Nowe-stare ogrodzenie i elementy betonowe. Nie musisz wymieniać, możesz naprawić!

Zbliżający się koniec lata to czas, kiedy powoli zaczynamy przygotowywać działkę do sezonu jesienno-zimowego. To dobry moment na dokonanie przeglądu i podjęcie koniecznych prac naprawczych, również tych, które dotyczą betonowych konstrukcji i elementów. Spękania betonowego ogrodzenia czy uszkodzenia elementów małej architektury nie muszą wiązać się z koniecznością wymiany ich na nowe. 


Nowe-stare ogrodzenie i elementy betonowe. Nie musisz wymieniać, możesz naprawić!


Beton, jak każdy inny materiał, ulega procesowi starzenia, a efektem tego są m.in. różnego rodzaju ubytki, spękania i wykruszenia. Można je podzielić na dwa typy. Pierwszy z nich spowodowany jest oddziaływaniem czynników chemicznych, np. dwutlenku węgla oraz wody. Doprowadzają one do zmiany odczynu betonu i zanikania warstw chroniącej zbrojenie, które następnie ulega korozji i powoduje uszkodzenia elementu. To zjawisko nazywamy karbonatyzacją, czyli wietrzeniem.
Do pojawienia się defektów dochodzi również na skutek czynników fizycznych. Zaliczają się do nich m.in. oddziaływania mechaniczne, np. uderzenia, ale również cykliczne zamarzanie i rozmarzanie wody, która dostała się w głąb struktury betonu.
Etapy naprawy i potrzebne produkty

Prace renowacyjne należy rozpocząć od dokładnego oczyszczenia powierzchni. Prawidłowe przygotowanie podłoża ma decydujący wpływ na trwałość wykonywanej naprawy. W przypadku, gdy mamy do czynienia z odsłoniętym zbrojeniem prace naprawcze rozpoczynamy od naniesienia na oczyszczone pręty 2 warstw zabezpieczenia antykorozyjnego. Po ich wyschnięciu nanosimy na całą naprawianą powierzchnię mostek sczepny i - stosując zasadę „mokre na mokre” - zaprawę naprawczą. Tylko przy nakładaniu zaprawy naprawczej na mokry mostek sczepny uzyskamy optymalną przyczepność do podłoża. Po związaniu zaprawy naprawczej powierzchnię wyrównujemy zaprawą szpachlową.Rynek oferuje wiele produktów do przeprowadzenia tego typu prac. Warto jednak zwrócić uwagę na rozwiązanie marki WEBER, która proponuje wykonanie wszystkich etapów przy użyciu zaledwie dwóch produktów – weberep KB duo do wykonania ochrony antykorozyjnej zbrojenia i mostka szczepnego oraz weberep R4 duo – do stosowania zarówno jako zaprawa naprawcza oraz jako zaprawa szpachlowa.Weberep KB duo znacznie ułatwia pierwsze etapy renowacji ze względu na doskonałą przyczepność oraz bardzo dobre właściwości aplikacyjne. Nie tylko skutecznie zabezpiecza pręty przed korozją, ale dzięki optymalnej konsystencji nie spływa z miejsca, na które jest nakładana. Ponadto cechuje się krótkim czasem całkowitego schnięcia. Z kolei weberep R4 duo charakteryzuje się wysoką wytrzymałością mechaniczną, wpływającą na trwałość wypełnienia oraz bardzo drobnym uziarnieniem, dzięki czemu ułatwia etap wyrównywania i wygładzania. Co ważne, zaprawę można stosować do elementów betonowych zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynku.Jak naprawić?
Renowację należy rozpocząć od dokładnego oczyszczenia naprawianego miejsca i skucia wszystkich uszkodzonych lub luźnych fragmentów betonu. W przypadku elementu zbrojonego powinniśmy zadbać, by uzyskać swobodny dostęp do całego obwodu pręta, z którego trzeba zetrzeć rdzę. Kolejnym etapem jest wykonanie zabezpieczenia korozyjnego. Przygotowane wcześniej zbrojenie w pierwszej kolejności pokrywa się jedną warstwą zaprawy weberep KB duo, a po jej wyschnięciu kolejną. Do aplikacji warto wykorzystać pędzel.Po związaniu powłoki antykorozyjnej przystępujemy do właściwych prac naprawczych. Na przygotowane podłoże (zwilżone do stanu matowo-wilgotnego) oraz zabezpieczone zbrojenie nakłada się mostek sczepny z zaprawy weberep KB duo, a następnie - stosując zasadę „mokre na mokre” - nakłada się na tę powierzchnię zaprawę naprawczą weberep R4 duo. Masa powinna zostać „wciśnięta” w ubytek, by dokładnie wypełnić przestrzeń, a następnie uformowana, by osiągnąć pożądany kształt. W przypadku konieczności wyrównania i wygładzenia na nawilżone podłoże, warto nanieść warstwę zaprawy szpachlowej (ponownie weberep R4 duo), którą wyrównuje się przy pomocy pacy lub rakli, a po wstępnym związaniu, zaciera używając pacy gąbkowej.
Ekologia i ekonomia
Rozwiązanie firmy WEBER w postaci systemu weberep duo umożliwia przywrócenie pełnej funkcjonalności elementów betonowych i żelbetowych w prosty i szybki sposób. Daje to możliwość przeprowadzenia takiej naprawy samodzielnie. Wykonanie renowacji uszkodzonych elementów zamiast wymiany na nowe przyczynia się z kolei do zmniejszenia ilości odpadów – a to ma korzystny wpływ na środowisko naturalne, jak i domowy budżet.Zaloguj się jako Użytkownik aby móc dodawać komentarze.
«
»
«
»