'Zielone' fasady Schüco dla zrównoważonej architektury


'Zielone' fasady Schüco dla zrównoważonej architektury

Działania przyjazne środowisku są coraz bardziej dostrzegalne zarówno w sferze budownictwa, jak i biznesu. Ma na to wpływ nie tylko zaostrzające się ustawodawstwo, lecz również rosnąca świadomość inwestorów, a także dynamiczny rozwój technologii budowlanych. W ten trend wpisują się rozwiązania aluminiowych fasad Schüco z serii FW 50+.SI, które występują teraz również w nowej wersji Green wykonanej z wykorzystaniem materiałów odnawialnych. Dzięki temu dają nieograniczone możliwości projektowania budynków poddawanych certyfikacji LEED, BREEAM oraz DGNB.

W skali światowej gospodarki budynki pochłaniają 40% wytwarzanej energii, a to tylko ilość przypadająca na fazę ich użytkowania. Podczas wznoszenia obiektu, eksploatacji, a później także utylizacji materiałów z rozbiórki, emitowana jest większość gazów cieplarnianych, które trafiają do atmosfery. W efekcie sektor budowlany posiada dwa razy większy potencjał redukcji emisji CO2 nawet niż segment transportu. Z tego powodu energooszczędność i ograniczanie wpływu na środowisko stają się realnymi kierunkami rozwoju współczesnego budownictwa, co widać również w Polsce. Powstaje coraz więcej obiektów certyfikowanych w systemach LEED i BREEAM, a na znaczeniu zyskują materiały certyfikowane przez niezależne instytucje badawcze, jak np. Instytut Domów Pasywnych w Darmstadt czy ift Rosenheim. Zrównoważone rozwiązania ultraciepłych fasad aluminiowych Schüco nie tylko pozwalają zaoszczędzić energię i zmniejszyć koszty eksploatacji, lecz również przyczyniają się do ochrony środowiska w całym cyklu życia budynku.

Pasywny standard fasad aluminiowych już dziś!
Certyfikowane przez Instytut Domów Pasywnych w Darmstadt oraz Instytut ift Rosenheim konstrukcje słupowo-ryglowe w systemach Schüco FW 50+.SI i Schüco 60+.SI ograniczają do minimum wymianę ciepła pomiędzy zewnętrzną i wewnętrzną stroną budynku, m.in. dzięki specjalnie zaprojektowanym izolatorom produkowanym przy użyciu innowacyjnych materiałów. Badania prowadzone w Instytucie Domów Pasywnych w Darmstadt na reprezentatywnym module fasadowym o wymiarach 1200x3500 mm z pakietem szybowym Ug = 0,7 W/m2K i uwzględnieniem oddziaływań śrubowych wykazały, że system uzyskuje wartość Ucw = 0,64 W/m2K! Jest to doskonały wynik spełniający z nawiązką surowe kryteria Instytutu Domów Pasywnych w Darmstadt (Ucw, ? 0,80 W/m2K) a nawet Instytutu ift Rosenheim (Ucw ? 0,7 W/m2K). Fasady pasywne Schüco ustanawiają nowe standardy także uwzględniając połączenia fasad z konstrukcją budynku: Ucw, installation = 0,71 W/m2K w przypadku systemu FW 50+.SI oraz Ucw, installation =0,72 W/m2K dla systemu FW 60+.SI. Dla porównania górne granice parametrów cieplnych połączeń fasady z konstrukcją budynku określone przez ift Rosenheim wynoszą Ucw, installation ? 0,85 W/m2K. Rozwiązanie profilu ze zintegrowanym kanałem instalacyjnym, prowadnicami i tulejami pozwala także na bezproblemowe i szybkie prowadzenie kabli zasilających systemy elektronicznych rolet, okuć a także dystrybuujących energię wygenerowaną przez moduły fotowoltaiczne. Otwiera to szerokie możliwości projektowania zautomatyzowanych powłok budynków. Systemy występują w dwóch wersjach konstrukcji – z kompozytową lub z aluminiową listwą dociskową.Zielona technologia jutra
Na potrzeby obiektów energetycznie i środowiskowo zrównoważonych, poddawanych certyfikacji w systemach np. LEED, BREEAM czy DGNB, firma Schüco wprowadziła w tym roku nowy system Schüco FW 50+.SI Green. Łączy w sobie zrównoważony charakter z najwyższą wydajnością energetyczną na poziomie pasywnym. Wykorzystane w nim uszczelki i listwy dociskowe zostały wykonane z użyciem surowców odnawialnych. Cechą szczególną systemu FW 50+.SI Green jest ponadto bardzo dobra izolacyjność cieplna umożliwiająca realizację obiektów w standardzie budownictwa pasywnego. Rozwiązanie to wyróżnia ta sama ochrona w newralgicznych strefach połączeń śrubowych, jak bazowy system FW 50+.SI. Zintegrowane prowadnice pozwalają na wbudowanie modułów fotowoltaicznych z serii ProSol i ProSol TF, jak również ułożenie w niewidoczny sposób okablowania rozwiązań automatyki budynku.


Streszczenie - Fasady pasywne Schüco FW 50/60+.SI i FW 50+.SI Green
Wysoko izolowane wersje konstrukcji słupowo-ryglowych w systemach Schüco FW 50/60+.SI i FW 50+.SI Green ustanawiają nowe trendy w dziedzinie projektowania zrównoważonych powłok budynków, dzięki innowacyjnym rozwiązaniom szczegółów konstrukcyjnych. W fasadach z serii FW 50/60+.SI zastosowano specjalnie zaprojektowane izolatory, produkowane przy użyciu innowacyjnych materiałów, które ograniczają do minimum wymianę ciepła pomiędzy zewnętrzną i wewnętrzną stroną budynku. Przy uwzględnieniu mostków punktowych występujących w miejscach łączeń śrubowych fasady Schüco FW 50+.SI i Schüco FW 60+.SI z potrójnym szkleniem o współczynniku Ug = 0,7 W/m2K uzyskują wartość współczynnika przenikania ciepła Ucw=0,64 W/m2K. Rozwiązania występują w wersjach z kompozytową lub aluminiową listwą dociskową. Natomiast Fasady FW 50+.SI Green zachowują te same, doskonałe parametry techniczne, a ponadto przyczyniają się do ochrony naturalnych zasobów. Listwy dociskowe i uszczelki w tym systemie zostały wykonane z materiałów w pełni odnawialnych. Pionierska budowa profilu ze zintegrowanym kanałem instalacyjnym w rozwiązaniach z serii FW 50+.SI i FW 50+.SI Green umożliwia ponadto dalszą rozbudowę systemu o zintegrowaną fotowoltaikę, systemy zacienień, wentylacji i automatyki okiennej pozwalając na realizację inteligentnych obiektów przyszłości.

Więcej informacji o produktach firmy Schüco znajdziecie Państwo na stronie: www.schueco.com >> Zaloguj się jako Użytkownik aby móc dodawać komentarze.
«
»
«
»