Uniwersalne symbole informacji publicznej, czyli jak prawidłowo oznakować drogę do WC

Uniwersalne symbole informacji publicznej, czyli jak prawidłowo oznakować drogę do WC
Wybierając oznaczenia do toalet publicznych, warto pamiętać o obowiązujących standardach opracowanych przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną ISO.

Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna (ISO) zajmuje się tworzeniem i rozpowszechnianiem standardów obowiązujących w sferze nauki, ekonomii i w wielu innych dziedzinach. Przykładem takich standardów są graficzne symbole informacyjne spotykane w miejscach publicznych.

Dzięki jednolitym oznakowaniom stosowanym w przestrzeniach publicznych i ustandaryzowanym przez ISO, przepływ informacji poprzez symbole następuje bez przeszkód, nawet w przypadku barier kulturowych czy językowych.

Ze względu na czynniki takie jak wzrost handlu międzynarodowego czy rozwój turystyki międzynarodowej, jednolite oznakowania WC stały się niezbędne w przestrzeniach użyteczności publicznej na całym świecie.
Zaloguj się jako Użytkownik aby móc dodawać komentarze.
«
»
«
»