Beton szlifowany, beton polerowany, Terrafloor, terazzo - wszystko co powinieneś wiedzieć o betonowych podłogach.


Technologia betonu szlifowanego i polerowanego polega na obróbce mechanicznej nawierzchni technikami szlifierskimi i polerskimi, łącznie z zastosowaniem specjalistycznej chemii impregnującej i wzmacniającej. Obróbce poddawać można zarówno nawierzchnie nowe jak i wyeksploatowane, co świadczy o uniwersalności rozwiązania proponowanego przez Bautech, szczególnie w aspekcie renowacji nawierzchni.

Linia produktowa do betonów i nawierzchni szlifowanych Bautech, obejmuje kompleksową obsługę inwestycji od etapu projektowo-wykonawczego, poprzez użytkowanie, na regeneracji i na naprawie posadzki kończąc. W skład linii produktowej wchodzi preparat impregnujący i wzmacniający TerraSeal, preparat wybłyszczający do polerowania TerraCoat oraz preparat do specjalistycznych napraw i ubytków w nawierzchni TerraFill. Szczegółowe opisy techniczne poszczególnych komponentów znajdują się w kartach technicznych produktów.

W zależności od oczekiwań projektanta i inwestora, możemy zaproponować kilka systemów wykończeniowych nawierzchni szlifowanych i polerowanych. Zasadniczą sprawą przy wyborze systemu jest oczekiwany finalny efekt wykończenia nawierzchni. Wyróżniamy tu dwa główne trendy wykończenia: z odsłoniętym kruszywem oraz jednobarwne nawierzchnie monolityczne.

Beton szlifowany, beton polerowany, Terrafloor, terazzo - wszystko co powinieneś wiedzieć o betonowych podłogach.Przykład nawierzchni z odsłoniętym kruszywem typu Bautech X-Floor

Przykład nawierzchni jednobarwnej, monolitycznej typu Bautech DST System lub Baufloor

 Nawierzchnie z odsłoniętym kruszywem
W przypadku nawierzchni z tzw. odsłoniętym kruszywem wyróżniamy nawierzchnie barwne, szlifowane i polerowane Terrafloor (pop. lastryko, terrazzo) oraz nawierzchnie szlifowane i polerowane z betonu tradycyjnego X-Floor, wzmocnionego w procesie chemicznym i fizycznym.
 
Nawierzchnia microTerrafloor w kolorze Czerwień Toskanii

Nawierzchnia Terrafloor w kolorze Zastygła Lawa

Wybór technologii Terrafloor pozwala na definiowanie przez projektanta i inwestora składowych systemu: rodzaju zastosowanego kruszywa (jasne - kwarcowe, ciemne - bazaltowe), gradacji wybranego kruszywa (drobne dla technologii mikroTerrafloor, grube dla tradycyjnej nawierzchni Terrafloor), koloru matrycy cementowej oraz stopnia wypolerowania i wybłyszczenia nawierzchni. Niezwykła w tym wypadku wszechstronność systemu pozwala na realizację najśmielszych wizji architektonicznych w oparciu o światowe trendy wykończenia wnętrz, bez konieczności "szatkowania" posadzki siatką fug i łączeń, jak to ma miejsce w przypadku prefabrykatów czy płytek.

Technologia polega na wykonaniu barwnej wylewki posadzkowej TerraTop bezpośrednio na stropie, płycie fundamentowej, wylewce betonowej, następnie zeszlifowaniu wierzchniej warstwy posadzki w celu usunięcia tego, co w niej najsłabsze. Najtrwalszą składową systemu są bowiem kruszywa ukryte pod warstwą mleczka cementowego. Trwałość i szczelność posadzki uzyskuje się poprzez impregnację chemiczną preparatem TerraSeal, który zmienia strukturę molekularną posadzki, dodatkowo ją wzmacnia i nie tworzy przy tym żadnej powłoki wierzchniej. Zastosowanie preparatu powoduje uszczelnienie mikroporów w strukturze materiału oraz znaczne zwiększenie odporności na ścieranie podłoża. Wzmocnioną w ten sposób posadzkę poddaje się dalszemu procesowi szlifowania i końcowego polerowania w celu uzyskania pożądanej - lustrzanej lub satynowej gładkości powierzchni. Ostateczny efekt wzbogaci naniesienie preparatu wybłyszczającego TerraCoat lub TerraCoat SR który nada dodatkowy połysk i zapewni długotrwałą bezproblemową eksploatację posadzki, a także wysoką odporność na powstawanie plam i znakomitą antypoślizgowość.

Wypolerowana posadzka, oprócz zalet praktycznych i estetycznych, odbija światło w znacznym stopniu, co czyni pomieszczenie o wiele jaśniejszym. Indywidualny charakter posadzki i wnętrza może podkreślić wkomponowanie dowolnego wzoru lub logo w nawierzchnię Terrafloor.

Przykład logo wykonanego techniką piaskowania wzoru

Dla potrzeb najbardziej wymagających inwestorów opracowano technologię mikroTerrafloor z drobnym kruszywem oraz Terrafloor Glass z barwnymi dodatkami szklanymi, które pozwalają na uzyskiwanie niezwykle interesujących efektów.
 
Nawierzchnia Terrafloor Glass wg indywidualnego projektu

Posadzka microTerrafloor w kolorze Rajska Laguna

W drugim wariancie - X-Floor, nawierzchnię z tradycyjnego betonu posadzkowego poddaje się procesowi szlifowania i polerowania w celu jej naturalnego odświeżenia i wzmocnienia. Proces obróbki nawierzchni metodą szlifowania przeprowadza się z wykorzystaniem dysków diamentowych o różnych stopniach gradacji. Pierwszy etap szlifowania, który decyduje o uzyskaniu perfekcyjnie równego poziomu, wykonuje się dyskami metalowymi o najniższej gradacji, stopniowo wymienianymi w maszynie szlifierskiej na dyski o wyższym stopniu gradacji. Celem tego procesu jest również wyeliminowanie wszelkich wad materiałowych takich, jak pylenie czy łuszczenie się matrycy cementowej. W przypadku wystąpienia bądź odsłonięcia ubytków w nawierzchni, wypełnia się je za pomocną preparatu TerraFill, przeznaczonego do napraw posadzek szlifowanych. Po zakończeniu tego etapu posadzka musi być odkurzona i zmyta. Na tak przygotowane i osuszone podłoże metodą natryskową aplikowany jest chemiczny pielęgnator, a zarazem utwardzacz i uszczelniacz nawierzchni np. TerraSeal. Jeśli podłoże jest istotnei zdegradowane lub słabe można zastosować preparat TerraSeal Megahard. Pielęgnator na bazie krzemianu litu głęboko penetruje warstwę wierzchnią betonu, a reagując z wolnym wodorotlenkiem wapnia, tworzy twardą, wytrzymałą szczelną i zwartą strukturę. Dzięki zastosowaniu preparatu pielęgnującego, nawierzchnia jest zabezpieczona przed pyleniem, przenikaniem substancji płynnych (olej, roztwory soli), wilgocią oraz alkalicznymi wykwitami.
 
Betonowa posadzka przed szlifowaniem, technologia X-Floor

Betonowa posadzka po szlifowaniu i polerowaniu, technologia X-Floor

Następnie proces szlifowania odbywa się z użyciem plastikowych tarcz szlifierskich, co prowadzi do ostatecznej eliminacji płytkich rys w nawierzchni. A po zakończeniu fazy obróbki posadzki z zastosowaniem techniki szlifierskiej, następuje etap końcowej obróbki nawierzchni metodą polerowania, aż do uzyskania estetycznej i błyszczącej powierzchni.. Ostatnią fazę stanowi wybłyszczenie nawierzchni przy użyciu tarcz z naturalnego włosia oraz wybłyszczającego preparatu krzemianowo litowego np. TerraCoat. Na suchą, czystą i odkurzoną powierzchnię posadzki nanosi się za pomocą mopa mikrofibrowego preparat wybłyszczający, a następnie poleruje z użyciem delikatnego padu polerskiego, który podnosi temperaturę polerowanego podłoża do ok. 30°C. Temperatura ta warunkuje uzyskanie efektu wybłyszczenia nawierzchni, a także stopnia oczekiwanego połysku.

Dzięki niewielkim rozmiarom molekularnym, preparat wybłyszczający na bazie krzemianu litu i modyfikowanych kopolimerów TerraCoat głęboko penetruje matrycę betonową, tworząc tzw. formułę mikrozbrojenia powierzchniowego, które zapewnia wysoką odporność chemiczną i fizyczną, dodatkowo utwardza i uszczelnia powierzchnię posadzki, a także tworzy zwartą, niepylącą i wodoszczelną strukturę. W wyniku zastosowania ultranowoczesnej mieszaniny związków organicznych i nieorganicznych, preparat wybłyszczający zapewnia długotrwałą, bezproblemową eksploatację posadzki, poprzez wysoką odporność na powstawanie plam, znakomitą antypoślizgowość oraz idealny połysk. Preparat pozwala również na uzyskanie tzw. efektu lustra.

Przykład posadzki z betonu szlifowanego i polerowanego typu X-Floor

Posadzka z betonu szlifowanego i polerowanego nie musi być tradycyjnie szara. Można je bowiem barwić przy użyciu odpowiednich preparatów np. TerraTint, uzyskując efekt powierzchniowego barwienia matrycy cementowej, wyglądem przypominający akwarelę.

Przykład posadzki z betonu szlifowanego i polerowanego typu X-Floor, barwionej preparatem Terratint


Betonowe posadzki jednobarwne, monolityczne, industrialne.
Posadzki betonowe szlifowane i polerowane jednobarwne wykonuje się najczęściej z wykorzystaniem dostępnych technologii: utwardzenia powierzchniowego Bautech DST System, lub systemu cienkowarstwowego Baufloor.

Muzeum Palmiry. Posadzka utwardzana powierzchniowo w technologii Bautech DST System w kolorze tytanowym

Muzeum Palmiry. Posadzka utwardzana powierzchniowo w technologii Bautech DST System w kolorze tytanowym

Bardzo często, zwłaszcza w odniesieniu do nowych nawierzchni, efekt zmatowienia lub wybłyszczenia nawierzchni uzyskuje się podczas procesu wykonawczego, układania i zacierania nawierzchni. Stąd sam proces szlifowania może być w tym wypadku zbędny, a efekt oczekiwanego stopnia połysku uzyskuje się poprzez polerowanie nawierzchni z użyciem preparatów wybłyszczających np. NanoCoat. Niezwykle ważne jest zatem, zdefiniowanie na etapie projektowym sposobu wykończenia nawierzchni. Umiejętny dobór odpowiedniej technologii pozwoli w przyszłości zaoszczędzić wielu dodatkowych kosztów i problemów na etapie wykonawczym oraz użytkowym.

W zależności od frontu robót sposobów na wykonanie posadzki betonowej mamy tak naprawdę dwa. Pierwszym jest wykonanie płyty posadzkowej w DST Bautech System (z tradycyjnego betonu posadzkowego klasy min. C20/25), następnie rozłożenie na powierzchni świeżej mieszanki betonowej odpowiedniego utwardzacza np. Bautop Enduro w formie suchej posypki i zatarcie posadzki zacieraczkami mechanicznymi uzyskując pożądany efekt wykończenia betonu. Na tak przygotowaną powierzchnię nanosi się impregnat pielęgnujący NanoSeal lub Bautech Formula oraz w zależności od oczekiwanego stopnia połysku posadzki - preparat wybłyszczający np. NanoCoat, który należy przepolerować aby uzyskać najlepszy efekt. Rozwiązanie można z powodzeniem stosować jako przykrycie rur lub kabli systemu ogrzewania podłogowego, co pozwoli zaoszczędzić koszty dodatkowych wylewek betonowych i jastrychowych w przypadku wykonywania kolejnych warstw podłogi. Grubość systemu wynosi ok. 8cm i jest zależna od warstw podbudowy tj. gruntu, stropu, warstwy izolacji cieplnej. Co istotne, warto docelową grubość posadzki ustalić na etapie projektu wykonawczego, co pozwoli na maksymalną optymalizację kosztów późniejszej inwestycji.
 
Decathlon w Rumii. Posadzka utwardzana powierzchniowo w technologii Bautech DST System w kolorze naturalny szary

Teatr Nowy w Warszawie. Adaptacja zabytkowej hali MPO. Posadzka utwardzana powierzchniowo w technologii Bautech DST System w kolorze naturalny szary

Drugim sposobem jest wykonanie na istniejącej wylewce betonowej, cienkowarstwowej samorozlewnej posadzki betonowej Baufloor potocznie nazywanej wylewką barwną. Grubość systemu w tym wypadku jest zdecydowanie mniejsza i mieści się w granicach 8-15 mm, co ma kluczowe znaczenie w przypadku znacznego ograniczenia podniesienia wykonawczego, chociażby z uwagi na dopasowanie do pozostałej infrastruktury budynku. Szczególnie ta cecha czyni posadzkę Baufloor niezwykle uniwersalną w odniesieniu do budownictwa mieszkaniowego, a także wszędzie tam gdzie wymieniane bądź naprawiane są posadzki. Podobnie jak w przypadku DST, wylewkę Baufloor możemy zastosować na ogrzewanie podłogowe, tym razem jednak konieczne jest uprzednie zalanie instalacji wylewką betonową, anhydrytową lub cementową. Co istotne, wytrzymałość na odrywanie takiej wylewki powinna wynosić min. 1,5 MPa, a wytrzymałość na ściskanie co najmniej 25MPa. W praktyce oznacza to, że podane parametry są spełniane przez wylewki i betony w min. klasie C20/25 (B25). Na tak przygotowanym podłożu możemy rozłożyć masę samorozlewną Baufloor, a następnie po częściowym związaniu mieszanki przystąpić do dalszej obróbki. Sposobów na wykończenie nawierzchni, jak w przypadku każdej posadzki betonowej mamy kilka. Baufloor możemy wykończyć, obrabiając powierzchnię wałkiem kolczastym - uzyskamy efekt antypoślizgowy tzw. skórki pomarańczy. Posadzkę możemy również zatrzeć zacieraczkami mechanicznymi uzyskując efekt mniej lub bardziej matowego betonu, a nawet lustra w przypadku dodatkowego polerowania z preparatem wybłyszczającym.
 
ESKAEM Cafe, Pruszków, ul. Ołówkowa. Posadzka wykonana w technologii Baufloor w kolorze grafitowym, całość polerowana, z artystycznym wykończeniem na życzenie inwestora

Posadzka wykonana w technologii Baufloor, kolor zielony

Tradycyjnie dla potrzeb realizacji nowatorskich wizji architektonicznych można pokusić się o wprowadzenie do systemu drugiego i kolejnych kolorów, uzyskując zaskakująco oryginalne rezultaty.

Przykład artystycznego wykończenia posadzki w technologii Baufloor

Przykład artystycznego wykończenia posadzki w technologii Baufloor

Zaloguj się jako Użytkownik aby móc dodawać komentarze.
«
»
«
»