, przez co tworzą się obszary o bardzo ograniczonym ruchu. Dodatkowo, dzięki eliminacji podsypki żwirowej, Vortech™ redukuje koszty transportu ze względu na mniejszą wagę.

Dane techniczne odżelaziacza:

• przyłącze hydrauliczne: 1’’
• ciśnienie robocze: od 2,5 do 8 bar
• max. temperatura wody: 38 oC
• zasilanie: 230V/50 Hz
• napięcie pracy: 12V/50 Hz
• pobór mocy: 3W

Odżelaziacz i odmanganiacz wody MNG
Głowica General Electric
Głównym elementem stacji odżelaziania wody w instalacji domowej jest filtr odżelaziająco-odmanganiający.
Przeznaczone są one do redukcji związków żelaza oraz manganu zawartych w wodzie. Wody zawierające żelazo są w momencie poboru bezbarwne, dopiero po zetknięciu się z powietrzem lub po zagotowaniu, brunatnieją i wytrącają się z nich rdzawe osady. W przypadku występowania manganu w wodzie na instalacji tworzy się osad koloru czarnego. Skutkiem czego są zanieczyszczone związkami żelaza instalacje, urządzenia sanitarne oraz urządzenia gospodarstwa domowego (zmywarka, pralka itp.) co zapewne jest bardzo uciążliwe dla domowników. W takich sytuacjach warto zainstalować odżelaziacz.


Zasada działania filtrów

Filtr jest zbiornikiem z tworzywa sztucznego wzmocnionego włóknem szklanym na którym zainstalowany jest centralny zawór sterujący firmy amerykańskiej General Electric. Odżelazianie /odmanganianie wody przebiega w dwóch etapach: • pierwszy etap polega na napowietrzeniu wody poprzez aspirator zainstalowany między zbiornikiem hydroforowym a pompą hydroforową.
• drugi etap polega na przepuszczeniu tej wody poprzez złoże filtracyjne, gdzie wytrącone związki żelaza zostają zatrzymane i w nakazanych odstępach czasu usunięte w procesie płukania złoża. Płukanie w wersji głowicy automatycznej polega na przestawieniu pracy głowicy w ten sposób by woda przepływała przez złoże w odwrotnym kierunku do kierunku jej filtracji. Zanieczyszczenia nagromadzone na złożu wraz z wodą odprowadzane są za pomocą węża do kanalizacji (szamba)

Zalety:
Zaletą oferowanych przez nas odżelaziaczy jest zmniejszone zużycie wody do regeneracji blisko o 30%, dzięki zastosowanemu dystrybutora dolnego Vortech.

Nowy inteligentny projekt zbiornika ze zintegrowanym systemem dystrybucyjnym eliminuje konieczność stosowania podsypki żwirowej , zapewniając większą efektywność cyklu płukania zwrotnego, przy jednoczesnej redukcji kosztów związanych z tym procesem (zmniejszone zużycie wody). Eliminuje powstawanie "kanałowania" medium filtracyjnego przez równomierne rozprowadzenie wody przez złoże w czasie płukania. Zwiększa to wydajność i żywotność złoża

Myśl na zielono

Dla odzyskania pełnych właściwości filtracyjnych złoża konieczne jest jego płukanie. Podczas płukania wstecznego tradycyjne systemy filtracyjne  zrzucają do kanalizacji duże ilości ścieków. Systemy filtracyjne Vortech™ redukują zużycie wody o nawet do 30%,

Dlaczego Vortech™?
Systemy dystrybucji wody Vortech™ wykorzystują niezwykle efektywny projekt dolnego dystrybutora w zbiorniku filtracyjnym, pozwalającego zmniejszyć przepływ wody w czasie płukania wstecznego (regeneracji) w porównaniu do tradycyjnych filtrów. System dystrybucyjny Vortech pozwala na większą wysokość unoszenia i działania na całej szerokości zbiornika przy płukaniu wstecznym, podczas gdy w systemach tradycyjnych następuje kanałowanie w medium, przez co tworzą się obszary o bardzo ograniczonym ruchu. Dodatkowo, dzięki eliminacji podsypki żwirowej, Vortech™ redukuje koszty transportu ze względu na mniejszą wagę.

Dane techniczne:
• przyłącze hydrauliczne: 1’’
• ciśnienie robocze: od 2,5 do 8 bar
• max. temperatura wody: 38 oC
• zasilanie: 230V/50 Hz
• napięcie pracy: 12V/50 Hz
• pobór mocy: 3W

Odżelaziacz wody CRB Performa
Głowica General Electric
Dystrybutor Vortech
Filtry CRB Performa są automatycznymi jednokolumnowym filtrami węglowymi służącym do uzdatniania wody pitnej i technologicznej. Głównym zastosowaniem urządzenia jest dechloracja wody, a także do usuwania barwy, smaku i zapachu wody, pestycydów i innych związków organicznych – także produktów ubocznych powstałych w wodzie w wyniku chlorowania (np. chlorofenoli). Jest to możliwe dzięki wypełnieniu filtra węglem aktywnym o wysokich własnościach sorpcyjnych. Filtr węglowy wymaga okresowego płukania celem usunięcia nagromadzonych zanieczyszczeń mechanicznych. Jest to realizowane automatycznie za pomocą automatycznej głowicy General Electric.


Odżelaziacz - zalety:
Zaletą oferowanych przez nas filtrów jest zmniejszone zużycie wody do regeneracji blisko o 30%, dzięki zastosowanemu dystrybutora dolnego Vortech.

Nowy inteligentny projekt zbiornika ze zintegrowanym systemem dystrybucyjnym eliminuje konieczność stosowania podsypki żwirowej, zapewniając większą efektywność cyklu płukania zwrotnego, przy jednoczesnej redukcji kosztów związanych z tym procesem (zmniejszone zużycie wody). Eliminuje powstawanie "kanałowania" medium filtracyjnego przez równomierne rozprowadzenie wody przez złoże w czasie płukania. Zwiększa to wydajność i żywotność złoża.

Podstawowymi elementami filtra są:
• zbiornik wykonany z tworzywa sztucznego wzmacnianego włóknem szklanym
• dolny system dystrybucji Vortech
• wielofunkcyjna automatyczna głowica sterująca z wyświetlaczem ciekłokrystalicznym
• wypełnienie (węgiel aktywny oraz podsypka żwirowa)
• wąż do odprowadzenia popłuczyn

Filtry dostępne w wersjach:
• z elektronicznym sterownikiem czasowym 740; uruchamia proces regeneracji po upływie zadanego czasu
• z elektronicznym sterownikiem czasowym 742; uruchamia proces regeneracji po upływie zadanego czasu;
• regulowany czas płukania wstecznego i formującego

Wyposażenie standardowe:

• wielocyklowy zawór sterujący Performa
• zbiornik ciśnieniowy ze złożem węglowym
• transformator 12V
• wąż do kanalizacji

Środki eksploatacyjne:
• węgiel aktywny

Dane techniczne odżelaziacza:
• przyłącze hydrauliczne: 1’’
• ciśnienie robocze: od 2,5 do 8 bar
• max. temperatura wody: 38 oC
• zasilanie: 230V/50 Hz
• napięcie pracy: 12V/50 Hz
• pobór mocy: 3W
Zaloguj się jako Użytkownik aby móc dodawać komentarze.
«
»
«
»