Wydarzenia
   
Artykuł NIEWIDOCZNY dla użytkowników
Data: 17.10.2019 08:30


Śródmieście Gdyni kandydatem na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO

Śródmieście Gdyni kandydatem na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO

Starania Gdyni o wpisanie jej modernistycznego śródmieścia na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO weszły w nową fazę. Zostało ono wpisane na listę tentatywną, która jest ostatnim krokiem przed wpisem na listę zasadniczą. To uwieńczenie wielu lat starań i przede wszystkim konsekwentnej pracy na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego modernizmu w mieście, które powstało niespełna sto lat temu.

Podczas uroczystego otwarcia międzynarodowej konferencji naukowej „Modernizm w Europie, modernizm w Gdyni” przedstawiciel Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pani Magdalena Marcinkowska, odczytując list od Minister Magdaleny Gawin, Generalnego Konserwatora Zabytków, poinformowała oficjalnie o wpisaniu śródmieścia Gdyni na tak zwaną listę tentatywną UNESCO.Gdynia - Poczta ul. 10-go Lutego 10, fot. Przemek Kozłowski

 – Z przyjemnością pragnę Państwa poinformować, że w zeszłym tygodniu wysłałam do Centrum Światowego Dziedzictwa UNESCO w Paryżu wniosek o umieszczenie na niej modernistycznego śródmieścia Gdyni (…). Tym samym otworzyliśmy drogę do wpisania założenia urbanistycznego Gdyni na listę UNESCO. Serdecznie gratuluję władzom miasta oraz mieszkańcom Gdyni. Nie dziwi zatem, że jedna z najważniejszych i międzynarodowych konferencji poświęconych architekturze współczesnej odbywa się w tym magicznym miejscu. Gratuluję Panu Prezydentowi Gdyni, Wojciechowi Szczurkowi, złożenia wniosku do UNESCOczytamy w liście.

 – Dzisiaj niewątpliwie mamy dzień święta i radości, bo dzisiaj uroczyście ogłaszamy, że Gdynia trafiła na listę tentatywną Światowego Dziedzictwa UNESCO. Wygląda to tak, że państwo, które chciałoby, aby jakieś miejsce z jego terytorium trafiło na Listę UNESCO, ma prawo zgłosić taki wniosek. Jeśli zostanie on zaakceptowany przez UNESCO, to trafia na listę oczekujących, co wkrótce powinno się zakończyć pełnym wpisem i uznaniem fantastycznego Śródmieścia Gdyni za Światowe Dziedzictwo UNESCOmówi Katarzyna Gruszecka-Spychała, wiceprezydent Gdyni.

Wielu badaczy architektury i dziedzictwa modernizmu uważa, że jakość architektury gdyńskiego śródmieścia, jego spójność urbanistyczna i wartości, które stoją za powstaniem miasta i portu pretenduje Gdynię do zajęcia miejsca na Liście Światowego Dziedzictwa UNESCO. Jednym ze znawców modernizmu, który pokochał Gdynię i wielokrotnie podkreślał unikalność i wartość jej architektury, jest dr Jeremy Hoffmann z Izraela, piastujący funkcję dyrektora Wydziału Ochrony Zabytków Miasta Tel Aviv-Jafa. Tel-Aviv od 2003 roku figuruje jako „Białe Miasto” na Liście Światowego Dziedzictwa od 2003 roku.  

Gdynia - Urzad Miejski, al. Piłsudskiego 52 54, fot. Przemek Kozłowski


 – Wiedza o Gdyni nie jest wciąż duża w Izraelu, próbuję wciągać ludzi w opowiadanie historii o tym mieście, ponieważ to jest niezwykłe miasto. To już moja czwarta wizyta w Gdyni. Wciąż odkrywam na nowo tę architekturę. Myślę, że jest ona fascynująca i chociaż tyle razy już widziałem ten budynek (Dom Żeglarza na Molo Południowym, obecnie siedziba Wydziału Nawigacyjnego Uniwersytetu Morskiego), to za każdym razem na nowo odkrywam jakość tej architektury. To niesamowite. Jej wartość powinna być szeroko rozpowszechniona na całym świecie jako wartość uniwersalna i nie chodzi tu wyłącznie o Gdynię jako taką. Reprezentuje ona zmagania o niepodległość, zmagania o to, by uczynić kraj otwartym, aby otworzyć miasto na świat, to jest bardzo ważna historia. To nie jest tylko opowieść o architekturze, ale opowieść o mieście, o porcie, o wizjimówi dr Jeremy Hoffmann.

Drogę Gdyni do stania się oficjalnym pretendentem do Listy Światowego Dziedzictwa UNESCO można podzielić na klika etapów. Prawie dwadzieścia lat temu w ramach Urzędu Miasta został powołany specjalny zespół, Miejskie Biuro Konserwatora Zabytków. Był to pomysł ówczesnego wiceprezydenta dr inż. arch. Marka Stępy. Stanowisko Miejskiego Konserwatora Zabytków od tamtego czasu piastuje nieprzerwanie dr hab. inż. arch. Robert Hirsch, profesor na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej. Biuro pod jego kierunkiem zajęło się systematyczną pracą na rzecz ochrony i zachowania dziedzictwa modernizmu i jego popularyzacją. Dzięki tym wysiłkom w 2007 roku śródmieście Gdyni zostało wpisane do rejestru zabytków, a w 2015 roku modernistyczny układ śródmieścia Gdyni został uznany za Pomnik Historii. To najwyższa kategoria ochrony zabytku, jaka jest stosowana w Polsce.

Kamienica Albina i Marianny Orłowskich, ul. Świętojańska 68, fot. Przemek Kozłowski


Przez cały ten czas Gdynia upowszechnia wiedzę o modernizmie, czyniąc z niego swój znak rozpoznawczy. Powstał i jest cały czas rozwijany Gdyński Szlak Modernizmu, który ma specjalną stronę internetową. Każdego lata organizowane są spacery architektoniczne trasami Gdyńskiego Szlaku Modernizmu - z przewodnikiem. Miłośników modernizmu przyciągają też  fotospacery i konkurs fotograficzny. Coraz większym zainteresowaniem cieszy się coroczny Weekend Architektury czy Open House Festiwal, wydawane są broszury i publikacje, związane z modernizmem. W Muzeum Historii Żydów Polskich „POLIN” w Warszawie pokazywana jest wystawa „Gdynia – Tel Awiw”, ukazująca zaskakujące podobieństwa w historii obu miast, ich kształcie architektonicznym, powiązaniu z morzem. Wystawa zostanie pokazana także w Muzeum Miasta Gdyni, które jest jej współorganizatorem. 6 marca 2020 roku będzie miał miejsce jej wernisaż. Gdynia jest też organizatorem i gospodarzem cyklu międzynarodowych konferencji „Modernizm w Europie, modernizm w Gdyni”, której 7. edycja właśnie się zakończyła.

Wpis śródmieścia Gdyni na tentatywną listę UNESCO poprzedziły także prace nad samym wnioskiem, prowadzone i sfinalizowane przez dr inż. arch. Marka Stępę, wieloletniego wiceprezydenta Gdyni, który obecnie jest pełnomocnikiem prezydenta Gdyni do spraw projektów strategicznych. Po jego przygotowaniu został on poddany drobiazgowej weryfikacji przez Narodowy Instytut Dziedzictwa, następnie przez Polski Komitet ds. UNESCO, wreszcie zatwierdzony przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Ostatecznego zgłoszenia dokonuje zawsze rząd danego państwa i tak też było w tym przypadku. Po zgłoszeniu wniosku Gdyni o wpis, UNESCO dokonało jego pozytywnej weryfikacji i od dnia 26.09.2019 r. Gdynia znajduje się wśród pięciu polskich kandydatów. Aktualnie, łącznie ze śródmieściem Gdyni, na liście tentatywnej znajduje się 5 miejsc z Polski, z czego dwa to miejsca cenne przyrodniczo (Pierwotne lasy bukowe Karpat i Przełom Dunajca w Pieninach), a trzy to obiekty i miejsca związane z kulturą i działalnością człowieka: modernistyczne śródmieście Gdyni, Kanał Augustowski i Gdańsk – Miasto Pamięci i Wolności.

Budynek mieszkalny FE BGK, ul. 3 Maja 27-31, fot. Przemek Kozłowski


Polska ma na właściwej Liście Światowego Dziedzictwa 16 wpisów - 15 obiektów i miejsc kulturowych i jeden obszar przyrodniczy. W województwie pomorskim znajduje się do tej pory tylko jeden obiekt – zamek w Malborku. Z pewnością już niedługo Gdynia ma realne szanse na znalezienie się w tym prestiżowym gronie.  

Śródmieście Gdyni polskim kandydatem na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.


Gdynia - hale po remoncie, fot. Przemek Kozłowski


Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, ul. Waszyngtona 42, fot. Przemek Kozłowski


Kamienica Franciszki Glasenappowej, ul. Świętojańska 42, fot. Przemek KozłowskiKamienica Hundsdorffów, ul. Starowiejska 7, fot. Przemek Kozłowski


Kamienica Kazimierza Kolińskiego, ul. Świętojańska 41, fot. Przemek Kozłowski

Kamienica Reicha i Birnbauma, ul. Abrahama 28, fot. Przemek Kozłowski


Kamienica firmy PAGED, ul. Świętojańska 44, klatka schodowa, fot. Przemek Kozłowski


Kościół pod wezwaniem św. Antoniego, ul. Ujejskiego 40, fot. Przemek Kozłowski


Sąd Rejonowy w Gdyni, fot. Przemek Kozłowski


Drzwi z budynku YMCA - Gdynia, stan przed i po renowacji, fot. G. Pilarczyk.jpg
Zespół Mieszkaniowy BGK, ul. 3 maja 27 31, fot. Przemek Kozłowski


Zespoły mieszkaniowe ZUPU, ul. Piłsudskiego 50, ul. Świętojańska 139, fot. Przemek Kozłowski
Dom Żeglarza Polskiego al. Jana Pawła II 3, fot. Przemek Kozłowski
Budynek PLO, ul.10 lutego 24, fot. Przemek Kozłowski


Willa Bliźniacza, ul.Korzeniowskiego 25 25a, fot. Przemek Kozłowski
Willa Hrabiny Magdaleny Łosiowej, ul.Korzeniowskiego 7, fot. Przemek Kozłowski


Materiał prasowy: UM GdyniaZaloguj się jako Użytkownik aby móc dodawać komentarze.

Inne wydarze architektoniczne:

Element Urban Talks – krakowska konferencja dla projektantów

Na przełomie listopada i grudnia Nowohuckie Centrum Kultury po raz trzeci wypełni się projektantami z całego świata, którzy rozmawiać będą o społecznej odpowiedzialności projektowania. W programie dwa dni wykładów, praktyczne warsztaty i spacery architektoniczne po niedostępnych na co dzień przestrzeniach miejskich. Architektura odpowiadająca na potrzeby świata. Zbliża się krakowska konferencja dla projektantów Element Urban Talks!

więcej

Wykład "Wieżowce widmo" o niezrealizowanych modernistycznych koncepcjach

W ramach wystawy "Transfer - Tożsamość. 100 lat polskiej architektury" odbędzie się wykład zatytułowany "Wieżowce widmo". Wykład poświęcony będzie niezrealizowanym koncepcjom modernistycznym z lat 60 i 70. Zapoznamy się z różnymi projektami, w tym nigdy niepublikowanymi koncepcjami.

więcej

Spacer: radomski modernizm XX-lecia międzywojennego

Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki we współpracy ze Stowarzyszenie Droga Mleczna zaprasza na kolejny ze spacerów poświęconych przykładom radomskiego modernizmu XX-lecia międzywojennego. Uczestnicy spaceru poznają m.in. słynnych radomsko - warszawskich architektów, Alfonsa Pino, Kazimierza Prokulskiego i innych.

więcej

Spotkanie dla architektów i projektantów wnętrz – ZŁOTA 44

Partnerzy spotkania zaprezentują najnowsze technologie, rozwiązania i produkty, a wśród nich te, które zostały wykorzystane w tworzeniu wnętrz i budynku Złotej 44. Gościem specjalnym będzie Mark Kubaczka, który wspólnie z Danielem Libeskindem stworzył projekt Złotej 44. Podczas swojego wystąpienia zaprezentuje temat: Złota 44 - Sen czy koszmar architekta? Poniżej przedstawiamy program spotkania.

więcej

Z cyklu Burze w Architekturze: (Nie)typowe osiedle - Nowe Żerniki

Tematem przewodnim naszej dyskusji będzie wrocławska próba odpowiedzi na to zagadnienie - „Nowe Żerniki” (nazywane również WUWĄ2). W jakim stopniu to osiedle może pozostać modelem dla przyszłych realizacji we Wrocławiu i na jak długo? O założeniach, procesie projektowania i realizacji założenia oraz towarzyszących problemach Tomasz Lato oraz Agata Rogowska porozmawiają z uczestnikiem projektu - Mikołajem Smoleńskim.

więcej

Konferencja REWITALIZACJA KRAKÓW 2019 "Stare budynki - Nowe funkcje"

Architekcie, projektancie jeśli chcesz zaczerpnąć świeżej dawki inspiracji, poznać najnowsze trendy w architekturze i designie wnętrz rewitalizowanych obiektów zabytkowych i poprzemysłowych to zapraszamy 21 listopada 2019 do Krakowa!

więcej

Zacznij kochać dizajn! Spotkanie z Beatą Bochińską

Książka „Zacznij kochać dizajn. Jak kolekcjonować polską sztukę użytkową” to podręcznik początkującego kolekcjonera. Autorka wskazuje w jaki sposób zacząć budować własną kolekcję, gdzie szukać wiedzy, jaką ścieżkę obrać – czy kupować ikony designu (pewniaki, które są drogie), czy polować na prototypy i serie limitowane, czy też szukać nieznanych i jeszcze tanich perełek?

więcej

. Wróć do listy tematów
dowload...
dowload...
dowload...
dowload...

R E K L A M A

Ta witryna używa plików cookies, aby zapewnić użytkownikom maksymalny komfort przeglądania. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Przez dalsze aktywne korzystanie z naszego Serwisu (scrollowanie, zamknięcie komunikatu, kliknięcie na elementy na stronie poza komunikatem) bez zmian ustawień w zakresie prywatności, wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Gamma Media bedącego wydawcą portalu infoArchitekta.pl. Dane przechowywane w celach marketingowych i statystycznych. Dane użytkowników gromadzone są anonimowo. Akceptuj";