Jak zabiezpieczyć windę przed atakami wandalizmu?

Wandalizm to powszechne zjawisko społeczne, wynikające z frustracji lub innych wzorców zachowania. Skutki dewastacji można spotkać na co dzień w otaczającej nas przestrzeni publicznej. Planując inwestycję jaką jest budowa dźwigu, warto pamiętać o zastosowaniu odpowiednich zabezpieczeń.

Jak zabiezpieczyć windę przed atakami wandalizmu?

Kamery to obecnie standard w ochronie budynków. Ponieważ do ataków wandalizmu najczęściej dochodzi w samej kabinie windy oraz na poziomie parteru, ważne aby instalację monitoringu zamontować właśnie w tych miejscach.  Intensywne oświetlenie w kabinie odstrasza wandali a także w przypadku identyfikacji zwiększa ich rozpoznawalność.W kabinach produkowanych przez Winda-Warszawa osprzęt oświetleniowy licuje się z płaskim sufitem. Wszelkie mocowania ograniczone są do minimum. Uniemożliwia to osobom nieupoważnionym dewastację oświetlenia.

Modułowa konstrukcja pudła kabiny

Wnętrze kabiny powinno być odporne na przecięcie (dużą rolę odgrywa grubość oraz jakość stali nierdzewnej o fakturze nie podatnej na zarysowania), a ściany wykonywane w technologii panelowej. W przypadku uszkodzenia jednego z elementów, nie ma konieczności wymiany całej ściany. Wystarczy wymiana jednego segmentu. Aby dźwig uzyskał miano odpornego na wandalizm musi przejść tzw. próbę uderzenia, a każda poręcz powinna przenieść siłę 2 500 N.Podstawa bezpieczeństwa jest solidna konstrukcja kabiny dźwigu a także wytrzymałe drzwi i zamki. Zautomatyzowany mechanizm drzwi niweluje ryzyko szkód spowodowanych wprowadzeniem przedmiotów w szczeliny między kabiną, a szybem dźwigowym oraz zapobiega dewastacjom wystających elementów (tłuczenie, wyrywanie, kopanie, odgniecenie, zarysowanie). W wykonaniu anty-wandalowym najlepiej sprawdzą się zatem automatyczne drzwi przystankowe oraz kabinowe, rozsuwane poziomo, z napędem mechanicznym.

Dlaczego w windach montuje się lustra?
Lustro podświadomie odwraca uwagę i tym samym eliminuje potencjalne szkody chuliganów. Dodatkowo można zastosować specjalne tworzywo - szkło bezpieczne, które jest niezwykle wytrzymałe. W przypadku dewastacji nie stwarza ono zagrożenia dla użytkowników oraz pozwala ograniczyć szkody wynikające z ewentualnych odkształceń, uderzeń czy pożaru. Tworzywa bezwzględnie odradzane to: szkło akrylowe, materiały plastykowane oraz chromowane plastiki.Brak szczelin przy obrzeżach przycisków

Stosowane przez firmę Winda-Warszawa przyciski posiadają Certyfikat anty-wandalowości. Oznacza to między innymi, że szczelina między obrzeżem przycisku, a przyciskiem jest ograniczona do minimum, tak by uniknąć ich zablokowania poprzez wprowadzenie dowolnego przedmiotu (scyzoryk, klucze, drut).
 
Dźwig pancerny" powinien być również wyposażony w solidnie przymocowaną tabliczkę znamionową oraz instrukcję obsługi urządzenia wraz ze wskazówkami postępowania w razie awarii (kontakt z firmą serwisującą) wykonane z cienkiej blaszki licującej się z powierzchnią ściany. Warto pamiętać, że trwałość tabliczek informacyjnych zależy także od ścieralności napisów, a najmniejszą odporność na wandalizm mają etykiety naklejane.

Aby uniknąć frustracji użytkowników z powodu przedłużającego się czasu oczekiwania na przyjazd dźwigu, zaleca się, aby czas oczekiwania przez użytkowników na windę i czas spędzony w kabinie podczas jazdy był możliwie jak najkrótszy. Sugerowany czas oczekiwania dla dźwigów jeżdżących w grupie to mniej niż 45 s.

Dodatkowo, w kabinie można zainstalować kurtynę świetlną wraz z urządzeniem, które skraca czas zwłoki zamykania drzwi za pomocą sygnalizacji dźwiękowej. Dźwig można również wyposażyć w funkcję pomijania wezwań przy zajętości kabiny, po to, aby uniknąć zatrzymywania się na przystankach pełnej lub prawie pełnej kabiny.

Rekomendowany rodzaj pokrycia podłogowego to wykładzina winylowa z dodatkiem korundu. Wykładzina stosowana w naszych dźwigach jest anty-poślizgowa, aby zminimalizować ryzyko poślizgnięcia lub upadku osób. Szczególną ostrożność należy zachować, gdy jest ona wilgotna. Produkty z oferty firmy posiadają także Certyfikat Niepalności.Praktycznym rozwiązaniem jest zamontowanie czujnika wykrywającego dym papierosowy w kabinie, który zasygnalizuje dźwiękowo złamanie podstawowej zasady bezpieczeństwa jazdy windą. Właściciel dźwigu powinien mieć także świadomość konieczności usuwania materiałów palnych z okolic przystanków i dróg dojścia. W związku z tym zaleca się rozważenie instalacji systemów wykrywania pożaru, zwłaszcza w pobliżu maszynowni, które zwykle są zlokalizowane w odległych obszarach budynku.  

Badania wykazały, że zakres wandalizmu, jakiemu podlega dany dźwig jest ściśle powiązany ze stopniem obserwacji jego użytkowników. Natomiast poziom obserwacji, jakiemu podlegają potencjalni wandale, zależy od  konstrukcji budynku, jego lokalizacji, ale także od zainstalowanych środków kontroli dostępu do dźwigu, jak ochrona stacjonarna, systemy alarmowe, monitoring wewnętrzny. Niestety większość dzielnic dużych miast można zakwalifikować do ostatniej grupy użytkowników (potencjalni wandale), o czym warto pamiętać przy eksploatowaniu i modernizowaniu dźwigów.


Obserwowany ograniczony krąg użytkowników
   Przykład. Dźwig przeszklony panoramiczny w kompleksie
   biurowym ze stanowiskiem recepcyjnym pozwalającym na
   obserwację, osób, które mogą wejść do budynku (np. stali
   pracownicy).
   Kategoria 0 - dźwig spełniający podstawowe wymagania
   normy EN 81-1 lub EN 81-2


Nieobserwowany ograniczony krąg użytkowników
   Przykład. Dźwig w budynku ze stanowiskiem recepcyjnym
   pozwalającym na obserwację osób, które mogą wejść do 
   budynku, przy czym ruch użytkowników wewnątrz dźwigu
   nie jest nadzorowany.
   Kategoria 0 - dźwig spełniający podstawowe wymagania
   normy EN 81-1 lub EN 81-2


Obserwowany szeroki ogół użytkowników
   Przykład. Dźwigu z zainstalowanym monitoringiem 
   wewnętrznym nadzorowanym przez ochronę lub dźwig o
   przeszklonej konstrukcji (np. w centrum handlowym).
   Kategoria 0 - dźwig spełniający podstawowe wymagania
   normy EN 81-1 lub EN 81-2 *
   * odpowiedni w większości przypadków


Nieobserwowany szeroki ogół użytkowników
   Przykład. Dźwig w pełni obudowany w centrum handlowym.
   Kategoria 1 - dźwig spełniający podstawowe wymagania
   normy EN 81-1 lub EN 81-2 oraz wymagania dodatkowe w celu
   ochrony instalacji dźwigowej przed umiarkowanymi aktami wandalizmu.


Potencjalni wandale

   Przykład. Dźwig osobowy obsługujący budynek na osiedlu
   budownictwa socjalnego lub dźwig szpitalnego oddziału
   pomocy doraźnej i inne podobne środowiska.
   Kategoria 2 - dźwig spełniający podstawowe wymagania
   normy EN 81-1 lub EN 81-2 oraz wymagania dodatkowe w celu  
   ochrony instalacji dźwigowej przed poważnymi aktami wandalizmu.

źródło: http://www.winda.com.pl/o-nas/poradnik/dzwigi-odporne-na-wandalizm-zalecenia-ogolne


Zaloguj się jako Użytkownik aby móc dodawać komentarze.
«
»
«
»