Konferencja „Odbudować nieodbudowane”

Konferencja „Odbudować nieodbudowane” plakat wydarzenia

Organizatorzy zapraszają do udziału w konferencji naukowej „Odbudować nieodbudowane. Problematyka odbudowy i rekonstrukcji w świetle współczesnych wyzwań”.

Konferencja odbędzie się w Warszawie w dniach 20-21 września 2023 roku w siedzibie Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie (Pałac Czapskich, ul. Krakowskie Przedmieście 5, 00-068 Warszawa). Termin rejestracji w charakterze słuchaczy mija 14 września 2023 roku. 

Wydarzenie ma charakter otwarty, prowadzone będzie w językach angielskim i polskim. 

Organizatorami konferencji są Spółka Pałac Saski sp. z o.o. oraz Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie. Partnerami wydarzenia są Stowarzyszenie Architektów Polskich SARP oraz Narodowy Instytut Konserwacji Zabytków. 

Uczestnicy będą mieli szanse posłuchać m.in. takich prelekcji jak: "(Od)budowa: podejście urbanistyki zrównoważonej", "Odbudowa i rekonstrukcja obiektów historycznych na terenach zrównoważonych osiedli miejskich", "Odbudowa Pałacu Wielkich Książąt", "Rekonstrukcja malowideł ołtarzowych – rola obrazów sztalugowych w odtworzeniu historycznego wystroju wnętrz. Wyzwania stojące przed procesem rekonstrukcji" i wiele innych. Podczas wydarzenia przywołane zostaną również przykłady odbudowy i renowacji obiektów z wielu miejsc w Polsce i na świecie.

Obszary tematyczne:
  • Pałac Saski, Pałac Brühla – wartości odbudowy i odbudowa wartości
  • Architektura historyczna we współczesnej urbanistyce
  • Tradycyjne rzemiosła a współczesne odbudowy
  • Funkcje i społeczny odbiór odbudowanych obiektów

Opis organizatora:

Tematyka konferencji koncentruje się wokół wątków odbudowy i rekonstrukcji obiektów o znaczeniu historycznym. W obliczu wielu dramatycznych wydarzeń XX wieku, społeczność międzynarodowa stanęła przed wyzwaniami związanymi z ochroną światowego dziedzictwa materialnego i niematerialnego. W tym czasie, szczególnie w wyniku konfliktów zbrojnych, utracony został cały szereg obiektów o wyjątkowym znaczeniu zarówno dla lokalnych wspólnot, jak i ogółu ludzkości. (...)

Międzynarodowa konferencja „Odbudować nieodbudowane” to okazja do dyskusji nad problematyką związaną z odbudową obiektów zabytkowych czy też obiektów, które projektuje się w historycznej formie. Z tematyką tą wiążą się zarówno wyzwania konserwatorskie, jak i architektoniczne czy urbanistyczne. Warto postawić także pytanie o wartości płynące z podejmowanych inicjatyw przywracania zniszczonych obiektów - nie tylko w Polsce, ale przede wszystkim na świecie - oraz pochylić się nad wyzwaniem, jakim są projekty wpisujące historyczną zabudowę we współczesną tkankę miejską przy jednoczesnym poszanowaniu tożsamości kulturowej i historycznej mieszkańców.

Szczegóły i program na stronie wydarzenia.


Zaloguj się jako Użytkownik aby móc dodawać komentarze.
«
»
«
»