Skuteczna ochrona przed zalaniem budynku – KESSEL

Skuteczna ochrona przed zalaniem budynku – KESSEL

Ochrona przed przepływem zwrotnym – nowa definicja bezpieczeństwa!


W związku z coraz częściej występującymi ulewnymi deszczami w kraju, powodującymi miejscowe zalania oraz powodzie, skutecznym i pewnym sposobem ochrony Twojego mienia jest prawidłowe zabezpieczenie przeciwzalewowe.

Podczas krótkotrwałego, lecz bardzo intensywnego deszczu kanalizacja nie jest w stanie przyjąć i odprowadzić napływającej dużej ilości wody. Skutek: napierająca woda zamiast spływać do kanału cofa się i wdziera do piwnic oraz innych nisko usytuowanych pomieszczeń w domu.

Jeśli owe pomieszczenia są odpowiednio zabezpieczone, można spać spokojnie. Jeśli nie, trzeba się liczyć z nieprzyjemnymi skutkami: zalane i zniszczone sprzęty, wykładziny, zawilgocone mury, walka z ubezpieczycielem, czyli stres i koszty.

Usuwanie skutków może kosztować znacznie więcej niż zakup odpowiedniego zabezpieczenia zalewowego.

Kilka słów o przepływie zwrotnym:

Przepływ zwrotny powstaje w sytuacji przeciążenia kanalizacji. Podczas silnego opadu deszczu poziom wody, zgodnie z zasadą naczyń połączonych, wzrasta powyżej poziomu zalewania, rozumianego najczęściej jako powierzchnia drogi (jezdni, chodnika, pobocza).

Wszystkie pomieszczenia leżące poniżej tego poziomu zostają zalane.

Urządzenia przeciwzalewowe przeznaczone do ścieków fekalnych:Dobrym wyborem jest zawór przeciwzalewowy Staufix FKA. Urządzenie posiada dwie klapy zwrotne, które w normalnym trybie pracy są zawsze otwarte i gwarantują swobodny odpływ ścieków. W momencie wystąpienia cofki kanalizacyjnej następuje automatyczne domknięcie klapy za pomocą siłownika sterowanego sondą umieszczoną w kanale. Przepływ zwrotny zostaje rozpoznany przez sondę, w momencie 80% wypełnienia kanału. Informacja o wystąpieniu przepływu zwrotnego zgłaszana jest za pomocą alarmu na szafce sterowniczej. Po ustąpieniu cofki, następuję automatyczne podniesienie się klapy.Większy komfort użytkowania zapewnia zawór przeciwzalewowy z pompą Pumpfix F. Zaletą tego rozwiązania jest możliwość korzystania z przyborów sanitarnych, także w sytuacji przeciążenia kanalizacji. Pumpfix F posiada klapę swobodnie zawieszoną, która w momencie wystąpienia cofki, zamyka się i nie dopuszcza do przedostania się ścieków do wewnątrz budynku. Jeśli jednak przy zamkniętej klapie napływają ścieki, wówczas po osiągnięciu określonego poziomu za pomocą sondy włącza się pompa, która zasysa ścieki, rozdrabnia elementy stałe i tłoczy je w kierunku przeciwnym do przepływu zwrotnego.

Urządzenia przeciwzalewowe przeznaczone do ścieków bez fekaliów:Tu pomocny jest zawór przeciwzalewowy Staufix - w wersji podstawowej posiada jedną swobodnie zawieszoną klapkę, w wersji udoskonalonej wyposażony jest dodatkowo w drugą klapkę i/lub zamykanie awaryjne. Decydując się na takie rozwiązanie warto zwrócić uwagę na ochronę przed gryzoniami. Zastosowanie klapy ze stali nierdzewnej uchroni nas przed wizytą nieproszonych gości w postaci gryzoni. W celu monitorowania wystąpienia przepływu zwrotnego, rekomendujemy zastosowanie zaworu przeciwzalewowego StaufixControl, który dodatkowo ma funkcję powiadomień wizualnych i akustycznych.Studzienka przeciwzalewowa KESSEL – ciekawym rozwiązaniem pozwalającym zaoszczędzić miejsce w budynku jest zainstalowanie na zewnątrz studzienki przeciwzalewowej. Zamontowany oryginalnie w kinecie czyszczak może w każdym momencie zostać przezbrojony w automatyczny lub mechaniczny zawór zwrotny chroniący przed zalaniem.


KESSEL – Lider odwodnień


Więcej informacji »Zaloguj się jako Użytkownik aby móc dodawać komentarze.
«
»
«
»