ABC wentylacji pomieszczeń mieszkalnych

ABC wentylacji pomieszczeń mieszkalnych

Wszystkie urządzenia produkowane przez firmę Uniwersal są konstrukcji własnej, która przeszła drogę od prototypu, poprzez badania, aż do wdrożenia końcowego produktu finalnego. Firma posiada własne stoiska pomiarowo-badawcze, na których każdą zmianę konstrukcyjną dokładnie się sprawdza i wdraża do produkcji seryjnej po uzyskaniu zadowalającego dla konstruktorów efektu.


Fenko
Nasada hybrydowa tego typu montowana jest na zwieńczeniu komina wentylacyjnego i może być dopasowana do wszystkich rodzajów kanałów wentylacyjnych zarówno tradycyjnych z cegły, jak również przeróżnych pustaków wentylacyjnych, kanałów z PCV, przewodów spiro lub blachy ocynkowanej czy stalowej nierdzewnej. Wentylator pracuje jako nasada grawitacyjna w momentach, gdy warunki atmosferyczne na to pozwalają. W innym przypadku lub gdy istnieje konieczność zwiększenia ciągu wentylacyjnego użytkownik może włączyć mechaniczną pracę wentylatora. Maksymalna ilość powietrza, jaką wentylator jest w stanie wyciągnąć z pomieszczenia, wynosi dla pracy mechanicznej od 120 do 180 m3/h. Poziom ciśnienia akustycznego jest niski, wynosi odpowiednio 33 dBA oraz 41 dBA i nie powoduje uciążliwości na zewnątrz pomieszczenia wentylowanego. Innowacyjną rzeczą jest fakt zamontowania w wentylatorze silnika prądu stałego zasilanego z gniazdka 230 V jednofazowego.


MAG
Wentylator hybrydowy MAG może być montowany na zakończeniu przewodów wentylacji wywiewnej kanałowej lub zbiorczej. Warunkiem prawidłowego działania układu wentylacji hybrydowej jest uzbrojenie wszystkich kanałów wywiewnych wentylowanych pomieszczeń w wentylatory hybrydowe. Zabrania się stosowania wentylatorów MAG do wentylacji mechanicznej obiektów mieszkalnych, gdzie w wydzielonym pomieszczeniu używa się kotłów gazowych z otwartą komorą spalania. Przy wyłączonym spod napięcia silniku elektrycznym wentylator stanowi, dzięki swoim cechom geometrycznym, formę stacjonarnej nasady grawitacyjnej (z niskim współczynnikiem oporu własnego) o parametrach wynikających z właściwości fizycznych powietrza zewnętrznego i powietrza wewnątrz pomieszczenia wentylowanego, stanu powietrza zewnętrznego otaczającego nasadę oraz z warunków zabudowy. W przypadku braku warunków potrzebnych do działania wentylacji grawitacyjnej użytkownik może włączyć mechaniczną pracę wentylatora.
Monsun
Wywietrzaki zintegrowane Monsun to konstrukcja kombinowana, która polega na połączeniu wentylacji mechanicznej z wentylacją grawitacyjną (naturalną). Wewnątrz wywietrznika właściwego, wykonanego z kompozytu poliestrowo-szklanego, zamontowany jest centralnie wentylator, który przy pomocy kanału zakończonego kołnierzem montażowym może być dołączony do sieci odciągów wentylacji mechanicznej, do okapu odciągu miejscowego itp. Konstrukcja pozwala zapewnić, przy jednym otworze w dachu, wentylację grawitacyjną podczas postoju wentylatora, jak również zintensyfikować ją przy jego pracy. Wentylator w tym przypadku stanowi zwieńczenie wywietrzaka zabezpieczającego przed przedostawaniem się do środka pomieszczenia wody opadowej. Jego funkcja jest jednak większa, bo dzięki specyficznemu ukształtowaniu kopuły struga powietrza wywiewanego mechanicznie przez wentylator omywa ekran wywietrzaka, wydatnie zwiększając poziom wentylacji grawitacyjnej. Wytwarzane w ten sposób podciśnienie jest pewnym bonusem, który otrzymujemy „za darmo”, tym samym efektywność zespołu wywietrzak-wentylator w niektórych przypadkach rośnie do 20%. Możliwe miejsca zastosowań to pomieszczenia z dużymi zyskami ciepła i wilgoci, pomieszczenia, w których powinna być zachowana ciągła wentylacja naturalna, natomiast jedynie okresowo, w przypadku potrzeby, włączana wentylacja mechaniczna.Wentylatory dachowe rodziny Sztil
Cechą charakterystyczną ich konstrukcji jest kopuła wyłożona od wewnątrz materiałem dźwiękoizolacyjnym. Wentylatory Sztil wykonane są z kompozytu poliestrowo-szklanego. Elementy montażowe wentylatora, zarówno te, w których zamocowany jest układ wirujący, jak również te, które są skręcone z podstawą dachową, wzmocnione są dodatkowo pierścieniami stalowymi. Pierścienie te znajdują się wewnątrz konstrukcji laminatowej, gdzie są trwale laminowane. Wentylator do podstawy dachowej przykręcony jest przy pomocy śrub M8 dostarczanych wraz z urządzeniem. Śruby te są fabrycznie wkręcane w pierścień dolny na średnicy podziałowej zgodnej z wymiarem podanym na rysunku złożeniowym. Wirnik wentylatora wyważany jest statycznie i dynamicznie. Jakość wyrównoważenia 16 Gmm/kg (Q 2,5 VDI 2060) wystarcza na bezdrganiową pracę układu, tym bardziej że po wyrównoważeniu na wyważarce wirnik montowany jest na właściwym silniku i wraz z ramą sprawdzana jest jego praca w „łożyskach własnych” silnika. Jest to tym bardziej zasadne, że tak przeprowadzona korekta eliminuje wzajemne wpływy niedoważek resztkowych pozostawionych na tworniku silnika w procesie wyważania w fabryce silników elektrycznych i samego wirnika w procesie wyważania wirnika.


Wentylator dachowy Vero-150, cicha praca okapów kuchennych
Trzybiegowy wentylator dachowy Vero-150 z przeznaczeniem do wentylacji kuchni pozwala skutecznie eliminować zapachy wydzielane podczas gotowania. Wentylator zamontowany jest na zewnątrz, na kominie i przy pomocy kształtek wentylacyjnych połączony jest z okapem w kuchni. Wirnik wentylatora, promieniowy z łopatkami zagiętymi do tyłu jest tak skonstruowany by wentylator był niskoszumowy i wysokowydajny.

Krzysztof Nowak ekspert Uniwersal
Zaloguj się jako Użytkownik aby móc dodawać komentarze.
«
»
«
»